RWF Mariehäll

 • Våra skolor

  Gå direkt in på någon av våra skolor.

 • 2019-04-29 - RWF Mariehäll

  Vi städar i vårt närområde

  Hela förskolan har i samband med Håll Sverige Rent och skräpplockardagarna varit ute och plockat skräp runtom förskolans närmiljö. Vi har pratat med barnen om varför man inte får slänga skräp i naturen och att det finns olika sorters skräp som fungerar på olika sätt i naturen. I Läroplanen står det att vi skall visa respekt för allt levande och visa omsorg om sin närmiljö.Det blev riktigt många påsar med skräp och barnen reflekterade över hur mycket skräp som slängs i naturen samt att det också saknades papperskorgar.
  De äldsta barnen har även grävt ner i jorden en planka med olika sorters skräp på för att se vad som kommer att hända med det.

  2018-10-11 - RWF Mariehäll

  Ett av våra ledord är Medkänsla

  Hur kan man visa Medkänsla när man är liten?

  Man kan tex. sträcka ut en hjälpande hand när en kompis trillat och sedan hjälpa hen upp för trappan.

  I Läroplanen för förskolan står det att:

  Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation

   

  2018-03-28 - RWF Mariehäll

  RWS Mariehäll firar 5 år!

  Förskolan har nu funnits i 5 år och det ville vi naturligtvis fira ordentligt. Vi började förmiddagen med att några pedagoger och barn spelade upp teatern ”Grattis Pappa Åberg” för alla de andra  barnen och pedagogerna på förskolan. Förskolechefen Marie berättade att förskolan fyllde 5 år och vi sjöng ”ja må den leva”. På kalas brukar man kanske ge paket till den som fyller år, men här var det istället förskolan som gav en present till varje barn, en blå fin Raoul Wallenberg T-shirt. Sedan bjöd en avdelning på hembakade blå muffins och vi hade naturligtvis även ballonger.

   

  2018-02-07 - RWF Mariehäll

  Hasaloppet

  En av våra traditioner på förskolan är det årliga ”Hasaloppet” för alla barn och pedagoger. Vi började med uppvärmning till musik och sedan fick en barngrupp i taget springa runt vår gård medan de andra hejade på. Vi avslutade med varm blåbärssoppa och medaljutdelning till alla.

  I Läroplanen för förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
  • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
  • Känner delaktighet i sin kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer

   

   

  2017-12-08 - RWF Mariehäll

  Medkänsla

  De äldsta barnen har varit och pantat burkar och flaskor. På samlingen diskuterade de om vad de skall göra för pengarna. De kom fram till att det finns barn i Sverige som inte får julklappar och därför skall pengarna gå till detta ändamål. Barnen visade då på medkänsla – ett av våra ledord inom företaget.

  I Läroplanen för förskolan står det att vi skall sträva efter att varje barn:

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 

  2017-11-23 - RWF Mariehäll

  Skapa med återvinningsmaterial

  De äldsta barnen fortsätter arbeta med sitt projekt ”Jag och min närmiljö”. De har pratat om hur man bor och att det kan se olika ut, barnen har sedan gjort ritningar av hus och lägenheter. De har tagit med sig återvinningsmaterial hemifrån och sedan hjälpts åt att konstruera egna hus eller tillsammans med en kompis. Det är härligt att se barnens samarbete, fantasi och skaparlust flöda.

  I Lpfö98/16 står det att Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel  teknik fungerar,

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

   

   

   

   

   

   

  2017-11-10 - RWF Mariehäll

  Språksamling för de yngsta barnen

   

   

   

   

   

   

  De yngsta barnen har haft språksamling ute, de är koncentrerade och lyssnar aktivt. Pedagogen har med konkret material berättat sagorna ”Bockarna Bruse” och ”Sagan om den lilla Gumman”. De flesta barnen har hört dessa sagor flera gånger tidigare men vill höra sagorna om och om igen.

  I Läroplanen för förskolan står det att förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna  uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

   • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka  med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera  med andra, 

  2017-10-26 - RWF Mariehäll

  FN-veckan på Mariehäll

  Under en hel vecka har vi haft FN-vecka och arbetat med olika kulturer, likheter, olikheter och rättigheter. Vi har skapat, lärt oss ord på olika språk och lyssnat till musik från olika länder. Barn och pedagoger haft  på sig kläder från olika kulturer och det hela avslutades på FN-dagen med att några pedagoger spelade teater för alla barnen. Det handlade om att alla får vara med oavsett vem man är, hur man ser ut eller vad man har för bakgrund. Alla fick vara med vilket visade även på medkänsla men också mod och handlingskraft.

  I Läroplanen för förskolan står det att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:

  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2017-10-17 - RWF Mariehäll

  Arbete med geometriska former

  De äldre barnen har visat stort intresse för olika geometriska former. De har gått på formjakt både inne på förskolan och ute i vårt närområde. Till hjälp har de haft olika geometriska former i plast som de jämför med för att se likheter. De har sedan fått rita av de olika formerna på papper, klippt ut och skapat fritt med dem.

  I Läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda  mate matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

   

   

   

   

   

   

   

   

  2017-10-05 - RWF Mariehäll

  Tema fordon i vår närmiljö

  En barngrupp har gått på promenad i vår närmiljö där de pratar om de olika fordonen de ser medan de har en fruktstund. De samtalar om vad de ser vilket är många båtar, en lastbåt med en kran på och även en stor lastbil.

  I Läroplanen för förskolan står det att förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 

  2017-09-25 - RWF Mariehäll

  Medkänsla- ett av våra fyra ledord

   

  När man har lite svårt att gå så är det tur att man har en kompis som kan hjälpa till. Ett fint exempel på ett av våra ledord – Medkänsla.

  I Läroplanen för Förskolan står det att vi ska sträva efter att varje barn:

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

  utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

   

   

   

   

  2017-09-18 - RWF Mariehäll

  De yngsta barnen har börjat utforska förskolan och dess närmiljö

   

   

   

   

   

   

   

  Inskolningen för de flesta av de yngsta är nu över och lugnet har lagt sig. Barnen visar större trygghet och vågar utforska det förskolan och dess närmiljö har att erbjuda.

  I Läroplanen för förskolan står det att:

  Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 

  2017-09-01 - RWF Mariehäll

  Naturvetenskap ute i regnet

  Barnen utforskar vattnet och vi häller diskmedel i för att se vad som händer. Barnen upptäcker då att det blir mer bubblor om man hoppar i vattnet.

  I Läroplanen för förskolan stå det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

  utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

  2017-06-22 - RWF Mariehäll

  Midsommarfirande

  Hela förskolan gick tillsammans till en gräsmatta vid Bällstaån där vi dansade kring midsommar och barnen hade själva fått tillverka papperskransar av olika slag. Vi dukande upp till långbord och åt midsommarlunch och till mellanmål blev det jordgubbar och glass.

  Trevlig Midsommar och Sommar önskar vi på Mariehäll!

