Raoul Wallenbergskolan

 • Våra skolor

  Gå direkt in på någon av våra skolor.

 • En fantastisk Raoul Wallenbergare
  August är alltid positiv!

  August har lätt för att samarbeta och kan vara med många olika personer i klassen.  Han hjälper till att ta...
  Läs mer om August är alltid positiv!

 • 2017-12-29 - RWS Skövde

  Infomöte - RWS högstadium

  RWS Skövde inbjuder till två informationsmöten inför uppstarten av högstadium åk 7-9 hösen 2018.
  Infomötena är på RWS kl. 18.00 torsdagen den 11 januari och onsdagen den 17 januari.

  Välkomna!

   

  2017-12-26 - RWS Uppsala

  Höstterminens Raoul Wallenbergare

  Stort grattis till terminens Raoul Wallenbergare,

  Ella 6A, Tore 7A, Naz 7B, Arvid 8A, Vilma 8B, Lilly 8C, Vilgot 9A, samt Jacob 9B!

  Ella Trovik, 6A

  Ella har under terminen visat medkänsla genom att bry sig om de andra i klassen. Hon är handlingskraftig i att alla ska få vara med och behandlas rättvist, och hon är inte rädd för att säga ifrån om någon behandlas illa. Hennes medkänsla och handlingskraft visar sig också i att hon är bra på att samarbeta med olika personer.

  Tore Forsberg, 7A

  Tore visar mod när hen vågar göra sådant som hen tidigare inte har vågat. Tore har under terminen gått mot ett öppet tankesätt där hen har lärt sig att se möjligheten att utvecklas inom fler olika områden. Tore är ärlig mot sig själv och visar andra att man är fri att definiera sin egen identitet.

  Naz Hama, 7B

  Du har visat att du lever upp till våra fyra ledord – Mod, Handlingskraft, Ärlighet, Medkänsla – , genom att stå upp för dina åsikter, inte vara rädd att ta diskussioner och genom att vara en riktigt god vän.

  Arvid Wänman, 8A

  Han står för sina åsikter och kan på ett övertygande sätt formulera sina tankar så att andra ska förstå. Han innehar förmågan att sätta saker i ett större perspektiv, tar skolan på allvar och tar dessutom ansvar för sina handlingar i olika situationer. Arvid har ofta en positiv inställning och antar nya utmaningar med ett leende.

  Arvid har verkligen växt som person det senaste året och det är med spänning och förväntan som vi följer Arvids fortsatta utveckling.

  Vilma Söderberg, 8B,

  Lilly Levin-Jansson, 8C

  Lilly har utmanat sig själv i flera ämnen denna termin. Lilly vågar se på sina starka samt svaga sidor på ett ärligt och konstruktivt sätt.

  Lilly tar ansvar för sina studier och går frivilligt på stöd, samt frågar hon efter extrauppgifter inom specifika utvecklingsområden.

  Lilly är ärlig mot sig själv och står starkt vid sina principer.

  Lilly har under flera tillfällen hjälpt välkomna nya elever och är en trogen vän till många på skolan.

  Vilgot Stockhaus, 9A

  Vilgot är trygg i sig själv och räds inte att gå mot strömmen. Ett misslyckande stjälper honom inte utan han vet sitt eget värde och att han inte enbart är sina prestationer. Vilgot står upp för sig själv och dem som inte har modet att göra det själva.

  Vilgot visar ett starkt driv då han tar sig an en uppgift. Han vill ha respons på det han gör och han tar ansvar över att själv utvecklas.  Han hjälper gärna andra i sin omgivning

  Vilgot är ärlig med sina åsikter och står för den han är. Han lyssnar gärna på vad andra har att säga och respekterar att andra tänker annorlunda.

  Vilgot är alltid en sådan som bryr sig om andra och har lätt att sätta sig in i andras situation. Han har lätt att umgås med alla typer av människor och är mån om att alla ska känna sig inkluderade.

  Jacob Charoub, 9B

  Du har visat på stort mod genom att utmana dig själv under åren som du gått på skolan. Du har vågat ta ett flertal steg utanför din egen komfortzon, bland annat genom att allt mer delta på idrottslektionerna. Här, men även i din strävan mot att nå högre resultat, är du handlingskraftig och har därför gjort viktiga framsteg i flera ämnen.

  Genom ditt sociala engagemang på såväl skoltid som fritid i RWS Vänner, elevrådet och välgörenhetsorganisationer som Röda Korset visar du på stor medkänsla gentemot dina medmänniskor. Du visar med dina handlingar att alla är lika mycket värda, oavsett bakgrund, och att alla förtjänar en chans.

  Du är också ärlig mot dig själv och de runt omkring dig genom att alltid vara dig själv.

  2017-12-22 - Raoul Wallenbergskolan

  God Jul och Gott Nytt År

  2017-12-22 - RWS Skövde

  Bilder från RWS traditionella juldans!

  God jul och gott nytt år önskar vi Er alla!

  2017-12-21 - RWS Skokloster

  Pepparkaksbak

  Den här veckan har vi haft pysseldag och en av stationerna var pepparkaksbak.

  2017-12-21 - RWF Skokloster

  Tomteverkstad på förskolan

  Idag hade vi tomteverkstad. Barnen fick göra en snögubbe, ren och tomte. Det var full aktivet på barnen

   

  Lpfö 98/10 

   

  Förskolan ska tillse att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

  2017-12-20 - RWS Skövde

  Juldans - förskoleklasserna

  Förskoleklasserna har varit på musikskolans juldans. Jätte kul!

  2017-12-18 - RWS Skövde

  Förskoleklassen - matematik & svenska

  Matematik. Ett barn lägger logiska block framför sig. Efter en liten stund får det andra barnet blunda och då görs en förändring som det andra barnet ska upptäcka.

  Barnen arbetar med en geometritavla.

  Här redovisar barnen vad ritat att de önskar sig utifrån en berättelse om Lyckostjärnan.

  2017-12-15 - RWS Skokloster

  Fysikexperiment på Fritids

  Barnen undersöker egenskaper hos olika material.  Vad är det som gör att de flyter eller sjunker?

  Syfte: att väcka elevernas nyfikenhet, intresse och kunskaper i fysik, fysikaliska sammanhang, företeelser samt att uppleva och laborera.

  Fysik (Lgr11)

  Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

  fysikaliska samband i naturen och samhället

  2017-12-15 - RWF Skokloster

  Colour in English

  I onsdags tränade vi på färger på engelska! Barnen är verkligen duktiga!

   Lpfö 98/10 säger att förskolan ska tillse att barnen utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

  2017-12-15 - RWS Uppsala

  Lucialoppet (Rws For Peace)

  Café

  Under luciadagen var det full aktivitet. Fördjupningsgruppen bakade 200 cupcakes och sålde dessa i korridoren under hela dagen. Efter lunch gick eleverna över till ålderdomshemmet och lämnade över en hel kartong med bakelser.

     

  Lunchmusik

  Under lunchen uppträde musikfördjupningen och lärarkören tillsammans i ett storslaget arrangemang av Silent Night.

  Lucialoppet

  Efter skoltid var det dags för lucialoppet. Här spelade musikfördjupningen jullåtar i foajén. RWS Vänner anordnade Lucialoppet som innebar att man sprang en runda i form av ett L med en luciakrona. Ica Tunabackar sponsrade med julmust, glögg och pepparkakor till alla som deltog i loppet.

  Här är våra digitala insamling till Musikhjälpen under namnet RWS FOR PEACE

   

   

  2017-12-13 - RWS Skövde

  Luciafirande

  På Luciadagens morgon samlades alla elever på RWS Skövde i matsalen för gemensamt Luciafirande. Elever från åk 4-7 bjöd på ett stämningsfullt framträdande där de själva valt vilka sånger som skulle framföras. Efter samlingen i matsalen bjöds det på lussefika i respektive klassrum.

  2017-12-10 - Raoul Wallenbergskolan

  RWS etablerar samarbete med skolor i Indien

  RWS har tagit första steget mot ett samarbete med skolor i Indien. Det skedde genom ett kontaktskapande besök i Delhi, Indien av Eva Arfwedson, rektor RWS Järvastaden, Ulrika Nimstrand, bitr rektor RWS Bromma och Per Egon Johansson, VD, i början av december. Syftet med resan var att lägga grunden för ett framtida utbyte och samarbete med skolor i Indien.
  En av grundstenarna i RWS verksamhet är internationellt utbyte och samarbete. Målet är att öka våra svenska elevers kunskap om och förståelse för levnadsvillkor i andra länder, som exempelvis Indien. Ambitionen är att elever och personal ska få möjlighet att lära känna människor och kulturer från andra länder och därmed lägga grunden för att våra elever ska bli trygga i det globala perspektivet på livet.

