8 december, 2017

Medkänsla

De äldsta barnen har varit och pantat burkar och flaskor. På samlingen diskuterade de om vad de skall göra för pengarna. De kom fram till att det finns barn i Sverige som inte får julklappar och därför skall pengarna gå till detta ändamål. Barnen visade då på medkänsla – ett av våra ledord inom företaget.

I Läroplanen för förskolan står det att vi skall sträva efter att varje barn:

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,