  I Läroplanen för förskolan står det att:

  Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

   

   

   

  2017-06-05 - RWF Mariehäll

  Sommarfest i Marabouparken

  Sommarfest för alla barn, deras vårdnadshavare och pedagoger tillsammans i Marabouparken. Barnen hade själva fått vara med och tillverka papperskronor av olika slag och de sjöng sånger både på svenska och engelska. Vi tackade av de blivande skolbarnen med att ge dem varsin ros och tillhörande kort. Efteråt var det picknic i det gröna.

  I Lpfö98 står det att

  • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten

   

  2017-05-12 - RWF Mariehäll

  Vi sår olika fröer

  Barnen är med och sår olika sorters fröer i egna små lådor samt i våra blomlådor vi har på gården. Det ska bli spännande att se vad som kommer upp för att sedan följa det som växer och vem vet om vi sedan även kan sköra dem för att äta.

  I Läroplanen för förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
  • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap,

  2017-05-04 - RWF Mariehäll

  Skräpsamlardagen

  Nu är våren här och det finns fullt av skräp i vårt närområde på marken. Alla barn har idag fått hjälpa till med att samla upp saker som inte hör naturen till och som är skräp. Vi har även pratat med barnen om varför man inte ska skräpa ner och vad som händer med djur och vår natur då.

  I Läroplanen för förskolan står det att:

  Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö­ och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

   

   

   

   

   

   

   

   

  2017-04-14 - RWF Mariehäll

  Påskfirande med äggjakt

  Alla tre barngrupperna har fått gå på äggjakt på några olika ställen. Några fick följa spår i form av fjädrar på gården. De yngsta hittade sitt ägg i en skogsdunge och de äldsta barnen hade ritat teckningar till påskharen som gav dem i uppdrag att leta efter ett ägg i en park.

  Glad Påsk från oss alla på Mariehäll!

  I Läroplanen för förskolan står att förskolans uppdrag är att:

  Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet samt ge dem medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur.

  2017-03-22 - RWF Mariehäll

  Vi Rockar Sockorna

  Vi har uppmärksammat ”Rocka Sockornadagen” på vår förskola. Vi har pratat med alla barnen om att vi alla är olika men lika mycket värda. De äldsta barnen har även fått rita teckningar utifrån detta och sjungit till sången ”Rocka Sockorna”.

   

   

   

   

   

   

   

   

  I Läroplanen för Förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell  läggning eller funktionsnedsättning,

   

   

  2017-03-17 - RWF Mariehäll

  Samling ute och inne

   

   

   

   

   

   

   

  De yngsta barnen på förskolan har språksamling ute där de får höra en flanosaga om ”Spindeln som hade så mycket att göra”. De har även en matematiksamling där de bla. tränar att räkna, sortera och klassificera efter storlek.

  I Läroplanen för Förskolan står det:

  Förskolan skall stäva efter att varje barn:

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka  med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera  med andra,

  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

   

   

  2017-03-06 - RWF Mariehäll

  Hasaloppet på Mariehäll

  Efter uppvärmning så var det dags att springa och hasa sig runt bananparken. Barngrupperna sprang i olika omgångar och turades om att heja på varandra. Det hela avslutades med nyponsoppa och skorpa efteråt.

   

  I Läroplanen för Förskolan stå det:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

  2017-02-20 - RWF Mariehäll

  Finmotorik och Teknik för de yngre barnen

  De yngre barnen tränar finmotorik, teknik, färger och form när de utforskar material och spel. De tränar även turtagning och övar sitt språk i samtalet med varandra.

   

   

   

   

   

   

  I Läroplanen för förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel  teknik fungerar,

  2017-02-09 - RWF Mariehäll

  Naturvetenskap på förskolan

  Sent i höstas när en barngrupp var i skogen samlade de massor av ekollon som de sedan lade i en bunke med vatten. Där har de legat fram tills nu och flera av ekollonen hade öppnat sig och fått en liten rot. Vi satte dem i  varsitt vattenglas  och ställde i fönstret så att det får ljus på sig. Vi kommer nu att följa dem för att se vad som händer.

   

   

   

   

   

   

  I Läroplanen för förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och  samtala om naturvetenskap

   

   

  2017-01-26 - RWF Mariehäll

  Tema Sagor och Tema Djur

  På en av våra avdelningar har pedagogerna utgått ifrån barnens intressen och skapat två olika teman utifrån detta. Den ena gruppen barn har visat stort intresse för sagor, dess innehåll och att fantisera fram egna sagor. Den andra gruppen barn har visat stort intresse för djur av olika slag i vår svenska natur som de tillsammans skapat kring.

  img_4157dav

   

  I Läroplanen för förskolan står det att:

  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras  kommunikativa funktioner.
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

   

   

  dav

   

  I Läroplanen för förskolan står det att:

  utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt  kunnande om växter och djur.

   

  2017-01-13 - RWF Mariehäll

  Julgransplundring

  Vi hade en gemensam julgransplundring för alla på förskolan med traditionella ringdanser och som avslutades med ”raketen”. Några barn hade varit med och bakat muffins som alla fick äta efter mellanmålet  samt att de fick varsin påse med clementin och pepparkaka i.

  I Läroplanen för Förskolan står det att:

  I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en  generation till nästa.

  Barnen tränar både teknik, matematik och tillit till sin gena förmåga när de bakar

  Barnen tränar både teknik, matematik och tillit till sin gena förmåga när de bakar

  Vi sjunger traditionella ringdanser och har en rolig stund tillsammans

  Vi sjunger traditionella ringdanser och har en rolig stund tillsammans

  Frukt är inte bara gott och nyttigt, man tränar även teknik genom att skala den.

  Frukt är inte bara gott och nyttigt, man tränar även teknik genom att skala den

   

  2016-12-23 - RWF Mariehäll

  Barnen bakar peppparkakor

  Att baka pepparkakor hör julen till, det är en tradition att bevara samtidigt som man tränar teknik, finmotorik och använder de olika sinnena samt att det är roligt. God Jul önskar vi på Mariehäll!

  2016-12-16 - RWF Mariehäll

  Julskapande och Luciasamling

  Barnen på Kikaren har stämningsfull Luciasamling med konkret material. Alla barn som vill får möjlighet till att julskapa på många olika sätt. På kompassen har barnen fått göra snögubbar med så många snöbollar som bokstäverna de har i sitt namn. De har också gjort lucia, tomte, pepparkaksgubbe/gumma m.m. med pärlplattor.

  I Läroplanen för förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn

  • Känner delaktighet i sin egen kultur
  • Utvecklar sin förmåga att använda matematik
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

   

  2016-12-08 - RWF Mariehäll

  Vi tränar teknik vid måltiderna

  Alla barn på förskolan små som stora tränar bla. teknik  vid våra måltider. Barnen får ta mat själva efter barnets egna förmåga samt träna sig på att skära maten. Genom detta tränar och stärker de samtidigt tillit till sin egna förmåga och vi tror på det kompetenta barnet och att de kan, bara de får möjlighet att prova.

  I Läroplanen för förskolan står de:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel  teknik fungerar
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

  2016-12-01 - RWF Mariehäll

  Att göra en snögubbe/snögumma tillsammans

  Barnen på Kompassen har gått till Marabouparken och det gäller att passa på när det finns lite snö, så de rullade stora och små snöbollar. Det krävdes både samarbete, teknik, skaparlust, vilja och fantasi för att göra en snögubbe/snögumma tillsammans.

