Barn

På förskolan har vi 60 underbara barn inskrivna. Barnen är indelade på tre olika avdelningar utifrån ålder och mognad.

Vi försöker hela tiden se alla, varje individ, som den är och fastnar inte i stereotypa föreställningar om kön eller etisk betydelse. Alla barns olika behov ska tillgodoses och för att utmana alla barn utifrån deras utvecklingsnivå delar vi ofta in barnen i mindre grupper.

Vi ser till att alla får komma till tals och synas. För oss är det viktigt att alla barn blir lyssnade på och att alla barn ska känna sig betydelsefulla. Vi hjälper barnen att lyfta fram sina egna och kompisarnas egenskaper, både likheter och olikheter. Vi lägger stor vikt vid att utveckla barns sociala gemenskap. Vi pratar om innebörden av att vara en kompis och arbetar aktivt med att utveckla barns empati, medkänsla, förståelse och respekt för varandra och andra människor.

Vår verksamhet ska vara lustfylld! När man har roligt är det lätt att ta till sig ny kunskap och utveckla nya färdigheter.