Om RWF Jungfrusund

RWF Jungfrusund börjar nu ta form och vid sidan om byggnation och etablering pågår ett arbete med rekrytering, verksamhetsinriktning och tydlig vision.

Förskolan kommer att starta sin verksamhet med ca 50 barn i augusti 2018 och växa långsamt. Vi tror på en stabil grund och ser det som en enorm fördel att ha mindre barngrupper i en uppstart. Det kommer att vara två avdelningar med barn 1-2 år och en avdelning med barn 3-5 år. Varje avdelning kommer att ha en avdelningsansvarig pedagog.

Verksamheten kommer att ha sin utgångspunkt i läroplanen för förskolan som är vårt nationella styrdokument, samt utifrån Raoul Wallenbergskolans gemensamma ledord; Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft.

RWF Jungfrusund kommer även att tillämpa RWF – modellen som innebär att;

  • vi välkomnar varje barn, varje dag
  • vi står för ordning och reda
  • hälsa och rörelse är en viktig del av vår vardag

För oss är det viktigt att alla som kommer till oss ska känna sig välkomna och efterlängtade. Varje dag ska erbjuda nya möjligheter till utveckling, rörelse, lärande och förundran. Arbetsglädje och yrkesstolthet ska prägla verksamheten och vi strävar efter att skapa en plats där man vill vara – där barnen, pedagogerna och vardagen är i fokus!