Om RWF Jungfrusund

RWF Jungfrusund har nu äntligen öppnat!

Förskolan startade sin verksamhet med ca 50 barn i augusti 2018 och växer långsamt. Vi tror på en stabil grund och ser det som en enorm fördel att ha mindre barngrupper i en uppstart. Just nu är det en avdelning – BOJEN med barn 1-2 år, en avdelning – ANKARET med 2-3 åringar, en avdelning – PROPELLERN med barn 3 år, samt BRYGGAN med barn 4-5 år. Varje avdelning har en avdelningsansvarig pedagog som också ingår i ledningsgruppen.

 

 

Verksamheten har sin utgångspunkt i läroplanen för förskolan som är vårt nationella styrdokument, samt utifrån Raoul Wallenbergskolans gemensamma ledord; Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft

RWF Jungfrusund tillämpar också RWF – modellen som innebär att;

  • vi välkomnar varje barn, varje dag
  • vi står för ordning och reda
  • hälsa och rörelse är en viktig del av vår vardag

För oss är det viktigt att alla som kommer till oss ska känna sig välkomna och efterlängtade. Varje dag ska erbjuda nya möjligheter till utveckling, rörelse, lärande och förundran. Arbetsglädje och yrkesstolthet ska prägla verksamheten och vi strävar efter att skapa en plats där man vill vara – där barnen, pedagogerna och vardagen är i fokus!