  I Läroplanen för förskolan står det att:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn:

            • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

  • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya  färdigheter 

  2016-11-25 - RWF Mariehäll

  Motorik och Rollek på Kikaren

  På Kikaren tränar barnen sin grovmotorik bland annat genom att ta sig fram på snön, vilket inte alltid är helt lätt. Med Nopper tränar barnen både finmotorik, färg och fantasi.  Barnen leker rollekar och tränar fantasi och motorik när de tex skall bädda ner dockan i sängen.

  I Läroplanen för Förskolan står det:

  Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge  utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och läran de såväl inomhus som utomhus. 

  nopper

  2016-11-15 - RWF Mariehäll

  Barnen har ritat av sig själva

  Barnen på Kompassen fortsätter arbeta med sitt tema ”Jaget”. Det ritat av sig själva på ett stort papper och sedan färglagt hela ”kroppen”. Vi har satt upp dem på våra stora fönster som vätter ut mot gatan i en enda lång rad.

  I Läroplanen för Förskolan står det att:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
  • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya  färdigheter,  erfarenheter och kunskaper

  2016-11-10 - RWF Mariehäll

  Kung Vinter har kommit med massor av snö

  Nu är det både härligt och roligt att snön har kommit. När det är kramsnö ute blir det tillfälle till att samarbeta och öva tekniken ”hur man rullar små och stora snöbollar” Det blev både en snögubbe och en snölykta denna gång.

  I Läroplanen för Förskolan står det att:

  Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som  engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

  image-3 image-7 image-66

  2016-10-25 - RWF Mariehäll

  FN-vecka på förskolan

  Vi har haft FN-vecka på hela förskolan där vi uppmärksammat vår mångfald på förskolan genom att bla. låta barnen skapa olika flaggor, lyssna på musik , provsmaka mat från olika länder. Vi har pratat om allas rättigheter och att vi ser olika ut i världen, bor olika, har olika förutsättningar men ändå är vi lika mycket värda.

  I Läroplanen för Förskolan står det

  Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell  läggning eller funktionsnedsättning.

  dav

  dav

  dav

   

   

   

  2016-10-21 - RWF Mariehäll

  Besök på Biblioteket

  Några barn på Kikaren gick till Biblioteket för att lämna tillbaka böcker i boknedkastet. De fick sedan vara med att välja nya böcker som de lånade med sig till avdelningen.

  I Läroplanen för Förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar intresset för bilder, texter
  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker

  bild2

  2016-10-14 - RWF Mariehäll

  Besök på en Dansskola i närområdet

  Kompassen tog bussen till en dansskola i vårt närområde där de fick prova på barndans till musik ledd av två dansfröknar. Barnen fick möjlighet att träna på att åka buss, ta av och på sina kläder och hålla ordning på dem, lyssna och ta instruktioner, röra sig till musik i en stor danslokal, fantisera samt att ha roligt tillsammans.

  Läroplanen för Förskolan Lpfö98 står det:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

  2016-10-10 - RWF Mariehäll

  Skapande med höstlöv

   

  Barnen på Kompassen har gått på upptäcktsfärd och utforskat skogen. De har samlat olika lövsorter i höstens alla färger. På förskolan har de sedan fått skapa hösttavlor med hjälp av målarfärg och löven de plockat.

  I Läroplanen för Förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

  blovimage

   

   

  2016-09-26 - RWF Mariehäll

  Tema Fordon

  På Mikroskopet har barnen visat stort intresse för olika fordon. De har gått på promenad för att räkna olika fordon som de såg och de pratade även om vilka färger de hade. Just nu fokuserar de på Buss och alla har hjälpts åt att tillverka en buss med hjälp av återvinningsmaterial så som kartonger, toalettrullar, papptallrikar m.m. När bussen nu är klar har barnen fått turas om att leka med den.

  I Läroplanen för Förskolan står det:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel  teknik fungerar,

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

  • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet

  image, image....

   

  2016-09-19 - RWF Mariehäll

  Naturvetenskap i vardagen

  Vid lunchen upptäckte några barn att det blev bubblor i vattenglaset och vi började prata om varför bubblorna flyter. Det är luft i dem blev svaret.

  Pedagogen ställde frågan: Tror ni gurkan flyter eller sjunker?

  Svaren blev både att den flyter och sjunker.

  Vi provade genom att barnen fick släppa ner en gurkskiva i vattenglaset för att se vad som hände. ”Den flyter” utropade barnen.  Ett spännande samtal fortsatte sedan om vad som flyter och sjunker och varför.

  I Läroplanen för förskolan Lpfö98 står det:

  Att förskolan skall sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel  teknik fungerar

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och  samtala om naturvetenskap,

   

  dav

  2016-09-10 - RWF Mariehäll

  Naturvetenskap

  20160826_095643

  photo1

  Barnen på en av avdelningarna har sått bönor i glasburkar, där det på bara knappt en vecka kommit upp gröna stänglar. Det är spännande att kunna följa och se vad som händer med dem. En annan barngrupp har gått på en promenad för att utforska närområdet och där de bland annat upptäckte jättestora svampar. Barnen hade många spännande, roliga, intressanta frågor och funderingar kring dessa och fantasin flödade.

  I Läroplanen för förskolan står det:

  Att förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och  samtala om naturvetenskap,

   

   

   

  2016-09-02 - RWF Mariehäll

  Raoul Wallenbergdagen på RWF Mariehäll

  Fredag den 26/8 bjöd vi in alla föräldrar att fira Raoul Wallenbergdagen med oss på förskolan. Vi erbjöd flera stationer med olika aktiviteter där barnen tillsammans med sina föräldrar kunde delta. Vi hade målning, tipsrunda, tillverkning av hattar/kronor, ringlekar och så bjöd vi på Kaffe/te och kaka.

  Samarbetsmålning på gemensamt papper

  Samarbetsmålning på gemensamt papper

  2016-06-22 - RWF Mariehäll

  Dans kring Midsommarstången

  Alla barn och pedagoger på förskolan har tillsammans plockat blommor och gjort en egen midsommarstång. Vi tog med oss den till Bubbelparken där vi sjöng och dansade ringlekar, vi avslutade naturligtvis med Raketen också,  som sig bör.

  I Läroplanen för förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn

  • Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla  och respekt för andra kulturer.

  Vi på förskolan vill önska alla en trevlig Midsommar och Sommar!

   

  2016-06-07 - RWF Mariehäll

  Sommaravslutning

  Vi hade en fin sommaravslutning tillsammans med alla barn, föräldrar och pedagoger i den underbara Marabouparken. Barnen sjöng sånger i fina papperskransar de själva tillverkat, vi firade av våra blivande skolbarn och alla hade med sig picknick som avnjöts i solskenet.

  2016-05-30 - RWF Mariehäll

  Utbildning för pedagoger

  På pedagogernas kompetensutvecklingsdag hade vi utbildning i ”Grundläggande Brand och Riskhantering”. Det var både teori och praktik som var mycket lärorik och nyttig att kunna.

