Medarbetare

På förskolan har vi en hög andel utbildade förskollärare samt ett antal som studerar till förskollärare parallellt med sitt arbeta på förskolan. Vi har medarbetare med annan utbildning relevant för uppdraget såsom barnskötare, socialpedagog och fritidsledare.

Vi har höga krav på våra pedagoger. Utöver att de ska kunna levandegöra vår värdegrund och vara goda förebilder för barnen har vi höga förväntningar vad gäller medarbetarnas pedagogiska förmåga. Med den kvalitetsindikator som vi använder som ”ledstång” i verksamheten ges varje enskild medarbetare möjlighet att ständigt pröva utvecklingen av sin pedagogiska förmåga.