Styrelsen

Styrelsen består av personer med erfarenhet från flera olika samhällsområden och med olika kompetensprofiler. Den pedagogiska dimensionen företräds av VD Per Egon Johansson samt rektorerna och förskolecheferna.

Carmela Fuchs Gerson

Carmela arbetar idag som managementkonsult och utbildare i det egna bolaget Almerac. Hon har bred erfarenhet från ledande befattningar inom svenskt näringsliv och var bl a VD för webbyrån Intellecta Interactive under 8 år. Dessförinnan var hon Affärsområdeschef, Nöje & Kultur på Svenska Torget samt International Sales Director på svenska Posten, försäljningschef, affärsområde Försäkring och därefter Telecom inom Ericsson. Carmela har tidigare varit ledamot i styrelsen för Hillelskolans Fritids.

Dag Sundström

Dag är idag managementkonsult och partner inom InterPares Management Consultants. Dag har praktisk erfarenhet från flertalet frågor på verkställande ledningens bord efter 17 år på ett välkänt internationellt konsultföretag. Därtill 4 år i egen verksamhet och 3 år som VD och koncernchef i noterade och onoterade företag. Arbetar som rådgivare inom områdena verksamhetsutveckling, lednings- och organisationsfrågor och affärsutvärderingar. Dag har lång erfarenhet inom IT, telekom, fordon, flyg, läkemedel och försvar. Utöver näringslivserfarenhet har Dag också erfarenhet som ledamot i kommunal utbildningsnämnd i Danderyds kommun.

Jan Sandred

Jan är programdirektör på VINNOVA – Verket för Innovationssystem. Han har 22 års erfarenhet som redaktör och reporter på svenska och utländska affärs- och tekniktidningar,  bland annat San Francisco Chronicle. Jan har varit expertrådgivare i Internetfrågor i skolan åt svenska regeringen. Ha  har skrivit flera internationella böcker om IT, samt referensdokumentation åt World Wide Web Consortium. Han har examen i matematik och IT från Uppsala Universitet, en examen i kemi, och har gått på Poppius Journalistskola. Jan har varit stipendiat i Innovation Journalism vid Stanford University.

Martin Tholsby

Martin är civilingenjör inom IT Management och tog sin examen 2006. Under ett par år därefter jobbade han som affärsanalytiker inom IT-sektorn. Idag är Martin VD för IT-konsultbolaget ViaEcole, som utvecklar och saluför IT-baserade lärplattformer för utbildningssektorn.

Birgitta Stymne

Birgitta Stymne har en gedigen erfarenhet som VD, styrelseordförande och operativ chef inom näringslivet med tyngdpunkt på kunskapsintensiva företag inom bl. a tjänstesektorn. Birgitta arbetar idag som styrelseledamot och strategisk rådgivare till svenska och utländska företag. Hennes senaste operativa uppdrag var som Vd för vård- och ögonföretaget Memira, där hon slutade 2013. Birgitta arbetar idag som styrelseledamot i bl a Capio och Elekta och har suttit i en rad andra styrelser däribland Lernia, Sveriges Radio och Stockholms Handelskammare.

I sin roll som mångårig styrelseordförande för stiftelsen Fryshuset har Birgitta också inhämtat gedigen kunskap om och erfarenhet av skolsektorn. Under drygt 10 år som styrelseordförande har Birgitta medverkat till att utveckla Fryshuset till en viktig aktör inom skola och utbildning.