Föräldrar

Vårdnadshavare är viktiga!

Första steget i vårt samarbete mellan förskola och vårdnadshavare är under barnets inskolning. Vårdnadshavare  är med barnen de första dagarna av  inskolningen och deltar då i förskolans alla aktiviteter och rutiner. Under dessa dagar har vårdnadshavarna en möjlighet att få en bild av vår verksamhet. Under dessa dagar lär pedagoger och vårdnadshavare känna varandra och det viktiga samarbetet kan börja. När barnen är inskolade erbjuds alla vårdnadshavare ett uppföljningssamtal med en av avdelningens pedagoger.

Förskolan skall vara ett komplement till hemmet. Vi ska arbeta tillsammans och det är därför viktigt för oss på förskolan att ha en respektfull och förtroendefull kontakt med familjen för att vi skall kunna genomföra vårt uppdrag utifrån läroplanen. Vi lägger stor vikt vid det dagliga samtalet med er vårdnadshavare omkring era barn. Vi inbjuder till föräldramöten, utvecklingssamtal, traditionsfirande, föräldraråd , reflexpromenad och andra gemensamma träffar. En gång per läsår genomför vi utvecklingssamtal om varje barn där vi strävar efter att alla vårdnadshavare ska få en bra bild av sitt barns utveckling och vardag på förskolan.

Vårdnadshavares åsikter är viktiga och vi beaktar alltid de synpunkter och åsikter som förmedlas till oss. Vi strävar alltid efter att vidareutveckla vår kvalité och av den anledningen ber vi en gång per läsår alla vårdnadshavare att delta i enkätundersökningar så att vi kan få en bild av hur ni vårdnadshavare uppfattar vår verksamhet.

Vi på RWF Bromma använder oss av förskoleappen TYRA, som fungerar på följande sätt:

  • Där ”bloggar” alla avdelningar minst en gång om dagen om verksamheten. Alla barn har en egen portfolio där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns egen utveckling och lärande.
  • Alla avdelningar skriver ett månadsbrev där de beskriver utifrån läroplanens rubriker hur månaden har varit och vad man gjort med barnen.
  • Det finns oxå ” händelser” där förskolechef o avd. lägger upp viktiga händelser. Även viktiga dokument läggs upp på Tyra.
  • Som vårdnadshavare kan du sjukanmäla ditt barn, viktiga uppgifter om ditt barn ,lägga in kontaktuppgifter och barnets schema mm

 

På RWF tror vi på ett nära och tydligt ledarskap och det finns därmed en förskolechef på varje förskola.