Barn

Raoul Wallenbergförskolan Jungfrusund startar sin verksamhet i augusti 2018. Vid antagning kommer förskolan vara en del av Ekerö kommuns antagningssystem. Antagning kommer ske koordinerat med antagning till övriga förskolor i kommunen, och enligt de antagningsprinciper som gäller i kommunen.

Redan nu kan dock föräldrar som önskar plats på RWF Jungfrusund göra en intresseanmälan. Det är enbart en intresseanmälan, men vi rekommenderar starkt att föräldrar gör det, eftersom det ger oss möjlighet att bl a genom e-post hålla er informerade om våra förberedelseaktiviteter. Det ger oss också goda möjligheter att planera upp verksamheten, bl a vad gäller anställning av personal. Intresseanmälan kan ske här.