Klagomålshantering

Rutiner kring klagomålshantering

Klagomål på utbildningen från kund kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök.

Blanketter finns anslagna  på förskolan

Vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta förskolechef  för att lämna synpunkter på verksamheten.