RWF Bromma

 • Våra skolor

  Gå direkt in på någon av våra skolor

 • 2017-09-19 - RWF Bromma

  Öppet hus

  Varmt välkomna att delta i vårt Öppet hus lördagen den 23 september kl. 10.00-14.00.

  I samband med att skolan har en stor invigningsfest för deras nya skolgård med allehanda inslag passar vi på att fira in våra nya gårdar. Vi har öppet i lokalerna om ni är nyfikna på oss och har en röd tråd med utställning fram till skolan.

  Hos oss kan ni även blåsa såpbubblor, knyta ballongdjur och bli ansiktsmålade.

   

   

  2017-08-28 - RWF Bromma

  Raoul Wallenbergdagen

  I dag firade vi Raoul Wallenberg dagen på vår nya fina gård.
  Vi dansade, kastade boll i hink, satte svansen på grisen, blåste såpbubblor, balanserade och smyckade vårt staket. De äldre barnen åt lunchen ut i det vackra vädret innan våra äldsta fick höra en berättelse om Raouls barndom.

  2017-02-27 - RWF Bromma

  Upprustning av gården

  Vi har längtat så länge på att gården ska rustas upp och nu är äntligen arbetet i gång.

  2017-01-13 - RWF Bromma

  Nu är glada julen slut

   

  ……… Julgranen har vi kastat ut

  Idag har vi julgransplundring på gården alla tillsammans.

  Vi dansade flera kända lekar såsom vi äro musikanter och räven raskar över isen. När vi tackat av granen med raketen bjöd vår kock Peter på korv med bröd, det smakade så bra.

   

  Mål; LpFö-98 säger:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  •   utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

   

  jp7 jp8 julp7 julgranspl3

   

  2016-12-16 - RWF Bromma

  Bygglek på Stora Björn

   

  bygglek-stora-bjorn-dec-16bygglek-stora-bjorn-dec-16

  Bygglek på Stora björn

  Barnen samarbetar på Stora Björn och bygger högt och lågt. Lika roligt och spännande som det är att bygga är det att rasa bygget för att bygga på nytt.

  Mål; LpFö-98 säger: (vad ska barnen lära sig/utveckla):

   Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

  Naturvetenskap och teknik:

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

   

   

  2016-11-29 - RWF Bromma

  Snömålning

  snomalning-1snomalning-2

  På gården målande de yngre barnen med färg på snön. Det fångade  barnen och det blev många kommentarer.

  I läroplanen står det att:

  Förskolan skall

   LpFö-98 säger:

  Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig trygg och lärorik.

  Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

   

   

   

   

  2016-11-11 - RWF Bromma

  Snörika dagar

  Härligt med snörika dagar

  Nu är det både härligt och roligt att snön har kommit. När det är kramsnö ute blir det tillfälle till att samarbeta och öva tekniken ”hur man rullar små och stora snöbollar” Det blir både snögubbar och andra byggen. Att uppleva snön i dess olika faser är spännande, helt ny vit snö som är lätt till den mer blöta som är tung.

  I Läroplanen för Förskolan står det att:

  Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som  engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

  Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga at leka och lära

   

  2016-10-20 - RWF Bromma

  Tema MOD på RWF Bromma

  Vi fortsätter att arbeta kring förskolans gemensamma tema mod.

  Som en del av vårt arbete kring att stärka varje barns självbild och tillit till den egna förmågan så har vi valt mod som tema, vilket även är ett av Raoul Wallenbergs förskolors ledord.

  mod-rwf-brommaLäroplanen för förskolan, LpFö, säger:

  UTVECKLING OCH LÄRANDE
  Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin  omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.  Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald  i lärandet.
  Mål; Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för  andra kulturer,

  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

  2016-09-12 - RWF Bromma

  Sensommarvärme

  Vi fortsätter att njuta av värmen och förlägger mycket av våra aktiviteter utomhus.
  På gården gräver vi i sandlådan, djupt och länge och det blir stora högar.
  Extra uppskattat var det att blåsa såpbubblor. Hur stora kunde de bli? Hur många?
  På väg till parken övar sig barnen i turtagning och att hjälpa varandra.
  Några grupper har börjat gå till skogen och får uppleva naturens förändringar där.

