Föräldrar

Första steget i vårt samarbete mellan förskola och föräldrar är vår föräldraaktiva inskolning. Föräldrar är med barnen de första dagarna av  inskolningen och deltar då i förskolans alla aktiviteter och rutiner. Under dessa dagar har föräldrar en möjlighet att få en bild av vår verksamhet. Under dessa dagar lär pedagoger och föräldrar känna varandra och det viktiga samarbetet kan börja. När barnen är inskolade erbjuds alla föräldrar ett uppföljningssamtal med en av avdelningens pedagoger.

Varje månad görs pedagogisk dokumentation för varje enskilt barn. Dessa sparas i barnens portfolio, så att både barn, pedagoger och föräldrar tillsammans kan reflektera över det enskilda barnets utveckling. En gång per läsår genomför vi utvecklingssamtal om varje barn där vi strävar efter att alla föräldrar ska få en bra bild av sitt barns utveckling och vardag på förskolan.

Föräldrars åsikter är viktiga och vi beaktar alltid de synpunkter och åsikter som förmedlas till oss. Vi strävar alltid efter att vidareutveckla vår kvalité och av den anledningen ber vi två gånger per läsår alla föräldrar att delta i enkätundersökningar så att vi kan få en bild av hur föräldrar uppfattar vår verksamhet.

Varje vecka skriver pedagogerna ett informationsbrev till alla föräldrar där de berättar om verksamhetens händelser, mål och syfte.

På RWF tror vi på ett nära och tydligt ledarskap och det finns en förskolechef på varje förskola.