  Första besöket var på en ytterst framgångsrik privat skola i Delhi som heter Delhi Public School, Noida (DPS Noida). Skolan har ca 5 000 elever från förskola (3,5 års ålder) t o m gymnasiet (College). I DPS-koncernen finns 220 olika skolor i Delhi och övriga Indien. Vi träffade ledningen för skolan med rektor och styrelseordförande i spetsen och diskuterade vårt framtida samarbete med elev- och lärarutbyte, samt ett gemensamt arbete omkring mänskliga rättigheter.

  Sedan besökte vi en skola – Deeppalaya School – några mil utanför Delhi, som ligger i ett muslimskt område med mycket stor fattigdom. Skolan, som idag har ca 1 000 elever, grundades av en katolsk präst för ett antal år sedan och vänder sig enbart till verkligt fattiga människor. En stor del av barnen är hemlösa utan familj och bor därför på ett internat på skolan. Skolan har elever från förskola (3,5 års ålder) t o m gymnasium (18 års ålder). Den indiska staten stöder inte denna typ av skolor, utan finansiering sker genom sponsoring av olika slag. Vi träffade ledningen för skolan och för den organisation som driver skolan. Ambitionen är att undersöka möjligheterna för RWS och dess elever att sponsra skolan och dessutom etablera studiesamarbete baserat på modern teknik med skype, videokonferenser m m.

  Vi gjorde också ett besök på ett universitet i Delhi som heter Jamia Hamdard University. Vi träffade universitetsledningen och rektorn för ett av universitetets institutioner, Jamia Hamdard Nursing College. Avsikten är att undersöka möjligheterna att etablera samarbete med RWS framtida gymnasieverksamhet.

  Resan avslutades med ett intressant möte med ledningen för den svenska ambassaden i Indien. Indien är ett expansivt och dynamiskt land som kommer att ha mycket stor betydelse i den globala ekonomin i framtiden. 180 svenska företag och organisationer är idag verksamma i Indien och ambassaden ser mycket positivt på att RWS utveckla samarbete med indiska skolorganisationer. De erbjöd oss hjälp med att skapa kontakter med relevanta företrädare för det indiska samhället.

  Nästa steg i vårt internationaliseringsarbete blir att presentera våra intryck och erfarenheter för rektorer och förskolechefer inom RWS för att gemensamt utröna på vilket sätt vi ska utveckla samarbete med våra nya fina vänner i Indien.

  2017-12-10 - RWF Skokloster

  Vi firar Nobeldagen på förskolan

  Snart är det dax. Spänningen stiger med väntan på ärade gäster och kungaparet. Vilken dag! Fina gäster, god mat, klassisk musik, underbar stämning och trevlig samvaro under första delen av Nobelmiddagen.

  Andra delen av Nobelmiddagen förärades av drottningen och kungen, vilka delade ut medaljer och guldpengar till de som blev nominerade för sina insatser (fredspriset, medicin, litteratur och kemi).

  2017-12-10 - RWS Skokloster

  Vi firar Nobel

  I fredags firade alla elever Nobeldagen genom att åk 5-6 berättade för övriga elever om de olika Nobelpristagarna och genomförde experiment för de yngre eleverna. Eleverna serverades en fin Nobellunch och dagen avslutades med Nobeldisco på fritids.

  2017-12-08 - RWF Mariehäll

  Medkänsla

  De äldsta barnen har varit och pantat burkar och flaskor. På samlingen diskuterade de om vad de skall göra för pengarna. De kom fram till att det finns barn i Sverige som inte får julklappar och därför skall pengarna gå till detta ändamål. Barnen visade då på medkänsla – ett av våra ledord inom företaget.

  I Läroplanen för förskolan står det att vi skall sträva efter att varje barn:

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 

  2017-12-07 - RWS Skövde

  Debatt för åk 7

  Åk 7 har arbetat med argumenterande texter i svenska under några veckor.
  Området avslutades med att eleverna fick förbereda och genomföra en debatt.
  Ämnen som debatterades var bl.a. skoluniform, läxor och flextid i skolan. Också allvarligare ämnen som hårdare/mildare vapenlagar och aktiv dödshjälp avhandlades.
  Alla var mycket engagerade, både som debattörer och åhörare.

  2017-12-05 - RWS Skövde

  Åk 4 & Åk 5

  Fyrorna har tittat på sina ek-plantor och skrivit dagbok. Femman har målat stjärnor till Stjärngranen i klassrummet.

  Här arbetade femmorna med matte på nätet. Jätteroliga spel tyckte eleverna. De tränade både bråk, multiplikation och division.

  Klass fem har arbetat med temat Älgen – här är deras kunskapsvägg. De har målat älgar och har skrivit insändare – för/emot älgjakt.

  2017-12-05 - RWS Uppsala

  Välkomna till Lucialoppet den 13 december

  Vill du kolla in skolan, röra på dig eller bara fika? Välkomna till Lucialoppet den 13 december. Kom och fika, lyssna på musik eller var med i lucialoppet! Vi samlar in pengar till Musikhjälpen, Inga barn är till salu.

  Sponsorer: ICA i Svartbäcken! Stort tack.

  2017-12-04 - RWS Skövde

  Magnetism - Åk 2

  Årskurs 2 har arbetat med temat Magnetism.
  Vi har fått höra historien om Herden och den magiska stenen som är berättelsen om Mustafa som hittar järnmalm och upptäcker magnetism tusen år före Kristus i staden Magnesia i Turkiet.
  Vi har arbetat med olika experiment och upptäckt att magneter kan dra till sig föremål genom en osynlig kraft som vi kallar magnetism. Men en magnet drar bara till sig (attraherar) vissa saker bland annat de som är gjorda av järn eller innehåller järn. (Nickel och kobolt fastnar också på magnet).
  Vi har också lärt oss att man inte kan känna igen en magnet på dess form eller storlek. De kan vara raka stavar, små knappar, ha hästskoform eller se ut på andra sätt.
  2017-12-04 - RWS Uppsala

  Eleverna engagerar sig i insamlingen till Musikhjälpen

  Raoul Wallenbergskolans elever har under terminen arbetat med temat ”Schools for Peace” genom programmet ”Non Violent Organisation”. De har bland annat fått skapa egna fiktiva icke-våldsprojekt för att öva sig i att göra skillnad för andra.

  I samband med Musikhjälpen har RWS Uppsala startat ett eget engagemang där eleverna får möjlighet att göra skillnad på riktigt. Blanda annat ordnade eleverna idag ett musikcafé med insamling. Nästa vecka ordnar RWS Vänner lucialoppet med fikaförsäljning och musik öppet för allmänheten.

  Här är lite bilder från musikcaféet som hölls på GRAND av elever från musik- och pianofördjupningen.  Läs gärna mer om vårt engagemang för att samla in pengar till projektet ”inga barn är till salu”.  Tack till alla som har bidragit! Vi har för tillfället samlat in 1,070 kronor via vår digitala bössa

     

  Children Are Not Toys

  Text och musik: Emil Wallsten 7a

  Ver 1 Why do parents sell their kids? Are they not proud of their children or maybe they want money?

  Ref Childrens are not toys, they are like me and you’re children are not toys they are like me and you

  Ver 2 Why are plaguing the childrens why are we plaguing the childrens

  Ref Childrens are not toys, they are like me and you’re childrens are not toys they are like me and you

  Ver 1 Why do parents sell their kids are they not proud of their children or they maybe want money?

  Ver 2 Why are we plaguing the childrens why are we plaguing the childrens

  Ref Childrens are not toys, they are like me and you’re childrens are not toys they are like me and you

   

   

   

  2017-12-03 - RWS Skokloster

  Öppet Hus tisdagen den 5 december

  2017-12-03 - RWF Skokloster

  Förskolan experimenterar

  Dagens experiment! För att förklara detta med ytspänning då barnen inte kan se det osynliga ”täcket” på vattenytan så prövade vi detta idag. Vi täckte vattnet med kanel och kanelen flyter på ytan. Kanelen följer även med fingret som sticks ner i vattnet. ”Täcket” (kanelen) omringar fingret och vi kan stoppa ner vårt finger och det blir inte blöt, magiskt! Men när vi hällde en droppe diskmedel i så sjönk kanelen och fingret blev blött när det stoppades i!

  Lpfö 98/10 säger att förskolan ska tillse att barnen:

  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

   

  2017-12-01 - RWS Skövde

  Månadens RWS-samling

  Fredagen den 1 december var det dags för månadens RWS-samling. Förutom att högtidlighålla advent utsågs november månads Raoul Wallenbergare och det blev Augustas i åk 5.

