9 januari, 2018

Uppdatering kring bygget för RWF Jungfrusund

Bygget har satt igång ordentligt. Kort status är att plattan gjuts v. 3 och stomelement levereras till platsen v. 4.

Från och med nästa vecka etablerar sig husentreprenören på plats och stommen börjar monteras under v.4 och tätt hus förväntas i månadsskiftet mars-april.