Medarbetare

På förskolan har vi en förskollärare per avdelning..Förskollärarna har ett utökat pedagogiskt ansvar för ”sin” avdelning.

Vi har medarbetare med annan utbildning relevant för uppdraget såsom barnskötare och  socialpedagog

Vi har höga krav på våra pedagoger. Utöver att de ska kunna levandegöra vår värdegrund och vara goda förebilder för barnen har vi höga förväntningar vad gäller medarbetarnas pedagogiska kompetens. Alla medarbetare ska arbeta/ följa / planera utifrån  vår läroplan Lpfö18. Alla medarbetare  kompetenshöjs  efter behov.

Medarbetarnas kompetens följs upp i medarbetarsamtal och bedöms efter företagets egna kompetensutvecklingsprogram .