  Motivering:
  Denne elev representerar skolans ledord på ett mycket bra sätt. Eleven är ärlig, modig, handlingskraftig och tänker mycket på andra. ställer upp för sina kamrater. Vågar vara ärlig och ta strid mot orättvisor. Kommer med förslag och idéer och bidrar till att undervisningen utvecklas. Är en väldigt omtyckt, snäll och trevlig kamrat och elev, som tar ansvar för sina kamrater och sitt eget lärande.”

  2017-11-29 - RWF Järvastaden

  Vad händer på bygget av förskolans nya hus?

  Just nu fokuserar vi på att få klart det stora lågdelstaket. Vi har färdigställt ungefär hälften, det gäller att passa på när det är bra väder och inget regn vilket kan vara svårt i november… Fläktrumstaket är färdigt och utfackningsväggarna runt fläktrummet är på plats. Nästa steg är att sprutisolera väggarna så att vi kan få upp temperaturen i rummet för att sen flytspackla golvet.

  Plattan för Hus 4 är gjuten, fettavskiljare och avlopp är på plats. Nu väntar vi på att betongen ska mogna och vara redo för stommen som kommer v. 2.

  Allt som allt flyter allt på riktigt väl och vi ser framemot att flytta in och öppna portarna i augusti 2018!

  2017-11-27 - RWS Uppsala

  Stadsarkivet startar ett samarbete med RWSU

  Besök på stadsarkivet och folkrörelsearkivet i Uppsala

  Eleverna på Raoul Wallenbergskolan arbetar med lokalhistoria i Uppsala. Eleverna har valt detta projekt som fördjupning på skolan. En del i denna fördjupning var att lära sig att använda olika fysiska och digitala arkiv och museum i samhället i sitt arbete. Eleverna ska berätta en kort historia om tio olika platser i Uppsala t.ex Studenternas IP, Tågstationen, Raoul Wallenbergskolan, Fyrishov, Celsiushuset osv.

  Projektet är skapat genom ett samarbete mellan Raoul Wallenbergskolan och Stadsarkivet.

  Våra SO-lärare

  På skolan arbetar två legitimerade SO-lärare Björn  Persson och Johanna Lundhammar. De undervisar alla årskurser parallellt och kan på så vis samplanera och utveckla undervisningen framåt med sina olika specialkompetenser.

  2017-11-26 - RWS Skokloster

  Öppet Hus 5/12

  2017-11-26 - RWF Skokloster

  Nobel projekt

  Den här veckan har vi påbörjat ett nytt projekt om Alfred Nobel. Solweig introducerade genom att berätta om hans liv. Vi såg också en liten film som berättade om hans livsverk, dynamiten.

  Björnarna hjälpte till genom att klippa, skriva och klistra till vår projekttavla.

  Förskolans läroplan Lpfö 98/10:

  •  Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 
  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 
  • Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer 
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 
  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 
  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 
  • Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa
  2017-11-24 - RWS Skövde

  En förmiddag med åk 6

  I princip alla skoldagar för RWS 6 inleds med en stund av tyst läsning i bänkbok. Det är en lugn och skön start på dagen som uppskattas av eleverna och i klassrummet är det så tyst att man kan höra en knappnål falla.

  Efter läsningen står det svenska på schemat. Dagens lektion handlade om källkritik. Eleverna fick granska en hemsida genom att undersöka domän, utgivare, syfte, målgrupp, uppdatering , äkthet och layout.

  Nästa punkt på programmet var klassråd där ledordet handlingskraft ofta står i fokus. Eleverna beslutade denna dag att byta platser i matsalen. Bordplaceringen slumpades fram med hjälp av klassens namnstickor. Klassrådets ordförande och sekreterare noterade den nya matsalsplaceringen.

  Lektionen innan lunch var det dags för NO där eleverna arbetade med magnetism. Uppgiften att bygga en valfri bana med hinder och sedan flytta en figur med hjälp av en magnet var mycket engagerande och kreativiteten flödade i klassrummet.

  2017-11-24 - RWS Skövde

  Kemi för åk 7

  Åk 7 har arbetat med det periodiska systemet. Här är grundämnena de sökt fakta om.
  2017-11-23 - RWF Mariehäll

  Skapa med återvinningsmaterial

  De äldsta barnen fortsätter arbeta med sitt projekt ”Jag och min närmiljö”. De har pratat om hur man bor och att det kan se olika ut, barnen har sedan gjort ritningar av hus och lägenheter. De har tagit med sig återvinningsmaterial hemifrån och sedan hjälpts åt att konstruera egna hus eller tillsammans med en kompis. Det är härligt att se barnens samarbete, fantasi och skaparlust flöda.

  I Lpfö98/16 står det att Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel  teknik fungerar,

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

   

   

   

   

   

   

  2017-11-22 - RWS Skövde

  Biblioteksråd

  Igår hade vi biblioteksråd och det är så härligt att se elevernas idéer och engagemang! Denna gång har vi uppmärksammat två barnboksförfattare lite extra! 

  2017-11-20 - RWS Uppsala

  Trygga elever från dag ett

  En av de viktigaste framgångarna i elevers lärande är enligt forskning att det finns ett positivt klassrumsklimat och en positiv gruppdynamik. Alla  elever på RWS Uppsala har därför  idag självkänsla, värderingsövningar om mänskliga rättigheter, normer, skönhetsideal,  nätetik samt konflikthantering på schemat.

  Introduktionsdagar

  Det är extra viktigt att våra nya elever känner sig trygga och välkomna till skolan. I maj bjuds därför nya elever alltid in till en introduktionsdag  för att träffa sina nya klasskamrater och lärare. Detta ökar bland annat tryggheten vid övergången mellan skolorna. 

  Just nu sker ett förändringsarbete kring upplägget av introduktionsdagen. Ännu mer fokus kommer att läggas på aktiviteter som främjar gemenskap och trygghet i klassen genom värderingsövningar och individuella dagboksanteckningar redan under första träffen. Träffen kommer dessutom att tidigareläggas.  Syftet är att tidigt fånga upp klimatet i gruppen och att möjliggöra för mentorer, lärare och elevhälsoteam att att fånga upp elevers behov på  individnivå.  Elever i behov av stöd kan på så sätt erbjudas rätt stöd snabbare och värderings- övningar och aktiviteter kan formas efter gruppens behov.

   

   

  2017-11-19 - RWF Skokloster

  Prepositioner i förskolan

  Idag efter maten så tränade vi på prepositioner med hjälp av igelkotten Snack och en liten stol. Barnen kunde detta jättebra!

   

  Lpfö 98/16 säger att förskolan ska tillse att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
  och förändring.

  2017-11-17 - RWS Skokloster

  Bubbla bubbla experiment

  Under veckan har vi haft olika experiment på fritids, bl a ett bubbla experiment.

  Lgr 11:

  Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges
  förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

  2017-11-14 - RWS Skövde

  Åk 7 skriver dikter

  Åk 7 skrev dikter under förra veckan som hade temat ”Kärleksvecka”. Här är några exempel på vad som gjorts. De färdiga dikterna har sedan med hjälp av ett program som heter ”Create Word Art” fått fin layout på texten.
  2017-11-12 - RWS Uppsala

  Vi tar kränkningarna och våldet på allvar

  Vem är din förebild, vilka egenskaper har din förebild? Om du fick skapa ett eget icke-våldsprojekt hur skulle det se ut? Hur skulle din fredssymbol se ut? Hur är man en god lyssnare? Vad är Amnesty? Vad gör FN? Vad vet du om rasismens historia? Vad är självkänsla och hur kan man få bättre självkänsla? Hur sprids hat på nätet? Har du reflekterat över vilka normer som kan vara bra att ha (som att veta hur man står i kö) och vilka normer som kan göra andra illa?

  Dessa är några av de frågor som vi har arbetat med under veckan via samtalsövningar, musicerande, reflektionsövningar, föreläsningar, värderingsövningar, workshops och skapande i Papier-mâché.

  Veckan uppmärksammades av  UNT. Ni kan läsa hela artikeln här

       

   

  Temaveckan ”Schools For Peace” avslutades med en kärleksrunda. Eleverna följde en karta och samlade poäng vid olika uppdragsstationer. Varje station var kopplad till en lektion som de haft under veckan och skulle utföras genom samarbete. Några av uppdragsstationerna var: Fredssånger, (framför en fredssång), Fredsskulptur (bygg en mänsklig fredsskulptur), Att vara en god lyssnare(viskleken) m.m

  Tack för en fin vecka och bra jobbat alla elever och lärare. Vi avslutar nu temaveckan med några sista ord av en av veckans förebilder:

  ”Man kan utveckla ett korrekt förhållningssätt gentemot sina medmänniskor med hjälp av godhet, kärlek och respekt och genom att inse att alla människor hör ihop. Detta är viktigt eftersom våra medmänniskor gynnas av detta förhållningssätt lika mycket som av det vi gör.” – Dalai Lama

  2017-11-12 - RWS Skokloster

  Svenska med åk 2

  I åk 2 arbetar eleverna  med en faktatext om Astrid Lindgren, en författare som alla barn känner5 väl till förstås.

