26 oktober, 2017

FN-veckan på Mariehäll

Under en hel vecka har vi haft FN-vecka och arbetat med olika kulturer, likheter, olikheter och rättigheter. Vi har skapat, lärt oss ord på olika språk och lyssnat till musik från olika länder. Barn och pedagoger haft  på sig kläder från olika kulturer och det hela avslutades på FN-dagen med att några pedagoger spelade teater för alla barnen. Det handlade om att alla får vara med oavsett vem man är, hur man ser ut eller vad man har för bakgrund. Alla fick vara med vilket visade även på medkänsla men också mod och handlingskraft.

I Läroplanen för förskolan står det att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:

  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder