17 oktober, 2017

Arbete med geometriska former

De äldre barnen har visat stort intresse för olika geometriska former. De har gått på formjakt både inne på förskolan och ute i vårt närområde. Till hjälp har de haft olika geometriska former i plast som de jämför med för att se likheter. De har sedan fått rita av de olika formerna på papper, klippt ut och skapat fritt med dem.

I Läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn:

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda  mate matematiska begrepp och samband mellan begrepp,