  2016-05-20 - RWF Mariehäll

  Vi firar Förskolans dag

  Hela förskolan har firat ”Förskolans dag” ute tillsammans i det underbara vårvädret med att ha maskerad för barn och pedagoger. Vi hade flera stationer med olika aktiviterer som minibowling, kasta ärtpåsar på en måltavla med poäng, dans till musik, ansiktsmålning och så fick barnen hjälpa till att göra flaggspel att dekorera gården med.

   

  2016-05-13 - RWF Mariehäll

  Heldagsutflykt till 4H gården Björklunds hage

  De blivande skolbarnen har åkt buss till Björklunds hage där de tittade på får, lamm, hönor, en tupp, kaniner och en häst. De klättrade i ”spindelnätet”, cyklade, gungade på vippgungan och gungbrädan. Barnen hade med sig egen lunchmatsäck vilket var dagens höjdpunkt. När alla satt och åt sin matsäck  kom även  tuppen och hönorna för att leta mat under bordet.

  I Läroplanen står det att barnen ska få möjlighet till att:

  – upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

  – ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2016-05-04 - RWF Mariehäll

  Skräpplockardagen

  Alla barn på förskolan gick i dag ut i närområdet för att plocka skräp och göra vårfint i naturen. De fick plasthandskar och en påse som de samlade allt skräp de kunde hitta. De tittade nyfiket i varandras påsar vad kompisarna hittat och vi pratade även om varför man inte skall kasta skräp i naturen.

  I Läroplanen för förskolan står det:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

  hemsidan 331 hemsidan 340 hemsidan 348

  2016-04-28 - RWF Mariehäll

  Naturvetenskap i närmiljön

  Denna vecka har bjudit på ett riktigt Aprilvänder med ömsom sol, regn och blåst. Det har dock inte hindrat oss från att besöka vårt närområde. På en av dessa promenader hittade vi en fisk i gräset vilket blev ett tillfälle för många funderingar hos barnen : hur  hamnat den där? sover den? är den död? Spännande diskussioner kom igång och barnen hade underbara svar.

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

  Hur hamnade fisken i gräset?

  Hur hamnade fisken i gräset?

   

  2016-04-22 - RWF Mariehäll

  Självporträtt

  Barnen på en av våra avdelningar har fått rita sitt självproträtt som är ett led i att stärka deras självbild. Även de föräldrar som var på föräldramötet fick göra detta. Självporträtten föräldrarna ritade satte vi upp på väggen och barnen fick gissa vilka deras föräldrar ritat. Barnen tyckte det var både roligt och de var stolta över deras föräldrars bilder.

  Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

  • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras

  Barnens självporträtt

  Barnens självporträtt

  Barnen gissar föräldrarnas självporträtt

  Barnen gissar föräldrarnas självporträtt

  Några av föräldrarnas självporträtt

  Några av föräldrarnas självporträtt

   

   

   

   

   

   

  2016-04-15 - RWF Mariehäll

  Utbildning i Barnolycksfall för Pedagogerna

  Pedagogerna har haft utbildning i Barnolycksfall. Det var mycket lärorikt och de praktiska övningarna gav oss både kunskap och många goa skratt!

  dav

  2016-04-08 - RWF Mariehäll

  Vi åker buss och utforskar närmiljön

  Kikaren fortsätter sitt arbete med Sånger och Ramsor och nu är det ”Hjulen på bussen” de arbetar med. De har målat en buss, sjungit om bussen och åkte även en  buss till Bromstensparken för att leka.

  I Läroplanen för förskolan står det att:

  Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

  hemsidan 472hemsidan 462

   

  2016-04-01 - RWF Mariehäll

  Samarbetsmålning

  Vi arbetar med Värdegrunden på förskolan. Denna vecka har vi haft samarbetsövning i form av att barnen har målat gemensamt på ett stort papper.

  2016-03-24 - RWF Mariehäll

  Vi Rockar Sockorna och Påskpysslar

  Denna veckan har vi ”Rockat Sockorna” och uppmärksammat att alla är vi olika och pratat värdegrund. Vi hade på oss olikfärgade strumpor för att göra världen mer färgglad. Vi har också påskpysslat och gått på ”äggjakt” eftersom att Påskharen gömt ägg till oss.

  IMG_2973

  dav

  dav

  2016-03-18 - RWF Mariehäll

  Värdegrundsarbete och Kompissol

  Vi arbetar nu mer fokuserat med barnen om Värdegrund och ”hur man är en bra kompis”. Detta gör vi genom barnintervjuer, samtal i liten och stor grupp och så är barnen med att skapa ”Kompissolar” på olika sätt.

  I Läroplanen för förskolan står det:

  ”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder”.

  DSCN5168

  DSCN5169

  dav

  dav

  2016-03-11 - RWF Mariehäll

  Vi utforskar vår närmiljö

  En härlig oas nära förskolan är Marabouparken som bjuder på fantastisk lek. Barnen får möjlighet att krypa i buskarna, klättra i träd, leka fantasilekar samt utrymme för att leka olika regellekar.

  I Läroplanen för förskolan står det:
  Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  *utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

  hdr dav dav

  2016-03-04 - RWF Mariehäll

  Läsa böcker och skriva

  Att titta i böcker tillsammans med en kompis berikar språket och samspelet samt att de får möjlighet att dela med sig av kunskaper till varandra.
  När barnen visar intresse för skriftspråket gäller det att passa på och tillföra nytt stoff, till barnens stora glädje.

  I Läroplanen står det: Att förskolan skall sträva efter att varje barn
  -utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
  -utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

  dav

  dav

  2016-02-26 - RWF Mariehäll

  Utflykter och Skapande

  Denna veckan har alla grupperna gått på utflykt till olika parker. De har också haft olika former av skapande då de ritat, skrivit, målat och haft rörelse.

   

  dav

  dav

  dav

   

  2016-02-19 - RWF Mariehäll

  Utflykter i vår närmiljö

  Denna vecka har barngrupperna gått på promenad till flera olika parker. Barnen tränar där sin grovmotorik, tillit till sin egna förmåga samt att vänta på sin tur när de bla. gungar eller klättrar i klätterställningen.

  dav

  dav

  2016-02-12 - RWF Mariehäll

  Utflykt, lek och skapande

  Denna vecka har de yngsta barnen varit på utflykt till Akalla by där de tittade på djuren. Deras tema nu är sånger och ramsor och just nu sjunger de ”Per Olsson hade en bondgård” och därför passade det bra att besöka en 4H gård.

