18 september, 2017

De yngsta barnen har börjat utforska förskolan och dess närmiljö

 

 

 

 

 

 

 

Inskolningen för de flesta av de yngsta är nu över och lugnet har lagt sig. Barnen visar större trygghet och vågar utforska det förskolan och dess närmiljö har att erbjuda.

I Läroplanen för förskolan står det att:

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.