  2016-07-20 - RWF Bromma

  Information

  Vi på RWF Bromma önskar er alla en riktigt fin sommar.

  Den 15 augusti börjar Anitha Ronnersjö, vår nya förskolechef.

  E-postadress till Anitha: anitha.ronnersjo@raoulwallenbergskolan.se

  Telefonnummer: +46 707 55 87 80

  2016-06-20 - RWF Bromma

  Vi utforskar och upptäcker

  Barnen utforskar och lär mer om djur och småkryp. Vi önskar att ta tillvarata på barnens naturliga vetgirighet och intresse av att utforska naturen. Förskolan ska uppmuntra barnen till att iaktta och reflektera över nya upptäckter.

  v. 25            v.25 2

   

  2016-06-13 - RWF Bromma

  Lek och lärande

  RWF Bromma önskar ge barnen goda förutsättningar för lek och utveckling. Miljön ska därmed vara  pedagogisk tillrättalagd och bjuda på många utmaningar. I leken tränar barnen b la på att utveckla förmågan att fungera i grupp, att hantera konflikter och följa lekens normer.

  stora björn v 24 2stora björn v 24

   

  2016-06-07 - RWF Bromma

  Naturupplevelser i RWF Bromma

  v 23 2v 23

  Barnen har varit på upptäcktsfärd i naturen. Vi hittade spännande grodyngel som väckte stor beundran i gruppen. Förskolan önskan bidra till stimulera lusten att upptäcka och att lära sig nya saker.

  2016-05-30 - RWF Bromma

  Plantering i RWF Bromma

  Det är dags att plantera och barnen valde själva vad de ville plantera. Plantera tårtor eller smörgåsar var tyvärr uteslutet men frön från olika sorters blommor fick barnen lägga i sina egna krukor.

  orion v 22 2orion v. 22 1

   

   

   

  2016-05-23 - RWF Bromma

  Förskolans dag RWF Bromma

  Vi har firat förskolans dag med många aktiviteter, bland annat fem kamp och olika lekar. I förberedelser har vi övat på sommarsångerna, gjort en skylt med bokstäver ”Förskolans dag” och skapat olika instrumenter. På eftermiddagen var alla föräldrar och syskon inbjudna till en gemensam pic nic i det gröna.

   V.21

  V.21 2

  En utmaning att få knorren  på rätt plats

  2016-05-16 - RWF Bromma

  Besök av polis i RWF Bromma

  Raoul Wallenberg Förskolan i Bromma har haft besök av en förälder som arbetar som polis. Alla avdelningar fick en visning av utrustningar som polisen använder sig av i sitt dagliga arbete. Barnen fick möjlighet att ställa frågor och prova de olika redskap han hade med sig.

  Brandman

  Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbet med hemmen.Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan” Läroplan för förskolan 98/10

   

   

   

   

   

   

   

  2016-05-06 - RWF Bromma

  Den stora skräpplockardagen i RWF Bromma

  V 19V. 19 3V19 4

   

   

   

   

  Vi hade en fantastisk och lyckad skräpplockningsdag i onsdags, barnen hade tidigare förberett sig och visste precis vad det innebär att vara miljöhjältar. Det är de i och för sig varje dag! Dokumentationen om skäpplockardagen kommer i maj, där ni tillsammmans med era barn kan reflektera över hela läroprocessen.

  Ni föräldrar måste vara stolta över era barn, deras engagemang, självförtroende och kompetens . Vi pedagoger ser att barnen har otroliga förmågor och har väldigt lust att lära, därför arbetar vi medvetet att de ska utvecklas och lära ännu mer.

