5 oktober, 2017

Tema fordon i vår närmiljö

En barngrupp har gått på promenad i vår närmiljö där de pratar om de olika fordonen de ser medan de har en fruktstund. De samtalar om vad de ser vilket är många båtar, en lastbåt med en kran på och även en stor lastbil.

I Läroplanen för förskolan står det att förskolan skall sträva efter att varje barn:

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,