Förskolechef

Monica Lagnetoft har en lång och gedigen erfarenhet från svensk förskola och grundskola. Hon har varit både rektor, biträdande rektor och förskolechef på ett antal olika skolor i Stockholmstrakten, och nu senast som förskolechef inom Stockholms stad. Monica har drivit eget företag inom omsorgen, gått den statliga rektorsutbildningen och dessutom studerat specialpedagogik på universitetsnivå.

”Jag brinner för att arbeta med att skapa förutsättningar för andra människor – elever, barn, ungdomar och vuxna – att använda sina förmågor maximalt. Tillsammans på förskolan ska vi se till att barnen får möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar och vara ”sitt bästa jag” varje dag! Barnens delaktighet i sitt lärande och utformningen av verksamheten ska ha hög prioritet i verksamheten. Jag tycker att det är viktigt med öppenhet, delaktighet och kommunikation. Tillsammans skapar vi goda relationer som kommer alla i förskolan till del och främjar utvecklingen.

Det som lockade mig med Raoul Wallenbergskolan var möjligheten att få vara med och fortsätta att bygga förskolans verksamhet, med de fina värdegrundsorden Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft som ligger som en bas för arbetet. Möjligheten att arbeta i nära samarbete mellan förskolans och grundskolans verksamhet känns också mycket spännande. Jag ser fram emot att lära känna alla medarbetare, barn och vårdnadshavare på Raoul Wallenbergskolan och att vi tillsammans ska fortsätta utveckla verksamheten!”

Monica Lagnetoft,

monica.lagnetoft@raoulwallenbergskolan.se