  Förutom faktatext ska  eleverna arbeta med dubbelteckning, till exempel tal eller tall, bus eller buss osv.

  Enligt grundskolans läroplan, Lgr11, ska eleverna arbeta med:

  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan
  organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras
  innehåll kan organiseras.

   

  2017-11-12 - RWF Skokloster

  Vi läser Guldlock

  I fredags läste vi om Guldlock och björnarna. Barnen fyllde i alla luckor där berättaren blev tyst! De kan verkligen denna saga.

  Lpfö 98/10 säger att förskolan ska arbeta för att barnen

  Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

  Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

  2017-11-10 - RWF Mariehäll

  Språksamling för de yngsta barnen

   

   

   

   

   

   

  De yngsta barnen har haft språksamling ute, de är koncentrerade och lyssnar aktivt. Pedagogen har med konkret material berättat sagorna ”Bockarna Bruse” och ”Sagan om den lilla Gumman”. De flesta barnen har hört dessa sagor flera gånger tidigare men vill höra sagorna om och om igen.

  I Läroplanen för förskolan står det att förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna  uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

   • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka  med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera  med andra, 

  2017-11-10 - RWS Skövde

  Kemi för åk 6

  Idag avslutade åk 6 arbetsområdet inom kemi som handlade om syror och baser, blandningar och lösningar samt kemiska reaktioner. Efter elevernas önskemål blev den avslutande uppgiften att tillverka slime genom kemiska reaktioner.

  2017-11-10 - RWS Skövde

  Se filmen om oss på RWS!

  Är du intresserad av hur det är på RWS Skövde? Se filmen och få ta del om vad våra lärare, elever och rektor säger om vår skola.

  Klicka här för att se filmen om oss på RWS Skövde!

  FILM

   

  Nu när du sett hela filmen glöm inte ansöka om en plats till vårt nya högstadium då det snabbt fylls på med elever och blir kö!

  Ansökan till skolan

  2017-10-30 - RWS Uppsala

  Kreativ och rolig matematikundervisning

  Utomhusmatematik

  Under september månad har flera klasser setts ute på skolgården under matematiklektionerna. Detta under så kallad ”utomhusmatematik”. Tanken med utomhusmatematiken är att ge eleverna en större möjlighet att koppla abstrakta och teoretiska begrepp till verkligheten samtidigt som eleverna får lite extra motion och frisk luft under de längre lektionerna. 

  Snart kommer årskurs nio också att få gå ut och beräkna okända höjder med hjälp av skuggor, Pythagoras och begreppet likformighet.

  Lek och matematik

  Denna termin har vi lekt ”Simon Says” med negativa tal, snurrat runt i personliga cirklar och övat problemlösning. Vi har även haft genomgång om spegel- och rotationssymmetri.

  Delaktighet och Rymdgeomteri- inga prov

  Maja berättar: ”Vi arbetar just nu med Rymdgeometri. Under detta moment styr eleverna sin egen planering. De ska visa förmågorna metod, begrepp,  kommunikation, problemlösning och resonemang under alla lektioner och ska därmed inte behöva skriva ett skriftligt prov. T.ex har några elever valt att bygga en geometrisk figur för att sedan beräkna olika saker för att visa vissa förmågor t.ex volym, mantelarea och rymddiagonalens längd.” 

  Våra matematiklärare

  Vi har två legitimerade, pedagogiska och hängivna lärare,  David McVicker och Maja Hedén. De har hand om all matematikundervisning på skolan. De håller även själva i matematikstöd på eftermiddagarna. Hit går elever som riskerar att inte nå målen för att få extra stöd.

   

  2017-10-29 - RWS Skokloster

  Skolinspektionens rapport

  RWS Skokloster har fått godkänt på samtliga punkter som granskades av Skolinspektionen! 

  RWS Skokloster ingår nu i den exklusiva skaran av skolor som har rent protokoll!

  Skolinspektionens beslut
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Raoul Wallenbergskolan Skövde. 

  Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 
  Undervisning och lärande
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom undervisning och lärande.

  Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

  Styrning och utveckling av verksamheten
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom styrning och utveckling av verksamheten.
  På Skolinspektionens vägnar

  Mårten Petersson Gunilla Petersen

  Beslutsfattare        Föredragande

   

  2017-10-27 - RWS Skövde

  Musik på fritids

  En aktivitet som erbjuds på fritids är musik. Här får barnen möjlighet att gå till skolans musikrum och prova på att spela olika instrument och även att få sjunga i mikrofon.
  Här tränar barnen bland annat på musik, motorik/koordination, turtagning, samspel och att bara få ha kul.

  Allmänna råd för fritids säger:
  Att eleverna har möjlighet att påverka och välja vad de vill göra i fritidshemmet. 
  Ska erbjuda en varierad verksamhet som inrymmer bland annat lek, rörelse, stillhet och reflektion samt skapande verksamhet såsom drama, musik, dans, bild och form. 
  Verksamheten i fritidshemmet ska komplettera förskoleklass och skolan.
  2017-10-27 - RWS Skövde

  Månadens RWS-samling

  Fredagen den 27 oktober var det dags för läsårets andra storsamling för hela skolan. Alla skolans elever och all personal samlades i matsalen där programmet bestod av presentation av kamratstödjarna, utnämning av månadens Raoul Wallenbergare samt uppträdande med sång och dans.

  2017-10-27 - RWS Skokloster

  Halloween

  Den här veckan firade våra elever Halloween genom att åk 6 ordnade en ryslig förmiddag och bjöd in övriga elever på skolan. Läskigt värre blev det!

  2017-10-26 - RWF Mariehäll

  FN-veckan på Mariehäll

  Under en hel vecka har vi haft FN-vecka och arbetat med olika kulturer, likheter, olikheter och rättigheter. Vi har skapat, lärt oss ord på olika språk och lyssnat till musik från olika länder. Barn och pedagoger haft  på sig kläder från olika kulturer och det hela avslutades på FN-dagen med att några pedagoger spelade teater för alla barnen. Det handlade om att alla får vara med oavsett vem man är, hur man ser ut eller vad man har för bakgrund. Alla fick vara med vilket visade även på medkänsla men också mod och handlingskraft.

  I Läroplanen för förskolan står det att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:

  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2017-10-25 - RWS Skövde

  FN-dagen

  FN-dagen uppmärksammades på olika sätt på skolan. Här kommer några glimtar av arbetet i åk 5 och åk 7 under FN-dagen.

  Åk 5 har arbetat med FN och barnkonventionen. De har fått arbeta parvis med att välja de tre viktigaste sakerna i livet för dom. De fick välja bort sju. De flesta valde mat och vatten, kärlek från föräldrar och vänner samt en ren miljö att leva i.

  Åk 7 uppmärksammade också FN-dagen. De fick först arbeta i smågrupper och leta fakta om FN som sedan sammanställdes till ett ”faktablad”. Sen ägnades också en del tid åt de viktiga ”17 Globala målen för en hållbar utveckling”.  

  2017-10-23 - RWS Skövde

  Åk 6 arbetar med Europa

  Under åk 6 är huvudområdet för geografiundervisningen Europa. Eleverna i RWS 6 är mycket engagerade och intresserade av arbetsområdet. Förutom arbetet med veckans länder, som denna vecka är Belgien och Luxemburg, är det populärt att träna kartkunskap för hela världsdelen.

  2017-10-23 - RWS Uppsala

  RWS Uppsala uppfyller alla krav

  RWS Uppsala har fått godkänt på samtliga punkter som granskades av Skolinspektionen! RWS Uppsala ingår nu också i den exklusiva skaran av skolor som har rent protokoll.

   

  2017-10-20 - RWS Skövde

  Kemi för åk 7

  Nu har åk 7 startat kemi-temat ”kemins grunder”. Idag lärde sig eleverna vad atom och atomslag är för något. Eleverna fick också gissa vad 10 olika provrör innehöll. Allt möjligt från socker till ättika.
  2017-10-19 - RWS Skövde

  Åk 7 arbete med solsystemet

  Åk 7 har arbetat klart med temat Solsystemet. Under arbetets gång diskuterade eleverna två och två frågor som berörde: vad kan sonder undersöka på Mars, hur ska astronauterna skydda sig mot strålning och ska samhället lägga kostnader på rymdfärder. Svaren finns sammanfattade på en vägg i korridoren. Jättekul att så många läst vad det står och lärt sig några engelska ord.

