Klagomålshantering

Om du som vårdnadshavare vill göra en klagomålsanmälan hanterar vi den enligt följande;

  • I första hand pratar man med berörd person/personer
  • I andra hand pratar man med avdelningsansvarig pedagog
  • I tredje hand pratar man med förskolechef
  • Är man fortsatt missnöjd kontaktar man huvudman, det vill säga VD för Raoul Wallenbergskolorna AB, Per Egon Johansson.
  • I ett nästa steg kontaktar man Ekerö kommun, Barn – och utbildningsförvaltningen.
  • I ett sista steg kan man vända sig till skolinspektionen.

Denna kedja finns för att det enskilda ärendet ska följa samma princip och tas emot på bästa möjliga sätt.