   

  2016-05-03 - RWF Bromma

  Rörelse i RWF Bromma

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö 98/10)

  En gång i veckan får alla barn i en liten grupp komma ner i rörelserummet i källaren och genom lek, utforska olika former av rörelse. Det rör sig bl.a. om balans, grovmotorik, lek med bollar eller att följa instruktioner på en rörelseskiva. Detta är något som barnen verkligen verkar uppskatta, både att byta miljö och att på detta sätt i ex en hinderbana utforska hur man kan ta sig fram på olika sätt.

   

  V. 18v 18 2

  2016-04-25 - RWF Bromma

  Ögonblick av gemenskap och skapandelust i RWF Bromma

  Vecka 16 PS 2Vi önskar stimulera barnens kreativitet och skapandelust genom utforskning av olika material.

   

   

   

   

   

  Vecka 16 PS

  En stund av gemenskap och glädje på småbarnsavdelningen.

  Barnen tränar samarbete, koncentration och att hjälpa varandra.

  2016-04-18 - RWF Bromma

  Samarbete i RWF Bromma

  Barnen visar god vilja till att samarbeta under uppgiften.

  Vi önskar att barnen ska få positiv erfarenhet med att hela gruppens inspel är viktiga och värdefulla.

  De lär också turtagning och även att kompromissa under hela processen.

  Hemsida v.12

   

  2016-04-11 - RWF Bromma

  Miljöarbete i RWF Bromma

  Barnen planterade skräp på en planka , som sen grävdes ner i jorden. Om en månad ska vi utforska om det hänt något med skräpet.

  Pegasus planterar

  2016-04-04 - RWF Bromma

  Arbete med kretslopp

  marceloFörskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi önskar inspirera barnen till att ta vara på vårt närmiljö.

  Vi pratar om att vårda vår natur och barnen får aktivt delta i att hålla miljön fri från sopor

  Logo.

  2016-03-29 - RWF Bromma

  Drama i RWF Bromma

  Förkolan ska sträva efter att varje barn utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. LPfö98/10

  På avdelning Karlavagnen har vi arbetat med olika känslouttryck. Genom dramaövningar har barnen fått leva sig in i olika känslor, så som ilska, glädje, förvåning och sorg. Vi viktlägger att barnen få möjlighet till att både erfara och ge uttryck för alla slags sinnesstämningar

  Bild2                                 Bild3          Bild4

  2016-03-29 - RWF Bromma

  Läs- och skrivutveckling i RWF Bromma

  I läroplanen för förskolan står det att:” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

  Våra femåringar är på väg att knäcka både läs- och skrivkoderna. Vi utmanar och stödjer alla barn i sitt lärande ”Att läsa och skriva” genom språkutvecklande arbetsätt, rika språkliga miljöer och lustfyllda förhållningssätt.Bild1 Bild3 Bild2

  2016-03-28 - RWF Bromma

  Matematik i RWF Bromma

  Barnen i förskolan arbetar med matematik. Det är barnets nyfikenhet och naturliga intresse för matematik som står i fokus.

  De blivande skolbarnen visar stort engagement inom alla slags matematiska områden  och lusten att utforska är mycket stor!!

  v 13.docx

   

  Matematik

  2016-03-11 - RWF Bromma

  Besök i stan

  anne

  De älsta barnen har varit på en heldagsutflykt på Tekniska museet.

  De fick även beskåda fontänen vid  Sergels torg. Sången ”Bada nakna” är nämligen mycket populär just nu.

  2016-02-24 - RWF Bromma

  Besök på biblioteket

  026

  Vi önskar väcka barnens intresse för litteratur och besöker biblioteket med jämna mellanrum.

   

  2016-02-23 - RWF Bromma

  Sagostund

  Invigning bibliotek 4

  Barnen får en god upplevelse tillsammans med en pedagog.

  2016-02-10 - RWF Bromma

  Skapandeglädje bland de yngsta i förskolan

  De yngsta barnen upplever glädje i att skapa något att vara stolt över.

  En fin stund av gemenskap och glädje.

  bild

   

  2016-02-04 - RWF Bromma

  Miljö-naturvård

  sop.sop

  Barnen deltar aktivt i att hålla naturen ren.