  2017-10-19 - RWS Skövde

  Åk 4:s ekollon växer till sig

  Nu har äntligen den lilla roten kommit fram. Åk 4 har planterat var sitt ekollon. Idag vattnade vi dom och då kunde några konstatera att några ekollon börjat få rötter. Vi gick igenom fotosyntesen på dagens lektion. Nu vet vi hur växten gör när den tillverkar sin egen mat och vad det lilla ekollonet behöver för att utvecklas.
  2017-10-19 - RWS Uppsala

  RWS For Peace, årets temavecka

  2017-10-18 - RWS Skövde

  Utelek på fritids

  Vi är nu ute mycket och leker på vår gård. Då hösten är här med sina vackra färger så har några av barnen letat efter hösttecken. Löven dignar ner från träden i mängder och detta bjuder in till lek i de stora lövhögarna.
  Vi gungar, klättrar, spelar fotboll, basket, hoppar hage och hopprep, balanserar för att nämna några aktiviteter.

  Allmänna råd för fritids säger:
  Fritidshemmet ska enligt skollagen erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera deras utveckling och lärande
  Att eleverna har möjlighet att påverka och välja vad de vill göra i fritidshemmet.

  2017-10-17 - RWF Mariehäll

  Arbete med geometriska former

  De äldre barnen har visat stort intresse för olika geometriska former. De har gått på formjakt både inne på förskolan och ute i vårt närområde. Till hjälp har de haft olika geometriska former i plast som de jämför med för att se likheter. De har sedan fått rita av de olika formerna på papper, klippt ut och skapat fritt med dem.

  I Läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda  mate matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

   

   

   

   

   

   

   

   

  2017-10-15 - RWS Skokloster

  Klockan i åk 2

  Våra åk 2 elever har under veckan arbetat med klockan: kvart i och kvart över samt differensen mellan två klockslag.

  Läroplanen Lgr11:

  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

  2017-10-15 - RWF Skokloster

  Koltrastar av strumpor

  Idag har vi skapat våra koltrastar. Vi klippte ut ögon och näbb som vi klistrade fast på våra svarta och bruna strumpor. De blev jätte fina, barnen var så stolta över sin handlingskraft. 

   

   Lpfö 98/10 :

  Förskolan ska tillse att barnen

  Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

   

  Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

   

  Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

   

  Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

   

  2017-10-12 - RWS Skövde

  RWS Skövde - Skolinspektionen

  RWS Skövde har fått godkänt på samtliga punkter som granskades av Skolinspektionen!
  RWS ingår nu i den exklusiva skaran av skolor som har rent protokoll!
  Skolinspektionens beslut
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Raoul Wallenbergskolan Skövde.

  Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 
  Undervisning och lärande
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom undervisning och lärande.

  Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

  Styrning och utveckling av verksamheten
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom styrning och utveckling av verksamheten.
  På Skolinspektionens vägnar

  Mårten Petersson Eva Lindgren
  Beslutsfattare Föredragande

  Allmänt om tillsynen:
  Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se ​

  2017-10-11 - RWS Uppsala

  Normkritisk sex- och samlevnadsundervisning

  Ett av skolans fokusområden i år är att ge alla elever utbildning i normkritiskt tänkande.

  På RWS tycker vi att det är viktigt att alla elever får utveckla sina identiteter utan att begränsas av normer. Vår NO-lärare Ylwa Hast undervisar även på Uppsala Universitet där hon håller i föreläsningar och seminarier för lärarstudenter kring hur man kan skapa en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning. ”Jag hoppas att lärarstudenterna sen kan skapa en miljö i klassrummet där alla eleverna vågar utveckla och uttrycka sin identitet. Genom att tänka normkritiskt berörs fler eleverna och undervisningen blir meningsfull”. 

   Bakgrund

  Vi ser goda resultat av det föregående läsårets arbete med värdegrundsfrågor kopplade till de olika diskrimineringsgrunderna. Dock ser vi ett fortsatt behov av att stärka elevernas kunskaper inom flera områden för att motverka fördomar och utanförskap. Målet är att fortsätta att ge elever mer kompetens om normer, HBTQ och genus som en del av arbetet med värdegrunden.

   

   

  2017-10-11 - RWS Skövde

  Åk 4 har planterat ekollon

  Åk 4 har planterat ekollon på NO-lektionen idag.
  De är förväntansfulla och hoppas på riktigt stora träd!
  2017-10-06 - RWS Skövde

  En förmiddag med åk 6

  Fredagsförmiddagen för åk 6 bestod av lektioner i svenska, historia och NO.

  Under lektionen i svenska var uppgiften att skriva ett brev om sin framtid. Dessutom utvärderade eleverna i grupp terminens första arbetsområde som handlat om just framtiden.

  Frihetstiden låg i fokus på lektionen i historia.

  Under NO-passet var uppgiften att skriva och illustrera vägen från ett frö till färdig matprodukt/maträtt.

   

   

  2017-10-06 - RWS Skövde

  Projektarbete åk 7

  Åk 7 har gjort projektarbete om Australien, här är de fantastiska resultaten.

  2017-10-05 - RWF Mariehäll

  Tema fordon i vår närmiljö

  En barngrupp har gått på promenad i vår närmiljö där de pratar om de olika fordonen de ser medan de har en fruktstund. De samtalar om vad de ser vilket är många båtar, en lastbåt med en kran på och även en stor lastbil.

  I Läroplanen för förskolan står det att förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 

  2017-10-05 - RWS Skokloster

  Fascinerande läsning

  Läsning kan vara så fascinerande och fånga våra barn, även om de egentligen skulle gunga.

  I kunskapskraven i lärpoplanen (lgr11) står det

  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

  2017-10-05 - RWS Skövde

  Arbete med Chromebook i klass 4

  Eleverna i klass 4 har under denna vecka jobbat intensivt med Chromebooks.
  Målet har varit att söka information, använda Google drive, Canvas samt att arbeta digitalt med våra läromedel och vi har lyckats!
  Hälsningar klass 4

   

  2017-10-04 - RWS Skövde

  Ny högstadieskola i Skövde

  Här ser ni den allra första bilden på vår nya högstadieskola!
  Nu är det dags att göra din ansökan om du vill börja i åk 7 eller åk 8 hösten 2018.

  Klicka här för att komma till ansökan.

  Bild på RWS högstadieskola i Skövde.

  2017-10-03 - RWS Skokloster

  Eleverna förbereder Kanelbullens dag

  Idag har några av våra åk 1 elever fått vara med och baka kanelbullar. Imorgon är det ju Kanelbullens dag och det ska vi ju fira på vår skola!

  2017-10-03 - RWF Skokloster

  Brandbilen kom på besök

  Idag har vi haft brandövning och brandmannen Jespher kom på besök med brandbilen.

  Jespher berättade om vad som finns i en brandbil. Efter fick barnen sitta i brandbilen.

  Lpfö98/10 säger att förskolebarnen ska tränas i

  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  2017-10-03 - RWF Vega

  Nu är ansökan till Raoul Wallenbergförskolan Vega öppen!

  Idag den 3 oktober så öppnar ansökan till Raoul Wallenbergförskolan Vega. Vi är anslutna till Haninge kommuns gemensamma förskolekö.

  Anmälan till kön

  För att ställa sig i kö till vår förskola använder vårdnadshavare samma rutiner som för att ställa sig i kommunens kö, logga in via denna länk: Haninge kommuns e-kö förskola

  Vi tillämpar samma regler för intag som den kommunala förskoleverksamheten. Detta innebär att vi tillämpar syskonförtur, och att vi erbjuder plats i köordning. Ansökningsdatum är det datum då vårdnadshavaren anmält sitt barn i kö. Läs mer om antagningsreglerna här: http://haninge.se/forskola-och-skola/forskola-och-barnomsorg/fragor-och-svar/

  Förskolan öppnas i augusti 2018 och vi kommer att påbörja antagningen under våren.

  Har ni frågor eller funderingar så hör av er till oss på vega.info@raoulwallenbergskolan.se

  Varmt välkomna till Raoul Wallenbergförskolan Vega!

  2017-10-02 - RWS Uppsala

  RWS firar europeiska språkdagen

  Språkinlärning främjar alla- unga som gamla och att lära sig andra människors språk är ett sätt att hjälpa oss förstå varandra bättre och komma förbi våra kulturella skillnader.  För att utveckla skolans språkutlärning ses språklärare varje vecka och diskuterar pedagogik och utveckling och  som elev går det att välja spanska, franska, engelska eller tyska som fördjupning.

  I år samarbetade alla språklärarna och förstelärare för att uppmärksamma den 26 september (europeiska språkdagen) lite extra.  Elina svenska- och spanskalärare ”Vi använde dagen för att lyfta diskussion om varför språk är intressant samt att vi gjorde reklam för olika språk i korridoren. Eleverna stod nere vid borden i korridoren och var värdar för sitt språk genom att dela ut quiz, svara på frågor om språket, spela musik, etc.”

