24 maj, 2017

Det går framåt med bygget av vår nya förskola i Järvastaden!

Markarbetet inför bygget av vår nya förskola fortskrider helt enligt planerna. Marksaneringen på tomten är färdigställd, all jord har körts iväg till olika centraler för återvinning. Efter detta påbörjade vi sprängningsarbetena för både Hus 3 och 4 som nu är i full gång. Kabeln för husens el-försörjning har dragits fram i den befintliga kulverten. Dem kommande veckorna kommer sprängningsarbetena fortsätta och därefter påbörja grundläggningen för huset.