  Vi använder oss av miljöstationer i närmilljön.

  2016-01-28 - RWF Bromma

  Vinterkul

  Januari månad har bjudit på mycket kyla, trotts det har vi passat på att vara ute så mycket som möjligt.
  När solen har tittat fram har snön lockat till olika aktiviteter på huset.
   
  Vi har utforskat snön på olika sätt, bla har vi frusit snö & vatten i olika färg och form.
  Barnen har fått reflektera över vad som händer med snön i olika temperaturer.
   
  image005Genom fortsatta våra promenader i närmiljön har vi upptäckt nya spännande lekmiljöer, bla denna stjärtlappsbacke som nu blivit till på en grässlätt.
  2016-01-26 - RWF Bromma

  Närmiljön

  IMG_6640 (003)

  Den här veckan har vi varit på många utflykter i närmiljön bland annat har vi varit i Vällingby och besökt biblioteket.

  2016-01-07 - RWF Bromma

  Välkomna tillbaka!

  Vi tackar för den föregående terminen som avslutades med en fin lucia föreställning och gott engagemang.
  Nu blickar vi framåt med ny energi och nya projekt.

  IMG_4226

  2015-12-09 - RWF Bromma

  Äkta Raoul Wallenbergare

  äkta raoulwallenbergare

  Orion har under hela terminen arbetat med våra ledord i form av olika projekt och tema. I de demokratiska processer visar barnen på handlingskraft, medkänsla, ärlighet och mod och omsätter ledorden i praktiken. De är goda kompisar, duktiga ledare, och ansvarsfulla medmänniskor! De är fantastiska Raoul Wallenbergare!

  2015-12-07 - RWF Bromma

  Musiklåda!

  På förskolan i Bromma har alla har varit med och skapat en musiklåda där barnens maracas ska vara i. Lådan innehåller inte bara maracas utan även barnens favoritlåtar.

  Bromma 151205

  2015-11-17 - RWF Bromma

  Halloweenfirande på RWF Bromma

  I slutet av oktober hade vi gjort halloweenpyssel och alla avdelningar på RWF Bromma hade ett stort halloweenfirande tillsammans. Hela förskolan var fylld av pumpor, häxor, superhjältar och andra härliga halloweendräkter!Halloween 2Halloween 1

  2015-10-28 - RWF Bromma

  Matematik utomhus

  Man kan lära sig saker överallt. I veckan har RWS Bromma haft matematik utomhus i det vackra höstvädret.Bild1

  2015-10-05 - RWF Bromma

  Karamella på besök

  RWF Bromma besök1

  Karamella uppträder

  Vi på RWF Bromma har haft besök av gruppen Karamella. Gruppen Karamella, som består av tre tjejer, har startat en insamling via UNICEF för att hjälpa barn på flykt. Som tack för att vi skänkt en peng kom Karamella och uppträdde för hela förskolan i det vackra oktobervädret.

  RWF Bromma 3 oktober

  Hela förskolan satt ute i det vackra vädret och lyssnade på Karamella

   

   

  2015-09-16 - RWF Bromma

  Finbesök på RWF Bromma av Dagny

  Vi har fått besök av Dagny Carlsson som är 103 år gammal och född samma år som Raoul Wallenberg. Barnen har ställt många frågor till Dagny och var väldigt nyfikna på henne. De har visat både medkänsla och mod i samtalen med Dagny och det blev ett fint möte, som uppskattades både av gammal och ung.Dagny kunde skildra och berätta om hur hennes liv såg ut när hon var barn, och barnen kunde koppla och relatera till hennes värld, mycket är sig likt men mycket har också förändrats.

  Vi önskar Dagny välkommen tillbaka snart igen!RWF Bromma besök

  2015-07-07 - RWF Bromma

  Sommar!

  Grillning

  Raoul Wallenbergförskolan Bromma önskar en trevlig sommar.

  Under sommarveckorna 28-31 kommer ni i kontakt med förskolan på 070 482 36 65.

