23 november, 2017

Skapa med återvinningsmaterial

De äldsta barnen fortsätter arbeta med sitt projekt ”Jag och min närmiljö”. De har pratat om hur man bor och att det kan se olika ut, barnen har sedan gjort ritningar av hus och lägenheter. De har tagit med sig återvinningsmaterial hemifrån och sedan hjälpts åt att konstruera egna hus eller tillsammans med en kompis. Det är härligt att se barnens samarbete, fantasi och skaparlust flöda.

I Lpfö98/16 står det att Förskolan skall sträva efter att varje barn:

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel  teknik fungerar,

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap