Föräldrar

Föräldrar är viktiga!

Första steget i vårt samarbete mellan förskola och föräldrar är vår föräldraaktiva inskolning. Föräldrar är med barnen de första dagarna av  inskolningen och deltar då i förskolans alla aktiviteter och rutiner. Under dessa dagar har föräldrar en möjlighet att få en bild av vår verksamhet. Under dessa dagar lär pedagoger och föräldrar känna varandra och det viktiga samarbetet kan börja. När barnen är inskolade erbjuds alla föräldrar ett uppföljningssamtal med en av avdelningens pedagoger.

Förskolan skall vara ett komplement till hemmet. Vi ska arbeta tillsammans och det är därför viktigt för oss på förskolan att ha en respektfull och förtroendefull kontakt med familjen för att vi skall kunna genomföra vårt uppdrag utifrån läroplanen. Vi lägger stor vikt vid det dagliga samtalet med er föräldrar omkring era barn. Vi inbjuder till föräldramöten, utvecklingssamtal, traditionsfirande, föräldraråd , reflexpromenad och andra gemensamma träffar.. En gång per läsår genomför vi utvecklingssamtal om varje barn där vi strävar efter att alla föräldrar ska få en bra bild av sitt barns utveckling och vardag på förskolan.

Föräldrars åsikter är viktiga och vi beaktar alltid de synpunkter och åsikter som förmedlas till oss. Vi strävar alltid efter att vidareutveckla vår kvalité och av den anledningen ber vi två gånger per läsår alla föräldrar att delta i enkätundersökningar så att vi kan få en bild av hur föräldrar uppfattar vår verksamhet.

Varje vecka skriver pedagogerna ett informationsbrev till alla föräldrar där de berättar om verksamhetens händelser, mål och syfte.

På RWF tror vi på ett nära och tydligt ledarskap och det finns därmed en förskolechef på varje förskola.