  2015-05-07 - RWF Bromma

  Skräpplockardagen

  Förskolan ska sträva efter artt varje barn utvecklar intresse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. (Lpfö98/10).

  SB 3Traditionsenligt deltog förskolan i skräpplockardagen.

  Barnen har lärt sig bland annat om återvinning, kretslopp och

  om hur naturen påverkas av det vi människor gör.

  2015-04-24 - RWF Bromma

  Dans i vårsolen

  Dans

  När våsolen värmer flyttar mycket av verksamheten ut. Så även rörelsepassen. Gemenskap och glädje!

  2015-02-25 - RWF Bromma

  Förskolans bibliotek

  Bibliotek

  Förskolan biblioteket fortsätter att vara en mötesplats.

  Just nu är det Tove Jansson-tema i biblioteket.

  Ur förskolans läroplan: Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.

   

  2014-12-23 - RWF Bromma

  God Jul och Gott Nytt År!

  Förskolan återgår till ordinarie verksamhet tisdagen 13 januari 2015. Välkomna att kontakta oss då!

  2014-12-16 - RWF Bromma

  Lucia 2014

  Det traditionsenliga Luciafirandet var lyckad i år, precis som tidigare år. De yngre barnen hade Luciasamling på sina respektive avdelningar tillsammans med pedagogerna och anhöriga. De äldre barnen gick Luciatåget inför en storpublik bestående av syskon, föräldrar, släkt och vänner. Därefter deltog alla i stämningsfullt Luciamingel i den kallnande kvällen.

  2014-11-21 - RWF Bromma

  Samarbete med RWSB

  Enligt förskolans läroplan ska förskolan samverka med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dess verksamhet (Lpfö98/10).

  Treorna läser 2

  På förskolan vill vi förbereda våra äldsta barn för en smidig och nyfiken övergång till förskoleklassen. Vi samarbetar med Raoul Wallenbergskolan Bromma under hela barnets sista förskoleår och erbjuder olika aktiviteter där barnen bekantar sig med lärare, fritidspedagoger och elever i olika årskurser. Under november har årskurs tre elever kommit till förskolan för att läsa för barnen på förskolans avdelningar Pegasus och Orion.

  2014-09-30 - RWF Bromma

  Invigning av biblioteket

  Från förskolans läroplan:

  Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.”

  På förskolan är vi stolta över vårt inbjudande nya bibliotek som barnen nyfiket gör till sitt. Böckerna som barnen har tillgång till representerar mångfalden av barnlitteratur både på svenska och på andra språk. Vi fyller kontinuerligt på med nya böcker, får fina böcker från våra familjer och har biblioteken i närområdet till stor hjälp när vi vill ha böcker inom specifika områden.

  2014-08-28 - RWF Bromma

  Raoul Wallenbergdagen 27/8 2014

  Raoul Wallenbergdagen firades traditionsenligt med stor fokus på gemenskap och kamratskap. Dagens programpunkter var: Raoul Wallenbergloppet, berättelsen om Raoul som liten pojke och hur han senare i livet i sin gärning visade sitt mod, handlingskraft, ärlighet och medkänsla. Dagen avslutades med korvgrillning.

  Det står ett rum...

  2014-08-06 - RWF Bromma

  Välkomna till ett nytt läsår!

  Hoppas alla har haft en härlig sommar. Vädret har i alla fall varit fint och vi som gillar sol och bad har fått vårt.

  Planeringen inför läsåret 2014-2015 påbörjades redan innan semestrarna. Pedagogerna fortsätter med ytterligare planering nu när det fortfarande är många barn som är lediga. Likaså under kompetensutvecklingsdagarna 14-15/8. Under dessa dagar deltar all personal även i företagets kompetensutveckling där Raoul Wallenbergskolornas profil vässas ytterligare. Även utbildning i första hjälpen hinns med.

  Vi är med andra ord väl förberedda att ta emot både gamla och nya barn. De nya barnen skolas in med start antingen 20/8 eller 28/8. För tillfället är alla våra platser fyllda och vi återkommer till barn i vår kö ifall det blir lediga platser under terminen.

