15 mars, 2017

Bygget av vår nya förskola har startat!

Nu har byggnationen av Raoul Wallenbergförskolan Järvastaden påbörjats!
Träden på tomten har fällts och markarbetet har påbörjats. Utsättaren kommer denna vecka att markera upp rutnätet .
Arbeten med en tillfällig etablering har påbörjats i närheten så att byggarna har någonstans att vara innan de kan bygga upp den riktiga etableringen på tomten.
Vi ser fram emot ett intressant, roligt och givande förskolebygge som kommer att stå klart i augusti 2018!