  IMG_9585

  Barnen har också fått skapa olika kort inför Alla Hjärtansdag. De har ritat, klippt och klistrat samt skrivit på sina alster efter sin egna förmåga.

  dav

  I bygg och konstruktionshörnan utvecklar barnen sitt byggande, sin fantasi och kreativitet.

  dav

  2016-02-04 - RWF Mariehäll

  Vinter och is

  Vi har arbetat mycket med is. Barnen har fått lära sig hur man gör eget is med hjälp av mjölkkartonger. Vi har pratat om vad som händer i olika temperaturer med vattnet och experimenterat själva. Vi har letat is utomhus medan det var minusgrader och tittade på samma ställen när isen var smält. Vi återkopplar till samlingen då vi pratade om is och att temperaturen utomhus påverkar. Vi har ritat is och om snön kommer tillbaka ska vi måla snön. Vi har kopplat till årtiderna och pratat om vintern. Vad händer på vintern? Barnen har då undrat vart myrorna är när vi är ute i parken. Har det något med vintern att göra? Intresset för myror växer. Vi försöker hålla det intresset vid liv och tänker att inom några veckor påbörja ett arbete med detta. Där får vi in skapande, teknik, naturvetenskap, matematik, språk m.m.
  DSCN4899

  Barnen hittar is vilket de tycker är spännande

  prommenadbild

  Promenad i närområdet då vi hittar is och pratar om vad djuren gör på vintern

  2016-01-29 - RWF Mariehäll

  Tema sånger och ramsor

  De yngsta barnen sjunger, ramsar och skapar nu med stjärnor i focus. De har provat göra stjärnor i snön, målat på utklippta stjärnor samt provat att trycka färg med olika frukter samt sjungit olika sånger och gjort ramsor på svenska och engelska.

  dav

  dav

   

  dav

  2016-01-22 - RWF Mariehäll

  Vinterlek

  Utflykt till Bubbelparken en vinterdag då solen skiner. Barnen tar egna initiativ till att leka olika regellekar så som ”kurra gömma” och ”kom alla mina kycklingar” som både barn och pedagoger leker tillsammans. De tränar samarbete, hjälpsamhet, teknik och motorik genom att ge fart på gungorna och gunghästarna. Genom att klättra upp via spindelnätet krävs det både mod, motorik, tillit och viljan att komma upp och att sedan kunna ta sig ned.

  hdr

  Kurra gömmalek: 1, 2, 3….Nu kommer jag

  dav

  – Vi hjälper dem att gunga fort.

  dav

  Samarbete, motorik och teknik  krävs för att få fart på gungorna

  dav

  -Vi är spindlar som klättrar.

  2015-12-16 - RWF Mariehäll

  God jul och gott nytt år!

  002

  2015-12-08 - RWF Mariehäll

  Julpyssel

   

  I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv-värden, traditioner och historia, språk och kunskaper-från generation till nästa” Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10

   125

  121

  122

  Kompassen, Mikroskopet och Kikaren.

   

   

   

  2015-12-08 - RWF Mariehäll

  Matematik för de yngsta: Färger och former

  ”Förskola ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”  Läroplan för förskolan Lpfö 98/10

  IMG_8861

  På kikaren arbetar vi med att utveckla barnens förståelse för form och mängder. Det gör vi genom tema ”Färg och form”. Barnen undersöker och upptäcker olika färger och dess nyanser samt olika material och former. På Barnens pedagogiska vägg har vi satt upp alla spännande kreationer och fotografier som barnen gärna visar upp och titta på.

   

  2015-12-07 - RWF Mariehäll

  Färg- och formlära!

  Den senaste tiden har barnen på vår förskola arbetat med olika färger som tema. De har sedan kopplats samman med formlära. Här visar de sina skapelser för färgen blå – blå glitterkulor som är uppsatta i formen av en cirkel.Mariehäll 151205

  2015-10-09 - RWF Mariehäll

  Kompissolen

  sol

  På Mikroskopet synliggörs ett av förskolans ledord – medkänsla – genom arbetet med ”kompissolen”. I detta arbete ligger fokus på hur man är en bra kompis, samarbete och konfliktlösning.

  2015-09-21 - RWF Mariehäll

  Redo för en ny termin!

  Namnlös

  En ny termin är i full gång och barnen har varit mer än redo efter sommaren. Vid terminstart har fokus legat på uppstart och inskolningar, men allt eftersom har nya spännande projekt börjat växa fram och barnens intressen blir synliga.

  2015-07-07 - RWF Mariehäll

  Sommar!

  Raoul Wallenbergförskolan Mariehäll önskar en trevlig sommar.

  Under sommarveckorna 28-31 kommer ni i kontakt med förskolan på 073 654 04 92.

  2015-02-06 - RWF Mariehäll

  Utforskande av densitet på Kompassen

  Barnen på kompassen arbetar med mattematik på många olika sätt. Ett av dessa är genom utforskande av olika föremåls densitet. Utforskandet genomförs i mindre grupper och utifrån barnens tidigare kunskaper och nuvarande funderingar kring olika föremåls förmåga att flyta eller sjunka i vatten. De äldre barnen på avdelningen som har lite mer kunskaper om flytförmågan hos olika föremål via tidigare erfarenheter utmanas genom att även blanda matolja i vattnet. Oljans egenskaper i kombination med vattnet ger upphov till många funderingar i gruppen.

  IMG_3963

  Varför delar sig oljan och vattnet? Borde de inte blanda sig med varandra? Varför sjunker inte oljan under vattenytan och lägger sig på botten? Pedagoger och barn funderar över detta en stund tillsammans.  De kommer fram till att oljan och vattnet  inte helt är kompisar med varandra. De blandar sig inte med varandra för att de är olika. Vatten och olja tar olika mycket plats eftersom de väger olika mycket. Trots att de är så olika till färg, vikt och storlek samarbetar de med varandra och skapar fina saker tillsammans. Detta ser pedagoger och barn prov på eftersom oljan bildat bubblor i vattnet när de stötte på varandra i skålen.

  IMG_1272

  Nu tar ett experimenterande med olika föremåls flytförmågor över och barnen är med och berättar vad de tror kommer att hända med föremålen när de hamnar i skålen.

  IMG_1281

  De yngre barnen i gruppen utforskar med hjälp av två skålar med vatten; en med rödfärgat vatten och en med blåfärgat vatten. Syftet är att se om barnen uppfattar föremåls flytförmåga som olika beroende på vilken färg vattnet har. Syftet är även att träna barnen i att fråga andra om deras åsikter och teorier, lyssna in varandra, vänta på sin tur och diskutera samt jämföra olika teorier och testa dem tillsammans. Barngruppen har många olika teorier om föremålens förmåga att flyta och det visar sig att vattnets färg spelar in i sammanhanget till viss del. Ett av föremålen – en färgpenna – sjunker i det blå vattnet men flyter i den röda. Varför blir det så? Kan vi få pennan att flyta även i det blå vattnet?

  IMG_3993

  Ett barn kommer på att man kan hälla i det röda vattnet i det blå så borde den flyta – detta testar gruppen. Pennan sjunker till botten men vattnet blir lila!

  Barn och pedagoger fortsätter sitt utforskande kring detta med densitet och demokratiska värderingar tillsammans även under februari månad då barnen hela tiden får fler frågor och funderingar de vill testa och diskutera kring.

  2015-02-06 - RWF Mariehäll

  Glasstillverkning och utforskande av is och snö på Kikaren

  Kan man göra glassar av snö?

  Under januari har barnen utforskat snö och is tillsammans. De har utforskat med alla sina sinnen.

