Barn

Här kommer info om antagningen till förskoleantagningen. Vi kommer att nyttja Solna stads antagningssystem.

Det tillstånd om att bedriva förskola, som Solna stad givit oss, innebär att vi måste följa en hel del riktlinjer som gäller för förskolor i Solna stad.  En av dessa riktlinjer är att vi måste nyttja Solna stads system för anmälning och antagning, samt tillämpa de regler som gäller. Detta webbaserade system – ”E-tjänst för förskola & skola” – används av samtliga förskolor i Solna stad – både kommunala och fristående.  För vårdnadshavare boende utanför Solna stad gör anmälan via följande länk: https://sms.schoolsoft.se/rws/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=rwfj

För dig som vårdnadshavare boende i Solna stad som vill ha ditt barn hos oss i RWF Järvastaden, innebär detta att du måste logga in på denna ”E-tjänst för förskola & skola” och ställa ditt barn i kö hos oss och ange Raoul Wallenbergförskolan Järvastaden som ditt förstahandsval.

För boende i Solna stad sker registrering alltså via Solna stads e-tjänst. https://www.solna.se/sv/forskola-skola/forskoleverksamhet/soka-plats-i-forskoleverksamhet/e-tjanst-forskola/

Du kan läsa mer om köreglerna inom Solna stad här: https://www.solna.se/sv/forskola-skola/forskoleverksamhet/regler-for-forskola-och-pedagogisk-omsorg/plats-i-ko/

Erbjudande om plats till RWF Järvastaden kommer att vara koordinerat med övriga förskolor inom Solna stad och därför kommer erbjudande om plats att gå ut under början av mars månad.

Vid frågor kontaktas rwsj.info@raoulwallenbergskolan.se

För boende från annan kommun är antagningskriterierna kötid efter att Solna stads barn blivit erbjuden plats.