Medarbetare

personal-forskolan_0110

Vi har höga krav på våra pedagoger. Utöver att de ska kunna levandegöra vår värdegrund och vara goda förebilder för barnen har vi höga förväntningar vad gäller medarbetarnas pedagogiska förmåga. Med den kvalitetsindikator som vi använder som ”ledstång” i verksamheten ges varje enskild medarbetare möjlighet att ständigt pröva utvecklingen av sin pedagogiska förmåga.

Avd Björnarna: Solweig Sjöblom och Anna Ghaly

Avd Grodorna: Pia Schou och Eva Kristiansson

Avd Humlorna: Helena Lindén och Saga Quist

Avd  Myrorna: Emma Nilsson och Eva Edström