Lediga tjänster

Är du intresserad av att arbeta i någon av våra verksamheter?

Raoul Wallenbergskolorna, RWS, är ett friskoleföretag, som i dagsläget har förskolor och grundskolor i Skövde, Bromma, Mariehäll, Uppsala och Skokloster.

Vårt arbete präglas av ett starkt barn- och elevfokus. Med vårt offensiva och uthålliga utvecklingsarbete strävar vi efter att skapa utmärkta verksamheter. Målet är givetvis att på bästa tänkbara sätt rusta våra barn och unga för framtiden. Vi drivs också av ett starkt engagemang för värdegrundsfrågor och utgår från våra fyra ledord: Ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft – egenskaper som präglade vår förebild, Raoul Wallenberg, och hans livsgärning.

Kontakta de olika förskolornas och skolornas förskolechef/rektor för mer information.

Nedan finner du aktuella lediga tjänster.