  De har även experimenterat med snö genom att spara den till nästa dag.

  Vårt utforskande utgår från barnens frågor:

  Vad händer  med snön när den får sova inne under natten?

  Varför är snö så kallt?

  Hur får man snö och varför kommer det ned från himlen?

  Vad väger snö?

  Väger is mer eller mindre än snö?

  Hur kan vi ta reda på detta?

  Barn och pedagoger har tillsammans försökt genom utforskande lek få svar på dessa frågor och en hel del andra som barnen kom på under vägen.

  v.6 kik 013 v.6 kik 021 v.6 kik 037 v.6 kik 046 v.6 kik 059

  Barnen har på olika sätt fått experimentera och testa på is, vatten och snö. Genom allt utforskande kom de tillsammans fram till att is väger mer än snö, att snö blir till vatten om den får sova inne under natten och att snö inte är så rent som man kanske tror när man ser det vita och mjuka som ligger på marken. Barn och pedagoger har tillsammans filtrerat snö för att se om de kunde rena vattnet. Vi har ännu inget resultat av detta men arbetet fortgår även under februari månad. Vi avvaktar resultatet av vårt experiment och fortsätter utforska snön med hjälp av olika tekniker.

   

   

   

  2014-12-15 - RWF Mariehäll

  Lussefirande på förskolan

  Í enlighet med vår svenska jultradition var det dags för årets Luciafirande. Barnen var förväntansfulla och väntade på att tåget skulle komma.

  v49 162

  Till slut kom hela Kompassens tåg och alla sjöng luciasånger tillsammans.

  v50 450

  Efter Lucia samlingen passade vi på att fika våra egenbakade lussebullar och pepparkakor.

  v50 496

  Det var en mycket trevlig dag i julens tecken och vi fortsätter förbereda oss genom julpyssel och julsånger fram till julafton då väntan på tomten tar vid.

  2014-12-01 - RWF Mariehäll

  Muséum på Kompassen

  Under torsdagen öppnade Kompassens avdelning sitt muséum för alla nyfikna och förväntansfulla besökare. Muséet var utrustat med vakter som såg till att ingen kom in utan att först köpa en biljett. För att få köpa biljett var man tvungen att gå till ”treasury” avdelningen och hämta barnens egentillverkade valuta. Sedan kunde man bege sig till kassan och köpa en inträdesbiljett för att komma in på muséet. Väl inne kunde man få en guidad tour av muséets välmeriterade guider, experimentera med den svarta vulkanen för ett få den att få utbrott, leka i dinosaurielandet, besöka galleriet och ta del av den unika konsten eller gå på Dinodisco och ta del av ett bildspel om skapandet av muséet. När man kände sig hungrig kunde man ta en sväng förbi kafét och köpa sig lite fika av den kompetenta kafé personalen och betala med barnens egentillverkade valuta.

  På det hela taget var det en riktigt trevlig eftermiddag och samtliga besökare verkade uppskatta besöket och allt det hade att erbjuda.

  IMG_0525 IMG_0520

  2014-11-14 - RWF Mariehäll

  Vulkanutbrott i liten skala

  De yngre barnen på Kompassen arbetar med vulkaner. De forskar mycket med hjälp av egna teorier om hur vulkaner fungerar, ipad, och litteratur som vi lånar på biblioteket. Barnen visar stort intresse för själva utbrottet och har länge funderat över om lavan kommer före eller efter det att vulkanen fått ett utbrott. För att ta reda på mer om detta har barnen skapat egna vulkaner i lera och det har nu blivit dags att experimentera för att se om vi kan få våra vulkaner att få små utbrott. Vi använder oss av bikarbonat, röd hushållsfärg och vinäger för ändamålet. Barnen är med och blandar färg och bikarbonat. De häller sedan i vinäger och tittar på resultatet med spänd förväntan.

  angelicas iphone 1829 angelicas iphone 1834 angelicas iphone 1840 angelicas iphone 1853 angelicas iphone 1866

  2014-11-14 - RWF Mariehäll

  Besök på Sjöhistoriska muséets utställning om kartor och jordglobar

  Under tisdagen åker de äldsta barnen i verksamheten till Sjöhistoriska muséet för att studera kartor och jordglobar. Utflykten är ett led i barnens forskande av dinosaurier och vulkaner. De håller just nu  på med byggandet av en egen värld för dinosaurierna och arbetar med väderstrecken norr, söder, öster och väster. Besöket handlade om att bygga kartor med symboler, hur jorden ser ut, hur man navigerade med hjälp av stjärnorna förr i tiden och lite om hur själva bilden av jordklotet ändrats genom tiderna.

  Det var ett väldigt intressant besök på en liten del av ett fantastiskt, stort muséum om båtar och sjöfarten i Sverige. Muséet är barnanpassat och gratis. Ett muséum väl värt ett besök 🙂

  angelicas iphone 1798 angelicas iphone 1802 angelicas iphone 1811 angelicas iphone 1813

   

  2014-10-31 - RWF Mariehäll

  Besök i slottet "Gomorronsol"

  Under tisdag och onsdag v.44 besöker Kompassens och Microskopets barn spöket Laban på slottet Gomorronsol. Utställningen är förlagd till Stockholms slotts  källare där muséet Livrustkammaren ligger. Här får barnen klä ut sig till spöket Laban och spöket Labolina med hjälp av lakan. De får låna pappa spökes läskiga kedjor och skrammelburkar så de kan skrämma portvakten och kammarjungfrun. Barnen får se på korta filmer om spöket Labans äventyr och de får uppleva och läsa sagorna om spöket Laban på många olika språk i utställningens läshörna.

  spöket laban 2spöket laban 5spöket laban 4

  De äldre barnen på kompassen passar på att ta en lite mer omfattande rundtur av själva muséet genom att använda sig av muséets egna sagospår; slottsmusen visar runt.  Gruppen får med sig ett skrin och en handbok med olika korta berättelser  om saker som finns utställda på muséet. Barnen får sedan i uppdrag att leta reda på den lilla slottsmusen, stanna upp vid den och ta del av berättelsen som gäller det  musen vill berätta om. I slutet av varje berättelse finns det ett par frågor till barnen och en hänvisning till någonting som barnen kan hitta i skrinet. Det är en väldigt spännande tur genom muséet och barnen får träffa på och lära sig en hel del spännande saker. De får möta Oskar II häst Sleif och höra berättelsen om slaget vid Lützen, Gustaf III som var så fint klädd när han var på bal i Operahuset ( som vi gick förbi på vägen till muséet) och som blev skjuten på balen och dog efter 13 dagar, leksaker kungabarnen lekte med i slottet och den fantastiska men enormt breda bröllopsklänningen drottning Sofia hade på sig.

  mus på museet

  På det hela taget var det fantastiska dagar. Visst var resan dit lång och vi promenerade mycket men lunchmatsäcken smakade extra bra just de här dagarna och barnen åt mer än vanligt så det kompenserade  en hel del.

