Vårdnadshavare

För oss är en god och öppen dialog med barnens vårdnadshavare en förutsättning för en väl fungerande förskola. Det gäller i alla lägen och vi uppskattar all feedback som vi kan få. Dialogen startar i första hand med pedagogerna, men det går alltid att ta kontakt med förskolechef Jessica Leopoldson via mejl;  jessica.leopoldson@raoulwallenbergskolan.se  eller på telefon; 072 218 21 68 om du undrar över något eller vill veta mer om verksamheten.