  Under fördjupningarna uppmärksammades också språk på olika sätt. Flera elever deltog t.e.x i ett världsrekordförsök genom att filma in en sketch eller sång om varför de älskar ett visst språk. På musiklektionerna fick eleverna t.e.x lära sig  om hur man lär sig sånger på språk man inte förstår eller kan prata. Under ensemblelektionen spelades och sjöngs sedan en serbisk folkmusiklåt.

  2017-09-29 - RWS Skövde

  Några glimtar från åk 1

  Åk 1 har på bildlektionerna denna vecka målat av blad från rönn med vattenfärg och sedan tryckt rönnbär med flaskfärg.

   
  På NO-lektionerna har vi arbetat med daggmasken.
  Eleverna har undersökt daggmaskar, vi har sett film, läst faktatext och tillsammans skrivit om daggmasken.
  2017-09-29 - RWS Skövde

  Månadens RWS-samling

  Fredagen den 29 september hölls läsårets första RWS-samling. Alla skolans elever samlades i matsalen där rektor Peter Gejervall tillkännagav månadens Raoulwallenbergare.
  Det bjöds också på framförande av låtarna ”hey baberiba” och ”jag trodde änglar fanns”. Avslutningsvis gjorde alla elever och personal ”RWS-vulkanen” tillsammans.

  2017-09-28 - RWS Skövde

  Bokstavsarbete och kompismassage

  Denna vecka bjuder förskoleklasserna på ett smakprov från sin vecka.

  Bokstavsarbete med bokstaven B. Visst finns det många ord som börjar med B men eleverna fastnade för ordet bil.

  Kompismassage var ett mycket uppskattat inslag under veckan.

  2017-09-28 - RWS Bromma

  Den nya skolgården är invigd !

  Lördagen den 23 september invigdes RWS Brommas nya skolgård, fotbollsplan och basketplan med pompa och ståt i en fest för alla som bor i området runt skolan.

  Skolgården smyckades med ballonger, ettorna sjöng sånger, rektor Soledad Garcias och Raoul Wallenbergskolans VD Per Egon Johansson höll tal. På skolgården fanns aktiviteter som ansiktsmålning, fiskdamm, tipspromenad och olika sportturneringar.

  – Nu ger vi en nystart till vår skola, som är full med ambitioner, drömmar och framtid, sa rektor Soledad under invigningstalet.
  – Vår skola är en plats där människor från olika sammanhang möts, sa VD Per Egon Johansson. Barn och ungdomar som gör det i tidig ålder lägger grunden till ett gott och framgångsrikt samhälle.

  Tusen tack till alla fantastiska elever som var med och bemannade stationerna och delade ut popcorn, sockervadd och korv till besökarna.

  Tack också till Raoul Wallenberg Academy, som var med och presenterade det kommande elevprojektet Kuben. Mer om det kommer ni att kunna läsa under hösten på hemsidan.

  2017-09-26 - RWS Järvastaden

  Skoljoggen på RWS Järvastaden

  Förra veckan var det dags för den traditionsfyllda Skoljoggen för eleverna på RWS Järvastaden. Skoljoggen arrangeras av flera tusen skolor i landet, alla på sina egna sätt och efter sina egna förutsättningar. Förmånstagare i år var Clowner utan gränser, dit det också gick att swisha en springslant.

  Förskoleklasserna tog sig runt en sträcka på 700 meter, varav några sprang flera varv. Efteråt belönades man med frukt och, så klart, massor med beröm.

  År 1-3 sprang i Ursviks berömda 2,5 kilometers motionsspår. Slingan är kraftigt kuperad, men alla elever tog sig igenom sträckan i sitt eget tempo. Imponerande är ordet!

  RWS vill också tacka alla föräldrar som glatt ställde upp som funktionärer. Det var inte mindre än 15-20 föräldrar efter spåret på 2,5 kilometers slingan som alla ingav trygghet för löparna och peppade järnet. Tillsammans gjorde vi det till en löparfest!

  2017-09-25 - RWF Mariehäll

  Medkänsla- ett av våra fyra ledord

   

  När man har lite svårt att gå så är det tur att man har en kompis som kan hjälpa till. Ett fint exempel på ett av våra ledord – Medkänsla.

  I Läroplanen för Förskolan står det att vi ska sträva efter att varje barn:

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

  utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

   

   

   

   

  2017-09-24 - RWF Skokloster

  I sagans förtrollade värld kan vad som helst hända.

  På samlingen denna vecka har vi på Humlan läst och berättat sagan om ”Guldlock och de tre björnarna”. Barnen har visat stort intresse, och varit aktiva, berättat och kunnat återge händelserna i sagan. I slutet av veckan förvandlade några av barnen på eget initiativ hemvrån till björnarnas hus och lekte sagan tillsammans!

  Ur förskolans läroplan, Lpfö 98/2010:

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn

  – utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

  – utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”

  2017-09-24 - RWS Skokloster

  Den viktiga läsningen

  På Raoul Wallenbergskolan vet vi att läsningen är grunden till att lyckas i de flesta andra ämnen så hos Anna, vår speciallärare tränar vi på att ”läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.” (Lgr11)

   

  2017-09-22 - RWS Skövde

  Hälsovecka för hela skolan

  Vecka 38 var en temavecka med fokus på hälsa för hela skolan.

  Veckan inleddes med besök från fritidsbanken där eleverna fick testa många olika aktiviteter utomhus. I klasserna hölls lektioner om bland annat kost, motion och sömn. Onsdagen inleddes med att alla skolans elever bjöds på frukost sedan följde en dag ute i naturen med bland annat skoljogg och andra aktiviteter på programmet. Fritids kompletterade med dans och rörelse under hela veckan.

   

   

  2017-09-19 - RWF Bromma

  Öppet hus

  Varmt välkomna att delta i vårt Öppet hus lördagen den 23 september kl. 10.00-14.00.

  I samband med att skolan har en stor invigningsfest för deras nya skolgård med allehanda inslag passar vi på att fira in våra nya gårdar. Vi har öppet i lokalerna om ni är nyfikna på oss och har en röd tråd med utställning fram till skolan.

  Hos oss kan ni även blåsa såpbubblor, knyta ballongdjur och bli ansiktsmålade.

   

   

  2017-09-18 - RWS Skövde

  Hälsovecka

  Denna vecka är det hälsovecka för hela RWS Skövde. Idag startade temaveckan med samtal i klasserna om hälsa och vi fick besök av ”Fritidsbanken” som höll i aktiviteter för alla skolans elever.
  Under veckan väntar många spännande lektioner och aktiviteter kopplade till temat hälsa.

  2017-09-18 - RWF Mariehäll

  De yngsta barnen har börjat utforska förskolan och dess närmiljö

   

   

   

   

   

   

   

  Inskolningen för de flesta av de yngsta är nu över och lugnet har lagt sig. Barnen visar större trygghet och vågar utforska det förskolan och dess närmiljö har att erbjuda.

  I Läroplanen för förskolan står det att:

  Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 

  2017-09-17 - RWS Skokloster

  Läsningen är så viktig

  På den här veckans föräldramöte har vi pratat om vikten av att föräldrarna läser med sina barn. Titta på den här länken

  https://youtu.be/X1nzc9P5MSAvar

  2017-09-17 - RWF Skokloster

  De afrikanska snäckorna har fått ungar

  Våra afrikanska jätte snäckor har fått ungar. 

   

  Lpfö98/10 säger att barnen  i förskolan ska: 

   

  Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

  2017-09-15 - RWS Bromma

  Välkomna på invigning av den nya skolgården 23 sept kl 10!

  Lördagen den 23:e september smäller det, då inviger vi vår nya skolgård, fotbollsplan och basketplan.

  Mellan klockan 10:00-14:00 kommer vi att ha massor av roliga aktiviteter för barn i alla åldrar. Allt från ansiktsmålning till basket och tipspromenad. Vi bjuder alla barn på saft och bulle och alla vuxna på kaffe. Det kommer att bli ”bandklippning” och tal av den nya rektorn, som också kommer att berätta om förändringsarbetet som pågår på vår skola. Vi ser verkligen fram emot att se alla här hos oss på Raoul Wallenbergskolan i Bromma lördagen den 23:e september klockan 10:00.