  Jag vill även passa på att önska lycka till med starten i förskoleklassen till våra barn födda -08.

   

  Med vänlig hälsning

  Jaana

  Förskolechef RWFB

  2014-07-03 - RWF Bromma

  Trevlig sommar!

  Förskolan är stängd under veckorna 28-31. Förskolechefen läser sina mejl sporadiskt under dessa veckor.

  Hoppas på soliga dagar och härliga äventyr!

  Jaana

  Förskolechef RWFB

  2014-06-18 - RWF Bromma

  En midsommarhälsning och önskan om en solig sommar!

  Förskolan firade traditionsenlig midsommar några dagar i förväg. Fantastiskt trevligt!

  Astrid2

   

  ”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget
  kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner, historia,
  språk och kunskaper – från en generation till nästa.” Likaså ska
  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.”

  Ur Läroplanen för förskolan -98, reviderad -10.

  2014-06-05 - RWF Bromma

  Raoul Wallenbergförskolans avgångsklasser

  Igår, onsdag, hölls den årliga avslutningsfesten för våra 37 blivande skolelever. Föräldrar, syskon och en och annan mor- och farförälder samlades på gården för att bevittna barnens storslagna och välrepeterade uppträdande med internationell prägel.

  IMGP0108

  Det bjöds bl.a. på klassiker som ”The weels on the bus” och ”Hello”. Barnen briljerade inte bara med sin engelska utan visade även stolt upp sina teckenspråkskunskaper.

  ”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner, historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.”  Ur Läroplanen för Förskolan 98/10

  När barnen fick sina avgångshattar och dokumentationspärmar möttes de av varma applåder.

  IMGP0121

  En lyckad och trevlig kväll avslutades med ett somrigt knytkalas vid långbord.

  IMGP0126

  ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.” Ur Läroplanen för Förskolan 98/10

  2014-05-16 - RWF Bromma

  Förskolans dag 15/5 2014

  IMGP0190

  Del av förskolans grundläggande uppdrag är  (Lpfö 98/10):

  ”Utbildningen ska o förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”

  Detta som grund och med tanke på förskolans kontinuerliga värdegrundsarbete valde vi regnbågstema till förskolans dag.

  bild 2

  Dagen firades med gemensamma aktiviteter som femkamp, grillning, ansiktsmålning och firandet avslutades tillsammans med föräldrarna med en regnbågsparad och picknick.

  2014-05-08 - RWF Bromma

  Skräpplockardag

  Traditionsenligt och som en del av förskolans Grön flagg-miljöarbete ordnades skräpplockardagen. Barn och vuxna har fått ta del av fakta om miljöarbete och plockat skräp i förskolans närmiljö.

  SB2

   

  2014-04-16 - RWF Bromma

  Glad Påsk!

  2014-04-03 - RWF Bromma

  Grön Flagg-arbete

  IMG_1860 (2)Förskolans Grön Flagg-arbete med miljöfrågor fortsätter.

  Under vintern har vi skapat med återvinningsmaterial och

  det som inte behövs

  till skapandet lämnas till återvinning.

  2014-04-03 - RWF Bromma

  Förändring av kö och placering av barn till RWF Bromma

  Raoul Wallenbergförskolan Bromma går from den 1 augusti 2014 med i Stockholm stads gemensamma kö för förskolor.  De barn som sedan tidigare står i vår kö och vars vårdnadshavare svarat på våra mail om uppdatering är nu överlämnade i aktuell köordning till handläggaren i Bromma stadsdelsförvaltning. Hon kommer kontakta alla som även står i kö till andra förskolor så att samtliga vårdnadshavare kan göra sina prioriterade val.

