Kontakt

Har du frågor om Raoul Wallenbergskolan Järvastaden är du välkommen att kontakta

Förskolechef Cecilia Aronsson, telnr 070 745 50 61, cecilia.aronsson@raoulwallenbergskolan.se

Bitr förskolechef, Lotta Andersson, telnr  072 213 45 98, lotta.andersson@raoulwallenbergskolan.se

Raoul Wallenbergskolan Järvastaden

Glädjen 1-2 år070 710 29 45
070 730 61 43
Lyckan 1-2 år070 710 44 08
070 730 62 17
Harmoni 3-4 år070 710 70 86
070 730 95 66
Lugnet, 3-4 år070 741 74 85
070 731 68 53
Styrkan, 5 år
070 731 89 34
070 745 05 63
Redigera
Postadress Fridensborgsvägen 100, 170 62 Solna
Besöksadress Fridensborgsvägen 100, Solna
E-post  rwfj.info@raoulwallenbergskolan.se