Inriktning

Verksamhetsidé

Raoul Wallbergskolans verksamhetsidé är att erbjuda barn, ungdomar och föräldrar en sammanhållen skolgång från förskola till grundskolans årskurs 9 och så småningom även gymnasium. Vi drivs av viljan att utveckla en utbildning som håller högsta klass och som förbereder barn och ungdomar för ett gott och framgångsrikt liv på den framtida globala arbetsmarknaden.

Vår vision

Raoul Wallenbergskolans vision är ”att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige”. Dagens svenska skola formar det framtida svenska samhället, vilket innebär att utbildning för barn och ungdomar är en investering i vår framtida välfärd. Vi inom RWS vill vara en positiv kraft i denna framtida samhällsutveckling. RWS ska bidra till en positiv utveckling av det omkringliggande samhället och gärna vara något av en centralpunkt där unga och vuxna möts.

Övergripande mål

Vi har två väldigt tydliga övergripande mål för vår verksamhet. Det överordnade målet är att varje enskilt barn i våra förskolor och varje enskild elev i våra skolor oavsett förutsättningar ska nå sin fulla potential i lärande och personlig utveckling. När eleven lämnar årskurs 9 ska eleven vara behörig för gymnasiet. Det andra målet är att nå en ekonomisk resultatnivå som säkerställer en stabil, väl fungerande och uthållig verksamhet som gör att barn/elever och föräldrar kan känna sig trygga i valet av RWS olika skolalternativ. Eftersom vi är ytterst långsiktiga drivs vi av övertygelsen att dessa två mål i det långa perspektivet stödjer varandra. En förutsättning för en tillräcklig ekonomisk resultatnivå är en väldigt god utveckling och lärande för våra barn och elever.

Stabil ekonomi

Raoul Wallenbergskolorna drivs av International Swedish School AB. Vi startade vår första skola 2006 och under dessa år har vi steg för steg byggt en väl fungerande skolverksamhet genom stora investeringar i verksamhet och skolkoncept. Steg för steg har vi förbättrat företagets ekonomiska stabilitet och idag har vi en stark balansräkning som bl a idag ger oss Högsta kreditvärdighet (riskklass 5) hos UC. Företaget omsätter ca 130 miljoner kronor, och växer omsättningsmässigt med 10-15% varje år.