  Läs gärna mer i vår inbjudan: Invigning RWS Brommas skolgård 23 sept

  2017-09-12 - RWS Uppsala

  Hälsoår för RWS Uppsala

  Det nya hälsoåret

  Hälsoåret är en viktig del av skolans förebyggande arbete för ökad hälsa och minskad frånvaro. Rörelsevärdar utses i klasserna, flera idrottsdagar planeras in, skolan blir sockerfri och lärarna uppmuntras att aktivera eleverna med rörelser på lektionerna. Två rastaktiviteter planeras dessutom in per vecka. På tisdagsmorgnar har elever möjlighet att gå på extra träning med vår idrottslärare innan skolan börjar (tisdagskul) och på torsdagar kommer RWS löprunda att genomföras tillsammans med ensamkommande flyktingbarn och lärare.

  Flera idrottsdagar

  På bara två veckor har vi haft två idrottsdagar. Förra veckan samlades hela skolan för en friidrottsdag och imorgon är det återigen dags för Skoljoggen.

  Förra årets succé med en varvbana runt slottet är tillbaka! Eleverna ska alltså försöka springa så många varv som möjligt på en bestämd tid. Självklart får man klä ut sig och föräldrar är hjärtligt välkomna att delta!

  Reportage från UNT
  Film från förre året! ​

  Björn (SOlärare) har klätt ut sig och springer med i skoljoggen

  2017-09-11 - RWS Järvastaden

  Invigning av skulpturen "Torch of Hope"

  Söndag den 10 september var en historisk dag på RWS Järvastaden. Vi invigde Mi Ankarcronas skulptur ”Torch of Hope”, Raoul Wallenberg var Mis morbror. Mis skulptur är inspirerad av Raouls livsgärning och en symbol för hoppet.

  Med vid invigningen var inte bara skolans elever, föräldrar och boende i Järvastaden utan även Nina Lagergren, Raoul syster och Cecilia Åhlberg, som är dotterdotter till Nina samt Cecilias son Karl. Så vi hade den stora äran att ha fyra generationer av familjen på plats denna dag.

  Tusen tack till alla som kom och firade denna viktiga dag tillsammans med oss!

  2017-09-10 - RWS Skokloster

  F-klassen arbetar med trafik

  Hela veckan har vi pratat om trafiken. Alla elever fick  varsin trafikkalender att ta med sig hem. Idag målade vi det vi har lärt oss. Vi målade de farligaste ställena på vägen till skolan. Vi kommer att delta i en tävling som är anordnad från trafikkalendern, dit kommer vi att skicka alla teckningar. Det finns pengar, cyklar och julkalendrar att vinna.

  I läroplanens (Lgr11) centrala innehåll för förskoleklass omnämns att eleverna ska lära om

  Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

  2017-09-10 - RWF Skokloster

  Medkänsla

  Ibland behövs en extra liten kram från en kompis.

  Förskolans läroplan , Lpfö98 säger att:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra,
  Förståelse att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

  2017-09-08 - RWS Skövde

  Naturbingo för Åk 2

  Naturbingo stod på programmet under NO-lektionen torsdagen den 6 september.

  Vi i årskurs 2 fick uppleva naturens färger, former, dofter och årstidsväxlingar med alla våra sinnen.

  Vi samarbetade och observerade vår närmiljö på nära håll och hade en härlig lektion trots vädret!

   

  2017-09-04 - RWF Järvastaden

  Förskolans helt egna och nya byggnad är klar i augusti 2018. Så vad händer just nu?

  Det byggs för fullt! Förskolans helt egna och nya byggnad är klar i augusti 2018. Så vad händer just nu?
  Nu är hela plattan gjuten och formen runt om är riven. Det är även även isolerat runt om och lagt på första grundputsen. På måndag vecka 37 kommer stommen att monteras. Då kommer vi att ha en kran placerad på bygget under fyra veckor som används för att lyfta stål och betongbjälklag på plats.

   

   

   

   

   

  Betongen måste ”mogna” efter att man har gjutit innan man får belasta den, då har vi istället använt tiden till att göra i ordning etableringen och planera inför kommande arbeten.

   

   

   

   

   

  Miljöhuset med sedumtak är färdigställt!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Betongen måste ”mogna” efter att man har gjutit innan man får belasta den, då har vi istället använt tiden till att göra iordning etableringen och planera inför kommande arbeten.

  Miljöhuset med sedumtak är färdigställt!

   

   

   

   

   

   

   

   

  Betongen måste ”mogna” efter att man har gjutit innan man får belasta den, då har vi istället använt tiden till att göra iordning etableringen och planera inför kommande arbeten.

  Miljöhuset med sedumtak är färdigställt!

  2017-09-01 - RWS Uppsala

  Entreprenöriellt förhållningssätt med digitala verktyg

  Ett av RWS uppsalas mål för det kommande läsåret är att stärka elevernas inflytande över sin utbildning  och ge eleverna förutsättningar till delaktighet. Detta bland annat genom ett entreprenöriellt förhållningssätt.

  I årskurs åtta får alla elever lära sig att hantera olika digitala verktyg för musikskapande.  De får inblick i några olika digitala verktyg som används för att skapa musik och väljer sedan ut ett av verktygen för att producera sin egen musik. Med dessa verktyg och kunskaper kan eleverna utveckla projekt i andra ämnen för t.e.x filmskapande, radioprogram och Podar.

  Vi skapar förutsättningarna och eleverna väljer innehållet!

  På tisdag inviger vi RWS STUDIO! Varmt välkomna på en visning. 

   

  2017-09-01 - RWF Mariehäll

  Naturvetenskap ute i regnet

  Barnen utforskar vattnet och vi häller diskmedel i för att se vad som händer. Barnen upptäcker då att det blir mer bubblor om man hoppar i vattnet.

  I Läroplanen för förskolan stå det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

  utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

  2017-09-01 - RWS Skokloster

  Hemkunskap i åk 6

  På hemkunskapen bakade åk 6 äppelpaj. Det var inte helt enkelt att separera äggulan från äggvitan men det gick bra och 6:orna blev nöjda med sina pajer.

  I det centrala innehållet i läroplanen Lgr11 står det att eleverna ska kunna:

   

  2017-09-01 - RWF Skokloster

  Förskolan bygger

  -Jag har byggt en stad, berättar ett barn (4 år). Här bor det många!

  Läroplanen, Lpfö 98/10 säger att:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

   

  2017-08-29 - Raoul Wallenbergskolan

  RWS välkomnar en ny styrelsemedlem- Rosemary Waher Schennings

  Rosemary Waher Schennings

  Rosemary är idag ledarskapsutvecklare och partner i Gaia Leadership. Hon har mångårig erfarenhet som rektor, utbildningschef och VD i utbildningsbolag. Hon har bl a  arbetat med att utveckla Hälsouniversitetets integrerade läkarutbildning, tagit fram en ny polisutbildning samt startat nya skolor i form av gymnasieskolor, grundskolor och förskolor. Rosemary brinner för att driva förändringsprocesser och har också designat och arbetat som processledare vid större organisations- och verksamhetsförändringar, bl.a. inom vården och skolan.

  2017-08-28 - RWF Bromma

  Raoul Wallenbergdagen

  I dag firade vi Raoul Wallenberg dagen på vår nya fina gård.
  Vi dansade, kastade boll i hink, satte svansen på grisen, blåste såpbubblor, balanserade och smyckade vårt staket. De äldre barnen åt lunchen ut i det vackra vädret innan våra äldsta fick höra en berättelse om Raouls barndom.

  2017-08-28 - RWS Skövde

  RWS firade Raoul Wallenberg

  Idag avslutade RWS förra veckans ledordsvecka med att fira Raoul Wallenberg.

  300 elever samlades i matsalen för att ta del av varandras arbete.

  Rektorerna pratade om Raouls livsverk och hur han levde upp till ledorden. Eleverna i åk 6 visade sitt arbete för övriga elever.

  Slutligen sjöng alla elever i klass F-3 att ”barn i hela världen vill ha fred”.

  2017-08-28 - RWS Järvastaden

  RWS Järvastadens invigning!

  Måndag den 21 augusti var det äntligen dags att slå upp dörrarna till vår nya fantastiska skola i Järvastaden. Dagen bjöd på strålande solsken och ett fullspäckat invigningsprogram. Vi vill tacka alla som kom och firade denna stora dag med oss!

  RWS VD, Per Egon Johansson, hälsar alla välkomna

  Bandklippningscermoni

  Skolans pedagoger uppträdde

   

   

   

   

  Skolans pedagoger uppträdde

  Vd, Per Egon Johansson, rektor, Eva Arfwedson och Hemsö VD, Nils Styf

   

   

   

   

  Eleverna upptäckte och provade på sin nya skolgård

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alla som arbetat med att realisera och bygga skolan var samlade

   

  2017-08-27 - RWF Skokloster

  Matematik i naturen

  Denna vecka har Humlorna varit ute i skogen och hittat på en massa roliga saker. En dag fick barnen i uppdrag att leta rätt på olika naturföremål; en blomma, två stenar, tre blad, fyra kottar och fem pinnar. De fick samarbeta två och två för att leta föremålen. Sedan hjälptes vi åt att lägga dem vid rätt siffra och bild. Vi tränade också på att räkna på engelska; one, two, three, four, five…”

  Våra nya vänner Kanin och Igelkott hjälpte oss!

