7 februari, 2018

Hasaloppet

En av våra traditioner på förskolan är det årliga ”Hasaloppet” för alla barn och pedagoger. Vi började med uppvärmning till musik och sedan fick en barngrupp i taget springa runt vår gård medan de andra hejade på. Vi avslutade med varm blåbärssoppa och medaljutdelning till alla.

I Läroplanen för förskolan står det:

Förskolan skall sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
  • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
  • Känner delaktighet i sin kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer