Förskolechef

Förskolechef för RWF Jungfrusund är anställd. Det blir Maria Elleby. Se presentation nedan.

Fr o m 1 augusti 2017 och fram till 1 januari 2018 kommer Maria att jobba som biträdande förskolechef på vår nya förskola i Järvastaden. Detta ger Maria goda möjligheter att arbeta sig in i RWS-konceptet tillsammans med förskolechef och skolledning för grundskolan i Järvastaden. Fr o m 1 augusti 2017 kommer Maria vara tillgänglig via e-post för föräldrar som har frågor och synpunkter. Fram till dess är vår utvecklingschef kontaktperson och du når henne på jungfrusund@raoulwallenbergskolan.se

1 januari 2018 påbörjar Maria sitt arbete på RWF Jungfrusund bl a med anställning av personal inför start i augusti 2018.

”Mitt namn är Maria Elleby och jag har arbetat inom svensk förskola sedan 1992 och är utbildad och legitimerad förskollärare. Jag har arbetat med barn i olika åldrar och med familjer med olika bakgrund.
Jag valde detta yrke för att kunna göra skillnad genom att skapa goda livsförutsättningar för barn och familjer. För mig är det viktigt att alla blir sedda och respektfullt bemötta. Jag har arbetat mycket med likabehandlingsfrågor, jämställdhet och mångfald.  I förskolan lägger vi grunden till barns förståelse för inkludering och solidaritet med andra människor. De fyra ledorden mod, ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft är något jag tillsammans med medarbetarna kommer att låta genomsyra vår dagliga verksamhet.

De senaste sex åren har jag arbetat som biträdande förskolechef för fyra förskolor i Stockholms stad.  Förutom arbetet i förskolan har jag även varit egen företagare och drivit en butik i ett par år.
För mig är livsstil och hälsa viktigt och privat gillar jag att träna och vistas ute i naturen så mycket som möjligt. Det blir mest styrketräning på gymmet eller löpträning, men utmanar också gärna mig själv med andra träningsformer.

Jag har snart gått klart år två av tre på Rektorsprogrammet vid Stockholms Universitet och det är spännande då jag bland annat får mer kunskap om hela utbildningssystemet från förskola till vuxenutbildning.
Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna och i samverkan med hemmen skapa den bästa förskolan där barnen kan utvecklas i en rolig, trygg och stimulerande miljö.

Jag ser fram emot ett gott samarbete!”