Klagomålshantering

Rutiner kring klagomålshantering

Klagomål på utbildningen från kund kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Du finner våra rutiner för klagomålsrutiner på vårt intranät:RWS Förskolors rutin för klagomålshantering 161206

Föräldrar är alltid välkomna att kontakta förskolechef  för att lämna synpunkter på verksamheten.