12 maj, 2017

Vi sår olika fröer

Barnen är med och sår olika sorters fröer i egna små lådor samt i våra blomlådor vi har på gården. Det ska bli spännande att se vad som kommer upp för att sedan följa det som växer och vem vet om vi sedan även kan sköra dem för att äta.

I Läroplanen för förskolan står det:

Förskolan skall sträva efter att varje barn

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
  • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap,