Klagomålshantering

Rutiner kring klagomålshantering

Klagomål på utbildningen från kund kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Du finner våra rutiner för klagomålsrutiner här:

RWS Förskolors rutin för klagomålshantering 161206

Föräldrar är alltid välkomna att kontakta Förskolechef Marie Wessman på marie.wessman@raoulwallenbergskolan.se för att lämna synpunkter på verksamheten.