10 november, 2017

Språksamling för de yngsta barnen

 

 

 

 

 

 

De yngsta barnen har haft språksamling ute, de är koncentrerade och lyssnar aktivt. Pedagogen har med konkret material berättat sagorna ”Bockarna Bruse” och ”Sagan om den lilla Gumman”. De flesta barnen har hört dessa sagor flera gånger tidigare men vill höra sagorna om och om igen.

I Läroplanen för förskolan står det att förskolan skall sträva efter att varje barn:

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna  uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka  med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera  med andra,