Sök RWF Järvastaden

Under första skolåret – 2017/18 – kommer vi att kunna erbjuda ca 100 barn plats i vår förskola. I augusti 2018 kommer ytterligare en skolbyggnad stå klar, utöver de två som nu byggs alltså. Därmed kommer vi kunna erbjuda ca 220 barn plats i vår förskola.

Det tillstånd om att bedriva förskola, som Solna stad givit oss, innebär att vi måste följa de riktlinjer som gäller för förskolor i Solna stad.  En av dessa riktlinjer är att vi måste nyttja Solna stads system för anmälning och antagning, samt tillämpa de regler som gäller. Detta webbaserade system – ”E-tjänst för förskola & skola” – används av samtliga förskolor i Solna stad – både kommunala och fristående. Vi har alltså ingen möjlighet att nyttja vårt eget kösystem, vilket för dig som förälder betyder att din plats i vår kö (School Soft) inte kan användas vid intagning i vår förskola. För vårdnadshavare boende utanför Solna stad gör anmälan via följande länk: https://sms.schoolsoft.se/rws/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=rwfj

För dig som vårdnadshavare boende i Solna stad som vill ha ditt barn hos oss i RWF Järvastaden, innebär detta att du fr o m den 1 december måste logga in på denna ”E-tjänst för förskola & skola” och ställa ditt barn i kö hos oss och ange Raoul Wallenbergförskolan Järvastaden som ditt förstahandsval. Skälet till att du kan göra detta först fr o m den 1 december är att RWF Järvastaden först då finns med som ett valbart förskolealternativ i denna e-tjänst. Vår starka rekommendation är förstås att du gör din anmälan så snart som möjligt den 1 december.

För boende i Solna stad sker registrering alltså via Solna stads e-tjänst. https://www.solna.se/sv/forskola-skola/forskoleverksamhet/soka-plats-i-forskoleverksamhet/e-tjanst-forskola/

Du kan läsa mer om köreglerna inom Solna stad här: https://www.solna.se/sv/forskola-skola/forskoleverksamhet/regler-for-forskola-och-pedagogisk-omsorg/plats-i-ko/

Erbjudande om plats till RWF Järvastaden kommer att vara koordinerat med övriga förskolor inom Solna stad och därför kommer erbjudande om plats att gå ut under början av mars månad.

Vid frågor kontaktas rwsj.info@raoulwallenbergskolan.se

För boende från annan kommun är antagningskriterierna kötid efter att Solna stads barn blivit erbjuden plats.

Välkommen till RWF Järvastaden!