RWF Skokloster

Bianca 5 år

Bianca är en snäll och mycket bra kamrat som ofta bjuder in andra i leken. En god förebild med både mod och handlingskraft som egenskap. Hon visar stort intresse för projekten vi har och hon deltar aktivt och med stor glöd.

Flera fantastiska Raoul Wallenbergare