Föräldrar

För oss är en god och öppen dialog med barnens föräldrar en förutsättning för en väl fungerande förskola. Men vi är också angelägna om att föra en öppen och konstruktiv dialog med föräldrarna i Järvastaden.

Här kan du ta del av presentationen som gavs på informationsmötet för förskola den 16 mars: 170316 RWF Järvastadens Infomöte förskolan