5 januari, 2018

Byggnytt!

Bygget med förskolans nya hus fortskrider helt enligt planerna. Under december månad har vi i stort sett färdigställt det stora lågdelstaket, det som återstår är diverse takdetaljer. Vi har även isolerat hela vinden med lösull och lyft in ventilationsaggregatet i fläktrummet.

Golvet i fläktrummet har flytspacklats och i januari kommer golv och väggar att målas. Arbetet med ytterväggarna går framåt och snart närmar vi oss tätt hus! Då kommer vi dra igång den provisoriska värmen.