Förskolechef

Hej,

Jag fick en fråga nyligen, om varför jag har valt att arbeta med barn. Små barn. Svaret kom så naturligt att det kändes befriande. Det är ju barnen som är viktigast! Det är i förskolan vi lägger grunden för framtiden och det är så jag vill bidra. Bidra till barns välmående och till en positiv samhällsutveckling.

Dessutom blir jag motiverad av att fortsätta slå hål på myten om att förskolan är en plats för barnpassning. För mig är förskolan så mycket mer. Det är en trygg plats där alla barn ska få möjlighet att lyckas. Lyckas med utmaningar och nå framsteg. Få utvecklas och finna lusten för kunskapsinlärning. Få förundras, upptäcka och skapa en tillit till egen förmåga. En plats där man vill vara!

Jag har inte arbetat inom Raoul Wallenbergförskolor tidigare, men har jobbat både inom kommunal och privat verksamhet och jag känner mig otroligt privilegierad över att få chansen att starta och forma en verksamhet från grunden. Jag ser fram emot uppdraget med spänning, förväntan, respekt och glädje. Min ambition är att bygga en förskola i världsklass, en förskola som invånarna i Ekerö kommun kan vara stolt över och förvalta de värderingar som finns rotade i RWF, som bygger på självaste personen Raoul Wallenberg. Ärlighet medkänsla mod och handlingskraft. Det är ord som ska väga tunga hos såväl mig, pedagogerna och barnen, som hos deras vårdnadshavare. På RWF Jungfrusund ska man se och känna dem.

Som förskolechef på RWF Jungfrusund vill jag vara tydlig, professionell, tillgänglig, närvarande och inspirerande. Jag strävar efter att uppnå och bibehålla arbetsglädje och en yrkesstolthet hos pedagogerna, där varje medarbetare känner att de är viktiga och betydelsefulla. För det är inte förrän då som vi kan göra ett bra jobb med barnen. Vidare värdesätter jag en kultur där vi skiljer på person och profession, där alla medarbetare har tydligt uppdragsfokus och där varje person – liten som stor, blir väl bemött.

Har du frågor och funderingar är du förstås välkommen att höra av dig till mig jessica.leopoldson@raoulwallenbergskolan.se

Vänligen,

Jessica