9 mars, 2017

Antagningen till RWF Järvastaden startar!

Antagningen till RWF Järvastaden startar!

Nu har antagningen till Raoul Wallenbergförskolan Järvastaden påbörjats. Vi startar förskolan i augusti 2017 och kommer det första året ha ca 100 barn. Antagningen sker via Solna stads kö och vi följer Solna stads regler för kö och antagning till våra skolor och förskolor.

Vi erbjuder platserna via Solna stads e-kö och det är där ni tackar ja eller nej till platsen. Svarstiden är fem vardagar efter att ni erhållit erbjudandet från Solna stads e-kö (notera att Solna stad anger den dag erbjudandet skickats ut som dag 1 av dessa fem).

Vi uppskattar om ni svarar så snart som möjligt då vi kan maila ett avtal till er först efter att ni har tackat ja till den erbjudna platsen.

Då ni tackat ja så skickar vi er blanketten ”Överenskommelse om plats i enskilt driven förskoleverksamhet”. Vi önskar att ni fyller i, och att båda vårdnadshavare signerar snarast. Det är inte förrän vi erhållit det påskrivna avtalet som vi kan registrera er placering fullt ut i systemet.

Observera att båda vårdnadshavarna måste skriva under avtalet, annars är avtalet ogiltigt, och platsen kan komma att erbjudas nästa barn i kösystemet. I de fall någon har enskild vårdnad skall detta styrkas med en kopia av gällande vårdnadsbeslut.

Tidsordning

  1. Ni erhåller ett erbjudande om plats hos RWF Järvastaden via Solna stads kö
  2. Ni tackar ja eller nej inom 5 vardagar. Om ni ej besvarar erbjudandet tolkas det som ett nej.
  3. Efter att vi fått besked om att ni tackat ja mailar vi ut ett avtal om placering på förskolan.
  4. Inskrivningsblanketten fylls i och signeras av båda vårdnadshavare. Maila den till rwfj.info@rws.se eller posta till Raoul Wallenbergskolorna, Box 5836, 102 48 Stockholm
  5. När vi erhållit det ifyllda och undertecknade avtalet är ni antagna till förskolan.
  6. Efter att vi erhållit avtalet kommer vi att maila ut ett välkomstbrev med inskolningsschema och annan viktig information.

För frågor eller funderingar maila gärna oss på rwfj.info@rws.se