Om RWF Bromma

Detta är RWF Bromma!

RWF BrommaRWF Bromma är en populär förskola med cirka 130 barn.  Den är belägen i hjärtat av Bromma på gamla Beckomberga sjukhuset område. Verksamheten drivs i kulturmärkta lokaler, som är vackert belägna mitt i den gamla anrika sjukhusparken. Lokalerna är läckert färgsatta.  Förskolan ligger nära T-bana Islandstorget och kan även nås via buss.

Vi som arbetar här är glada och stolta över att kunna erbjuda en engagerande och kreativ förskola, där sammansättningen på barn och personal väl speglar vår globaliserade värld. Här erbjuds barnen en trygg och stimulerande verksamhet.  Genom detta rustas barnen inför framtida utmaningar. RWF Brommas verksamhet är mycket uppskattad, vilket bekräftas av att de omfattande köer som finns till oss. Vår förskola kan sammanfattas i följande korta konstateranden:

Vi inser förskolans stora betydelse och uppgift: att lägga grunden för barnens livslånga lärande.

Vi vet det stora värdet av att ha en förskola där människor med olika sociala och nationella bakgrunder lär av varandra och utvecklas tillsammans.

Vi erbjuder en internationell profil, vilket innebär att det finns inslag av engelska i verksamhetens arbete.

Vi skapar goda övergångar från förskolan till förskoleklass genom ett nära samarbete med förskoleklass med en rad gemensamma aktiviter våren innan barnen lämnar oss för att börja förskoleklass. Förskolan bär Raoul Wallenbergs namn. Hans livsgärning har inspirerat till våra fyra ledord, som präglar vår verksamhet:

Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft

Öppettider

Våra nuvarande öppettider är 06.45 – 17.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Vi följer Stockholms stads riktlinjer där ramtiden är 6.30 – 18.30. Finns behov av barnomsorg inom ramtiden tar ni kontakt med  förskolechef Anitha Ronnersjö på anitha.ronnersjo@raoulwallenbergskolan.se eller ring på telefonnummer: 070-755 87 80.

Tidigare stängning

Vissa dagar har vi APT, Arbetsplatsträff, vilket innebär att vi stänger tidigare eller öppnar senare än aviserade öppettider. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni nedanstående kontaktperson senast fyra veckor innan aktuellt datum. Det ordnas då med vikarier.

Stängda dagar

Två dagar per läsår har medarbetarna planering, utvärdering och fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela den dagen. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni Anitha Ronnersjö senast fyra veckor innan aktuellt datum.

Kontaktperson, förskolechef

Förskolechef, anitha.ronnersjo@raoulwallenbergskolan.se, telnr 070-755 87 80

Intagningsregler RWF Bromma

Ansökan till förskolan görs via Stockholms stads användarwebb. Klicka här för att ta del av våra Intagningsregler. RWF Intagningsregler 2016

Rutiner kring klagomålshantering

Klagomål på utbildningen från kund kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Du finner våra rutiner för klagomålsrutiner på vårt intranät:RWS Förskolors rutin för klagomålshantering 161206

Föräldrar är alltid välkomna att kontakta förskolechef Anitha Ronnersjö på anitha.ronnersjo@raoulwallenbergskolan.se för att lämna synpunkter på verksamheten.

Uppsägning av plats

Ni finner uppsägningsblanketten här: Uppsgning av plats RWF Bromma. Klicka på länken och ladda ner pdf-filen. Fyll i den och ge den till förskolechefen samt gå in på Anordnarwebben och säg upp platsen. Det är en månads uppsägningstid. Det går även bra att kontakta förskolechef, Anitha Ronnersjö, om ni har frågor krig detta.