  För er som ännu inte står i vår kö, men önskar registrera sitt barn, kan göra det redan nu via Stockholm stad etjänst https://service.stockholm.se/Open/ChildCareOpen/Pages/GeneralInformation.aspx

  Fram till den 1 augusti kommer dock vi dock själva sköta placeringarna på de vakanta platserna. Vi har nästan placerat på de vakanta platser som vi vet kommer uppstå i augusti 2014. Det kan dock uppstå nya platser och då kommer vi skicka ut ebjudande via mail.

  2014-02-18 - RWF Bromma

  Februari

  Februari, även kallad för vabbruari. Känner ni igen er? Barnen är sjuka var och varannan dag och en själv känner sig halvrisig emellanåt… På förskolan gör vi vårt bästa för att hålla oss friska. Barnen lär sig till exempel att noga tvätta händerna flera gånger om dagen och speciellt innan måltiderna.

  Det är även vår i luften. De olika grupperna passar på att vara ute i solskenet, göra små utflykter och upptäcka närmiljön på nytt efter en tid med mer innelekar. Snart tror vi att vi kan på allvar börja spana efter vårtecken… eller är det för tidigt?

  2014-01-08 - RWF Bromma

  RWF Bromma i media

  Den 29 oktober 2013 publicerade tidningen Enterprise Magazine en artikel om RWF Bromma. Om ni följer länken http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/artikel/barn-med-blick-for-varlden_RaoulWallenbergsForskola kan ni läsa vad de skrev om oss.

  2013-12-19 - RWF Bromma

  God Jul och Gott Nytt År

  Önskar barn pch personal på RWF Bromma.

   

  2013-12-18 - RWF Bromma

  RWF Bromma har fått Grön Flagg!

  Toppenbra jobbat alla barn och pedagoger på RWFB! Vår Grön Flagg rapport har blivit godkänd och vårt arbete för en hållbar utveckling och en bättre miljö fortsätter nu med nya mål i sikte!

  För att fira vårt nya certifikat och vårt fina arbete för en hållbar utveckling anordnade vi en flaggceremoni, fredagen den 6 december 2013, ute på gården. Alla barn och pedagoger samlades för att se flaggan vi jobbat för att få. Vi spelade musik och delade ut vimplar till alla barn med texten ”jag är en miljöhjälte”. Sedan fick vi äntligen se flaggan hängas upp på husfasaden.

  2013-12-02 - RWF Bromma

  Ny förskolechef RWFB

  From den 1 december 2013 är Jaana Kivikangas ny förskolechef på Raoul Wallenbergförskolan Bromma. Jaana har arbetat hos oss sedan augusti 2011 och de senaste året har hon arbetat som biträdande platschef på RWFB. Jaana är född i finland där hon 1991 tog sin examen som förskollärare. Jaana brinner för allt som handlar om att få individer att växa och hennes tilltro till allas kompetenser är stor. Mångfald och allas lika rätt är frågor som ligger henne varmt om hjärtat.

  Jaana har genom åren visat god ledarskapsförmåga och är det något någon vill veta om RWFB är hon absolut den bästa att fråga.

  Vi i ledningen för Raoul Wallenbergskolan ser med glädje fram emot att få följa Jaanas arbete som förskolechef.

  Jag, Ingrid Lööw fd förskolechef på RWFB, kommer from idag arbeta som verksamhetschef för Raoul Wallenbergskolans förskoleverksamhet, vilket innebär att jag kommer arbeta företags övergripande för vidareutveckling av vår förskoleverksamhet.

  2013-11-07 - RWF Bromma

  Öppet hus

  Vi kommer till nästa läsår har ett stort antal platser att erbjuda from augusti då våra 37 blivande förskoleklassbarn slutar hos oss.

  Välkommen på visning.

  Tisdag 26/11 kl 10

  Tisdag 4/2 kl 10 eller

  Tisdag 1/4 kl 10.

   Anmälan görs i förväg till jaana.kivikangas@raoulwallenbergskolan.se senast fredagen innan aktuell visning.

  Hjärtligt välkomna!

  2013-08-29 - RWF Bromma

  Raoul Wallenbergloppet i Bromma

  Alla barnen ställer upp sig för start.RWFB5 2013

  Alla barn deltar med liv och lust i det fartfyllda loppet där alla som är med är en vinnare. Det är varmt och ganska ansträngande men alla kämpar på som hjältar i solgasset.