  Vi får se vart vi tar vägen nästa gång 🙂

   

   

   

  2014-10-30 - RWF Mariehäll

  Föräldramöte på RWF Mariehäll

  v.44 2014 007 v.44 2014 010 v.44 2014 012

  Det var full aktivitet under avdelningarnas föräldramöten v.43. Här på Kikarens möte fick föräldrarna vara med och skapa alternativa slut till sagan om bockarna Bruse som deras barn och pedagoger arbetar med i verksamheten.

  Barnen har lekt och återberättat sagan på många olika sätt under terminens gång och  det visar sig mer och mer att trollet nog inte alls är så elakt som sagan beskriver det. Trollet befinner sig mer och mer uppe på bron i barnens lekar och där  kommunicerar det med bockarna. Vi upplever att barnen behöver hjälp med att hitta en annan roll för trollet än den elaka roll det har i sagan. Varför ska trollet behöva lämna sitt hem och allt det känner till bara för att ingen vågar säga stop till det och visa hur man kan göra istället för att äta upp bockarna? Varför skjuter bockarna bara problemet vidare till nästa bock i raden och sedan löser det hela med våld? Är det detta vi vill lära våra barn – att våld lönar sig?  Vi bad därför föräldrarna – som ett led i vårt arbete med föräldrasamverkan – att i mindre grupper samarbeta sig fram till alternativa slut i serie format.  Denna uppgift skapade mycket aktivitet bland föräldrarna och resultatet blev tre alternativa slut där bockarna på olika sätt tar med sig trollet och det skapas samförstånd. Dessa slut kommer vi att visa och berätta för barnen för att se hur de tar emot dem och om de tycker de är passande slut för sagan.

  Vi tackar alla er föräldrar som bidragit till att ge sagan ett mer positivt slut. Ni är toppen 🙂

   

  2014-10-17 - RWF Mariehäll

  Matematik och språk genom sagoberättande

  Under den senaste månaden har Kikarens barn och pedagoger fördjupat sig i sagan om de tre bockarna Bruse. Genom besök på biblioteket, teater, sagoläsning, skapande, sång, flanobilder och återberättande genom lek har barnen fått skapa sig en djupare förståelse för matematiska begrepp.

  v 39 316 v.42 019 v.42 124 v.42 201 v.42 210

   

  2014-10-03 - RWF Mariehäll

  Dinosaurier och vulkaner på Kompassen

  IMG_3453IMG_3314

  På kompassen pågår just nu ett enormt spännande arbete med forskning av vulkaner och dinosaurier. Det är viktigt att vi samlar på oss information och att vi diskuterar våra teorier och tankar med varandra. Genom samtal, diskussioner, insamlande av information från många olika källor och kritisk granskning av dessa källor och information kan vi komma fram till gemensamma fakta om hur vulkaner och dinosaurier fungerar.
  Här funderar barnen på vad som händer i en vulkan – är det en explosion först och sen kommer lavan eller kommer lavan först och explosionen efter det? Hur kommer det sig att vulkaner sprutar eld? Är det verkligen eld de sprutar och vart tar det vägen sedan när vulkanen haft sitt utbrott? Kan dinosaurier bo i vulkaner eller bor de på andra ställen tex i skogen?
  De äldre barnen i gruppen hämtar just nu information genom att gå ut i samhället och fråga andra vad de tror om saken. På det här viset vill vi lära barnen ta hjälp av andra och vi vill lära barnen att världen där ute finns till för dem och deras utveckling och lärande bara de vågar och tar sig tid att fråga.

  2014-09-18 - RWF Mariehäll

  Raoul Wallenbergloppet 10 september 2014

  Onsdagen den 10de September 2014 gick RWF Mariehälls första Raoul Wallenberg lopp av stapeln. Dagen började med en gemensam uppvärmning utanför Kikarens gård. Sedan var det dags för de olika starterna i loppet. Kikaren var först ut och sprang ett varv runt Banan parken. Därefter var det Microskopets tur att springa två varv runt Banan parken. Sist men inte minst var det dags för Kompassen att ta över stafett pinnen för sina tre varv runt Banan parken. Efter avslutat lopp fick alla barnen banan, blåbärssoppa och diplom.

  DSCN2469 DSCN2505

  2014-09-08 - RWF Mariehäll

  På gång just nu...

  IMG_0002IMG_0005

  På RWFM har vi valt att arbeta extra med internationalisering under läsåret. Detta arbete inledde vi genom att tillverka pass tillsammans med barnen. Dessa pass kommer att användas flitigt när vi tillsammans med barnen ”reser” genom förskolans olika kulturer. Vi har valt att starta vår resa genom att besöka Grekland. I fredags packade vi våra väskor, reste till flygplatsen och checkade in bagage samt gick igenom passkontrollerna både i Sverige och i Grekland. Vi hann också ta oss från flygplatsen till hotellet där vi nu vilar till nästa fredag. Undrar just vad vi kommer att hitta på då? Vad har man för musik, traditioner, mat och språk i Grekland? Detta tänker vi ta reda på tillsammans under de nästkommande tre veckorna.

  2014-09-01 - RWF Mariehäll

  Raoul Wallenberg dagen 27 augusti 2014

  images[10]

  Den 27de augusti 2014 var det stort firande på RWF Mariehäll.  Vi påminde oss om hur Raoul Wallenberg trots att han var försiktig och blyg som barn  och faktiskt blev retad under sina skolår  räddade livet på massor med människor under slutet av andra världskriget. Vi pratade mycket om att hjälpa varandra och att vår förskola ju faktiskt heter Raoul Wallenberg förskolan för att vi är så bra på att hjälpa andra precis så som Raoul Wallenberg gjorde. Vi dansade och lekte gemensamma ringlekar i Bubbelparken och pratade mycket om hur vi kan göra för att vara kompishjältar i vardagen. Det som känns litet för dig kan ju vara något jättestort för någon annan! så tveka inte; var en kompishjälte du med 🙂

  2014-08-06 - RWF Mariehäll

  Nu startar vi upp ett nytt läsår på RWF Mariehäll

  Vi välkomnar alla till ett nytt läsår med oss på RWF Mariehäll och ser med glädje fram emot att få lära känna er alla och följa alla era underverk på deras resa under det kommande året.  Sommaren har bjudit på fantastiskt väder och vi hoppas att ni skapat er många nya minnen att se tillbaka på under hösten och vintern.

  Vi är alla nyfikna på vad ni gjort tillsammans under er ledighet så glöm inte ta med sommarminnet så barnen får dela med sig av sina erfarenheter till  kompisarna. Det är viktigt att få återberätta vad man upplevt och dela upplevelsen med andra som inte var med. Det stärker språket, självkänslan och självförtroendet och hjälper oss alla träna på att lyssna  på andra och vara delaktiga i andras berättelser. Det är också en riktigt spännande start på läsårets tema som är ” mig och min familj”. Vi räknar med att få ta del av många kulturer och traditioner från världens alla hörn. Det är verkligen spännande!

  Än en gång: Varmt välkomna!

  FNs flaggor

  Soliga hälsningar Angelica Gutenberg

  Förskolechef RWF Mariehäll

   

  2014-06-19 - RWF Mariehäll

  Glad midsommar till alla våra fantastiska familjer på RWF Mariehäll :)

  Glad midsommar på er alla!

