RWF Jungfrusund

 • Våra skolor

  Gå direkt till en av våra skolor

 • Sök RWF Jungfrusund

  Raoul Wallenbergförskolan Jungfrusund startar sin verksamhet i augusti 2018. Vid antagning kommer förskolan vara en del av Ekerö kommuns antagningssystem. Antagning kommer sedan ske koordinerat med antagning till övriga förskolor i kommunen, och enligt de antagningsprinciper som gäller i kommunen. Förskolan planeras att starta 1/8 2018 ). Under september månad kommer det att beslutats om bygglov för fastigheten. Byggstart förutsätter bygglov, vilket innebär att planerad start kan komma att förskjutas.

  Anmäla sig till kön

  All anmälan sker via Ekerö kommuns kö, logga in via denna länk: Självservice Barn och Utbildning

  För att ansöka om plats behöver ni inte logga in. Ett användarkonto skapas i samband med förskoleansökan. Inloggningsuppgifter skickas hem till folkbokföringsadressen via brev efter att ansökan är gjord .

  Barnet placeras i kö efter ansökningsdatum och kötiden räknas tidigast från det att barnet är tre månader. I Ekerö kommun ansvarar respektive förskola och pedagogisk omsorg för att erbjuda de barn som finns i kön en plats.

  Prioriteringsordning

  1. Barn i behov av särskilt stöd – efter bedömning av kommunens resursteam.
  2. Syskon, till den enhet där äldre syskon har plats. 3.
  3. Barnets kötid och önskat placeringsdatum.

  Det finns möjlighet att önska upp till fem alternativ.  Innan ni erbjudits plats kan ni ändra era val och startdatum utan att kötiden ändras. Detta måste göras före den 15 mars inför höstens placeringar och före den 15 oktober inför vårens placeringar.

  Svara på erbjudandet

  När ni fått ett erbjudande om plats skickas det till den e-postadress som ni har uppgett i ansökan.

  Logga då in i Självservice Barn och utbildning med det användarnamn och lösenord som skickades till er. Godkänn eller avböj erbjudandet inom den angivna svarstiden.

  När vårdnadshavare tackar ja till en plats, som inte är deras förstahandsval, får man stå kvar i kön till de enheter som har en högre prioritet.
  När vårdnadshavare tackar nej till en plats, som inte är deras förstahandsval, får man stå kvar i kön till de enheter som har en högre prioritet.
  Vid uteblivet erbjudandesvar tas det erbjudna alternativet samt de alternativ med lägre prioritet bort från kön och resterande alternativ med högre prioritet kvarstår.
  Om föräldrar önskar lägga till fler alternativ efter att ansökan är gjord eller efter att de har fått ett erbjudande så får det nya valet ett nytt ködatum.

  Säga upp plats

  För att säga upp sin förskoleplats ska ni logga in i Självservice Barn och utbildning och gå in under ”Mina barns placeringar” och klicka på ”Säg upp plats”. Detta ska göras varje gång ditt barn byter verksamhet.