29 april, 2019

Vi städar i vårt närområde

Hela förskolan har i samband med Håll Sverige Rent och skräpplockardagarna varit ute och plockat skräp runtom förskolans närmiljö. Vi har pratat med barnen om varför man inte får slänga skräp i naturen och att det finns olika sorters skräp som fungerar på olika sätt i naturen. I Läroplanen står det att vi skall visa respekt för allt levande och visa omsorg om sin närmiljö.Det blev riktigt många påsar med skräp och barnen reflekterade över hur mycket skräp som slängs i naturen samt att det också saknades papperskorgar.
De äldsta barnen har även grävt ner i jorden en planka med olika sorters skräp på för att se vad som kommer att hända med det.