  Glad midsommar på er alla!

  2014-05-19 - RWF Mariehäll

  Förskolans dag

  Den 15:de maj firade vi förskolans dag. Vi firade genom att avsluta våra projekt och Kompassens barn som arbetat mycket med projektet insekter och speciellt Bin hade bjudit in en biodlare som kom och visade upp bin för barnen. Barnen fick i mindre grupper gå fram och undersöka hur bin ser ut, hur de låter, hur de bor och även smaka på honung som bina gjort i sitt hem. Dagen var super trevlig och alla barnen hade fullt med aktiviteter. Biodlaren var endast en av alla stationer som förberetts. Förmiddagenavslutades med fiskdamm för alla barnen och det bjöds på hembakade och förskolebakade scones till mellanmålet. v21 169

  2014-04-03 - RWF Mariehäll

  På gång i verksamheten just nu...

  Många av barnen intresserar sig för matematik och teknik i vår verksamhet just nu. I kombination med bygg och konstruktion blir det många utmaningar, mycket samarbeten och kluriga gemensamma lösningar på saker och ting.

  Här tränas tex samarbete, uthållighet, turtagning, koordination och en massa andra saker.

  Hur bygger man en trappa?

  v.6 onsdag 036

   

  2014-04-03 - RWF Mariehäll

  Förändring av kö och placering av barn till RWF Mariehäll

  Raoul Wallenbergförskolan Mariehäll går from den 1 augusti 2014 med i Stockholm stads gemensamma kö för förskolor.  De barn som sedan tidigare står i vår kö och vars vårdnadshavare svarat på våra mail om uppdatering är nu överlämnade i aktuell köordning till handläggaren i Bromma stadsdelsförvaltning. Hon kommer kontakta alla som även står i kö till andra förskolor så att samtliga vårdnadshavare kan göra sina prioriterade val.

  För er som ännu inte står i vår kö, men önskar registrera sitt barn, kan göra det redan nu via Stockholm stad etjänst https://service.stockholm.se/Open/ChildCareOpen/Pages/GeneralInformation.aspx

  Fram till den 1 augusti kommer dock vi dock själva sköta placeringarna på de vakanta platserna. På Mariehäll har vi bara ett fåtal barn som vi vet kommer sluta på förskolan och därför har vi redan hunnit placera nya barn på de vakanta platserna. Det kan dock uppstå nya platser och då kommer vi skicka ut ebjudande via mail.

  2013-12-02 - RWF Mariehäll

  Ny förskolechef RWFM

  From den 1 december 2013 är Angelica Gutenberg ny förskolechef på Raoul Wallenbergförskolan Mariehäll. Angelica har arbetat hos oss på RWF sedan december 2009. Först arbetade hon som förskollärare på vår förskola RWF Bromma och i mars 2013 blev hon biträdande platschef på RWFMariehäll. Hon är utbildad förskollärare och har en bakgrund som ledare för andra förskoleverksamheter. Hon är uppvuxen både i Sverige och i Portugal och behärskar flera språk. Angelica har tydligt visat ett intressere och en god förmåga att uppmuntra såväl barn som vuxna att växa och utvecklas.

  ” Jag har varit förskollärare sedan 2004 och jag har arbetat med barn i alla åldrar mellan 1 och 6 år. Jag vill arbeta i Raoul Wallenbergskolans anda eftersom det är så viktigt att grunda arbetet på en klar värdegrund. Ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft är en väldigt bra utgångspunkt för ett sådant arbete. För att vi ska få ett bra samhälle i framtiden behöver vi självständiga och självtänkande individer med ett klart demokratiskt förhållningssätt och som kan samarbeta, fatta beslut och våga stå för sina åsikter. För detta krävs just ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft..” citat Angelica Gutenberg

  Vi i ledningen för Raoul Wallenbergskolan ser med glädje fram emot att få följa Angelicas arbete som förskolechef.

  Jag, Ingrid Lööw fd förskolechef på RWFM, kommer from idag arbeta som verksamhetschef för Raoul Wallenbergskolans förskoleverksamhet, vilket innebär att jag kommer arbeta företags övergripande för vidareutveckling av vår förskoleverksamhet.

  2013-09-03 - RWF Mariehäll

  Raoul Wallenbergdagen i Mariehäll

  Barnen på avdelningen Kompassen högtidlighöll Raoul Wallenbergdagen den 27 augusti med många olika aktiviteter.RWFM aug 2013

  ”Vi började dagen med att diskutera Raoul Wallenberg och hans handlingar.  Vi berättade  att Raoul Wallenberg var en man som var känd för att säga ”Stopp” när han såg något som var orättvist. Vi diskuterade tillsammans med barnen  om olika situationer där de kan använda ordet ”stopp” . Vi talade om att  om någon gör något  mot dem eller mot någon av deras vänner som de inte uppskattar ska de säga stopp.

  Vi diskuterade också att Raoul Wallenberg var en man som  var känd för att lösa sina problem utan våld. Raoul gillade inte  om någon slogs.

  Barnen talade länge om andra saker  som man kan använda sina händer till istället för att slåss. Barnen tyckte man kunde klappa, trumma, måla, kramas, och kittlas.

  RWFM aug 2013 2Dagen avslutades med en fest på en lokal park där vi hade popcorn, lekte, och en del gick på jakt efter nyckelpigor.

  Att diskutera Raoul Wallenberg och hans handlingar passar perfekt in i vår nuvarande diskussioner om hur man kan visa respekt,  inte bara för sig själv utan för andra. Enligt läroplanen ”Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.”

  2012-12-03 - RWF Mariehäll

  Informationsmöte 21/1 2013 om vår nya förskola i Mariehäll!

  Den 18 mars 2013 öppnar Raoul Wallenbergförskolan Mariehäll. Det är en alldeles ny förskola, som kommer att rymma ca 60 barn. Förskolan kommer att bedrivas i nybyggda lokaler på Bällstavägen 4, nedre botten.

  Vår verksamhet kommer självklart att arbeta utifrån förskolans läroplan. Vår pedagogiska inspiration hämtar vi både från Reggio Emiliafilosofin och från Montessoripedagogiken. Dessutom kommer vår förskola att präglas av våra fyra ledord Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft och vår mission om ”att inget enskilt barn ska hållas tillbaka och inget lämnas efter”. Vi introducerar engelskan vid sidan om svenskan redan i förskolan. Vi vill medverka till att rusta och förbereda barnen för ett spännande liv i det globala samhället.

  Medarbetare

  Förskolechef blir Ingrid Lööw, 49 år, som har en lång och gedigen erfarenhet av svensk förskola på olika nivåer både i privat och i kommunal regi. Just nu pågår rekrytering av förskollärare och barnskötare.

  Informationsmöte

  Välkommen till informationsmöte den 21 januari 2013 kl. 18.30 – 20.30 i vår sedan länge etablerade förskola i Bromma på Beckombergavägen 314.

  Ansökan

  Anmälan till informationsmötet sker på mailadress ingrid.loow@raoulwallenbergskolan.se och ansökan till förskolan görs genom att klicka på knappen Sök RWS på denna hemsida.