  I slutet av loppet kroknar en del, och barnen får hjälpa en och annan pedagog över mållinjen.

  Efter loppet samlas vi alla för att äta frukt och släcka törsten innan alla barn tilldelas varsin medalj!

  RWFB 6 2013

  2013-08-29 - RWF Bromma

  Barnen högtidlighöll Raoul Wallenbergdagen

  Under Raoul Wallenbergdagen den 27 augusti hade alla barnen på Raoul Wallenbergförskolan i Bromma valt att ha en lång rad aktiviteter för att hedra en hjältes barndom och liv. Allt skedde under ledorden ärlighet, medkänsla, mod och RWFBdagen2 2013handlingskraft.

  Dagen började med gemensam uppvärmning vid stora trappan. Stora som små sätter igång kroppen inför dagens aktiviteter!

  För att barnen på vår förskola ska få en bild av vem Raoul Wallenberg var, samlas alla i smågrupper i vårt bibliotek där Kristina och Tiina berättar om hur Raoul Wallenberg var som liten pojke. Vi får bl.a. lära oss att han redan som liten tyckte mycket illa om att slåss och att han samlade på frimärken.

  RWFB 4 2013De hjältedåd han utförde i vuxen ålder under kriget säger vi att de får lära sig mer om då de börjar i skolan eftersom detta utgör ett tungt och ibland svårbegripligt ämne för unga barn.

   

   

   

   

   

   

  2012-03-19 - RWF Bromma

  Välkomna till Informationsmöte

  Vi önskar göra er familjer som står i kö för vår förskola, Raoul Wallenberg förskolan uppmärksamma på att vi kommer hålla ett informationsmöte.

  Detta gäller endast er familjer som ej har barn inskrivna vid förskolan. Vi kommer ej att kunna besvara enskilda frågor gällande intagningen för ht 2012. Intagningen för ht 2012 beräknas bli klar april 2012.

  Vi berättar om vår verksamhet, ni får träffa delar ur pedagoggruppen samt får möjlighet att se lokalerna.
  Datum: onsdagen den 28 mars 2012
  Plats: Raoul Wallenberg förskolan, plan 2, Matsalen
  Tid: 18:30- 19:30
  Osa senast 23 mars

  MVH

  Marie Nydén, rektor

  2012-01-27 - RWF Bromma

  Till Kenya

  En personalgrupp med deltagare från samtliga Raoul Wallenbergskolor kommer den 17 februari att åka på en två veckor lång studieresa till Kenyas huvudstad Nairobi. Resan sker i samarbete med organisationen Global Relations. Syftet är att undersöka olika typer av samarbete med den skola Global Relations håller på att starta och som invigs den 20 februari.

  Den enhet inom RWS som kommit längst i samarbetet med Global Relations är förskolan i Bromma som har upprättat ett samarbete med en förskola i Kiberia, ett av Nairobis fattigaste områden. Eleverna har bl.a. samlat pant och pengarna har gått till att bidra med rent vatten till eleverna i Kiberia.  Samtidigt har man haft ett vattentema på förskolan i Bromma. På plats i Kiberia kommer personalen från RWF Bromma att dokumentera hur barnen i Kiberia använder vatten en vanlig dag. Sedan kommer samma sak att göras i Bromma och resultatet ska bli en bok som visar på vattnets viktiga roll i olika delar av världen. Just nu arbetar barnen och deras föräldrar med att fylla ryggsäckar till barnen i Kibera med lite olika innehåll. Var och en av de 27 barnen får sin egen ryggsäck från sina kompisar inom RWF Bromma. Ryggsäckarna lämnas sedan över av pedagogerna till barnen vid besöket i slutet av februari.

  Global Relations bildades av lärare och elever på Hulebäcksgymnasiet i Härryda 1998 och har genom åren samarbetat med olika organisationer i Nairobi.