Om RWF Jungfrusund

Raoul Wallenbergförskolan Jungfrusund kommer att ha plats för 8 avdelningar och ca 140 barn. Förskolan är i första hand till för barn i det framväxande samhället Jungfrusund, men också för barn på det närliggande Gällstaö. Vi tror också att det finns föräldrar från andra delar av Ekerö som kan ha glädje av förskolan, exempelvis för föräldrar som nyttjar Ekeröfärjan för att ta sig till och från jobbet.

Förskolebyggnaden kommer vara i två plan och byggnation pågår för fullt.

Vi har utvecklat ett nytt och spännande skolkoncept under devisen ”Skolan mitt i byn”. Vår ambition är förskolan ska kunna bli en mötesplats för barn och föräldrar i Jungfrusund, både på förskoletid och på fritid. RWS olika skolor är värderingsdrivna och vi ser det som ytterst viktigt att barn i tidiga år får utveckla goda karaktärsdrag. Våra ledord i det arbetet är ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.