1 mars, 2018

Vad händer på bygget av hus 3 och 4?

Trots vargavintern så flyter bygget på helt enligt tidsplan. Inne i Hus 3 så bygger vi just nu innerväggar för fullt. Vi närmar oss också slutet av golvspacklingen, 3 av 4 etapper är färdigställda och under vecka 10 så spacklas sista etappen. På utsidan så spikas det panel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Hus 4 så har väderskyddet kommit på plats och vi kan trots snöstorm bygga taket obehindrat. Vi har även påbörjat arbetena med ytterväggarna.