Medarbetare

Vi har höga krav på våra pedagoger. Utöver att de ska kunna levandegöra vår värdegrund och vara goda förebilder för barnen har vi höga förväntningar vad gäller medarbetarnas pedagogiska förmåga. Med den kvalitetsindikator som vi använder som ”ledstång” i verksamheten ges varje enskild medarbetare möjlighet att ständigt pröva utvecklingen av sin pedagogiska förmåga.

Avd Björnarna: Pia Schou och Eva Kristiansson

Avd Grodorna: Vivi-Ann Norrestam , Linda Jansson och Solweig Sjöblom

Avd Humlorna: Helena Lindén och Anna Frisk Wall

Avd  Myrorna:  Anna Ghaly,  Anna Mörrby och Saga Quist