Barnen

Förskolan har 130  barn inskrivna. Barnen är indelade på sju olika avdelningar, utifrån ålder och mognad.

Vi  ser alla, varje individ, som den är och fastnar inte i stereotypa föreställningar om kön eller etisk betydelse. Alla barns olika behov ska tillgodoses. Vi  anpassar och utmana alla barn utifrån deras egen utvecklingsnivå.

Alla barn ska får komma till tals och synas. För oss är det viktigt att alla blir lyssnade på, och att alla barn ska känna sig betydelsefulla. Vi hjälper barnen att lyfta fram sina egna och kompisarnas egenskaper, både likheter och olikheter. Vi lägger stor vikt vid att utveckla barns sociala gemenskap. Vi pratar om innebörden av att vara en god vän. Vi arbetar aktivt med att utveckla barns empati, medkänsla, förståelse och respekt för varandra och andra människor.

Barn      Barn 2

 

Vår verksamhet ska vara lustfylld! När man har roligt är det lätt att ta till sig ny kunskap och utveckla nya färdigheter.