  Läroplanen säger att förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  2017-08-27 - RWS Skokloster

  Skolstart

  Äntligen var de här igen! Alla våra fantastiska elever.

  Vi har haft en bra uppstartsvecka med samarbetsövningar för att få ihop våra grupper. I onsdags började eleverna att gå enligt schema och i fredags firade vi Raoul Wallenbergdagen och arbetade med våra ledord:  ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.

  2017-08-17 - RWS Järvastaden

  RWS Järvastaden+Solna Kulturskola= SANT

  Samarbeten

  RWS Järvastaden har ett samarbete med Kulturskolan i Solna. Det finns dans- musik- och teaterkurser på Raoul Wallenbergskolan.

  Nu finns Solna kulturskolas KURSKATALOG online.  Titta på den här: KURSKATALOG

  Sök på ämne, veckodag, ålder eller plats. När du bestämt dig och köpt en plats, så vet du direkt att den är din, samtidigt får du information om startdatum, plats och lärare.

  2017-08-15 - RWS Uppsala

  Skolstart hösten 2017

  Välkomna till ett nytt läsår!

  Följande tider gäller för måndagen den 21:a Augusti.

  Årskurs 6 och 7 har upprop klockan 09:00.

  Årskurs 8 och 9 har upprop klockan 12:00.

  Ingen lunch kommer att serveras den dagen.

  Eleverna ska ta med sig  hänglås till elevskåpen.

  Varmt välkomna till ett spännande läsår önskar all personal på skolan.

  2017-08-10 - RWF Skövde

  Hösten -17

  Nu drar vi igång igen efter sommarupphåll.
  Vi välkomnar vår nya förskolechef, Lotta Green och förskolläraren Adam Widercrantz.
  Vi önskar också alla nya barn och föräldrar välkomna till förskolan.

  Vi ser fram emot en spännande höst tillsammans.

  2017-08-08 - RWS Järvastaden

  Är ni nyfikna på RWS Järvastaden?

  Läs ”Vi i Solna:s” artikel om vår nya fina skola där de tar er igenom skolan på husesyn.

  http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nu-slar-nyaste-skolan-i-solna-upp-portarna/repdpnqha!Ti0TYWXQ5K@LwlNlQD8gng/

  2017-08-07 - RWS Vega

  Ny skola och förskola öppnas i Vega, Haninge

  Raoul Wallenbergskolan (RWS) startar ny förskola och grundskola för årskurserna F-6 i Vega, Haninge. Förskolan startar i augusti 2018 och grundskolan öppnar portarna i augusti 2020. Hyresavtal har träffats mellan Raoul Wallenbergskolorna AB och Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Ansökan till Haninge kommun (förskolan) och Skolinspektionen (grundskolan) har lämnats in.

  RWS VD Per Egon Johansson kommenterar etableringen av den nya förskolan och grundskolan:

  • Vår ambition är att förskolan och skolan i första hand ska vara mötesplats för Vega barn och ungdomar, både på skoltid och på fritid. Dessutom är vår ambition att skolans lokaler ska vara mötesplats också för vuxna medborgare i Vega genom det lokala föreningslivet, studiecirklar, idrottsaktiviteter m m.
  • Vi är stolta över att få ta ansvar för barns skolgång i Vega. Vi kommer göra vårt yttersta för att barn, ungdomar och föräldrar i Vega i framtiden kommer att vara nöjda och stolta över sin ”skola mitt i byn”, säger Per Egon Johansson.
  2017-06-30 - RWS Skövde

  Händelser under vecka 26

  Under veckan så har vi bland annat gått till lekplatsen vid ICA Norrmalm. Där visar barnen stort mod och medkänsla när man tar hand om varandra, även när vi är på andra platser än skolan.

  Vi har även bättringsmålat en del väggar på skolan.

  2017-06-28 - RWS Bromma

  Välkommen till ett nytt läsår 17 augusti

  Sommarlovet är här sedan ett par veckor tillbaka och vi hoppas att ni alla njuter av ledigheten.
  Torsdag den 17 augusti slår vi upp dörrarna till skolan och hälsar alla nya och gamla elever välkomna tillbaka till ett nytt läsår!
  Soliga hälsningar från RWS Bromma

   

  2017-06-28 - RWS Bromma

  Träffa vår nya rektor på RWS Bromma

  Vi har en ny rektor! Är du nyfiken på att veta vem det är? Titta på filmen med Soledad Garcia här: Film

  2017-06-22 - RWF Mariehäll

  Midsommarfirande

  Hela förskolan gick tillsammans till en gräsmatta vid Bällstaån där vi dansade kring midsommar och barnen hade själva fått tillverka papperskransar av olika slag. Vi dukande upp till långbord och åt midsommarlunch och till mellanmål blev det jordgubbar och glass.

  Trevlig Midsommar och Sommar önskar vi på Mariehäll!

  I Läroplanen för förskolan står det att:

  Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

   

   

   

  2017-06-21 - RWF Skövde

  Midsommarfirande

  Idag blev det midsommarfirande på förskolan.

  Först hjälptes vi åt att klä midsommarstången med lite grönt
  och sedan med många fina blommor.

  När midsommarstången var klar blev det dags för dans, allt från små grodorna till raketen.
  Det hela avslutades med glasskalas.

   

  läroplanen för förskolan säger:

  • Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

   

  2017-06-16 - RWF Järvastaden

  Sommar-picknick med RWF Järvastaden

  Tack till alla glada barn och föräldrar som kom till Raoul Wallenbergförskolans sommar-picknic! Vi ser fram emot att öppna upp den nya förskolan i augusti och träffa er alla igen.

  En extra god nyhet är att vi fått möjligheten att utöka platserna på förskolan redan det första året. Så istället för fyra avdelningar kommer vi att starta med fem avdelningar redan i augusti.

  2017-06-16 - RWF Skokloster

  Humlorna rimmar

  Under några veckor har vi lekt med rimord på olika sätt inne på Humlan. Vi har sjungit, gjort rim och ramsor och läst sagor på rim. Barnen har blivit mästare på att rimma.

  !

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Ur förskolans läroplan, Lpfö 98/2010)

  2017-06-12 - RWS Skövde

  Skapande verksamhet på RWS

  Viljan att skapa, bygga och konstruera är stor bland barnen på RWS: fritidshemmet. Musiksalen är allt som oftast öppen även på fritidstid. Många barn tar tillfället i akt att lära sig att spela instrument eller  skapa digital musik

  Att bygga och konstruera är också populärt på vårt fritidshem

  2017-06-11 - RWS Skokloster

  Skolavslutning i Skoklosters kyrka 9 juni 2017

  Jaha nu har det redan gått ett helt läsår och vi har haft vår vackra skolavslutning i Skoklosters kyrka med efterföljande fika i äppellunden utanför kyrkan. Vackert men alltid lite vemodigt. Tack för den fantastiska tårtan som all personal fick.

  2017-06-11 - RWF Skokloster

  Fjärilens livscykel

  Barnen har gjort fjärilens livscykel av olika sorters pasta och ris och sedan målat dem.

  Lpfö 98/10

  Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

  Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

  2017-06-08 - RWS Uppsala

  Åk8 åkte till London över en dag

  Som en del av vår internationella profil reste åtta elever och två lärare till London 23-24 maj. Under dessa två dagar hann de med sightseeing av Londons centrala delar, ett besök på The British Museum och ett studiebesök på Facebooks kontor. Tack Rob Cookson för den fantastiska möjligheten för eleverna att få en inblick i hur ett av världens största företag arbetar. Läs om elevernas inspiration under fliken elevbloggar. 

  2017-06-07 - RWS Järvastaden

  Skolbyggets slutfas

  Färdigställandet närmar sig med stormsteg. Just nu arbetas det febrilt av samtliga entreprenörer för att färdigställa Järvastaden skola. Installationer och inredning monteras bland annat i textilsalen och hemkunskapen. Skärmtak monteras ovan entréerna. Skolgården växer snabbt fram med fotbollsplan, inspirerande lekplatsytor med härlig omkringliggande grönska.

  2017-06-05 - RWF Mariehäll

  Sommarfest i Marabouparken

  Sommarfest för alla barn, deras vårdnadshavare och pedagoger tillsammans i Marabouparken. Barnen hade själva fått vara med och tillverka papperskronor av olika slag och de sjöng sånger både på svenska och engelska. Vi tackade av de blivande skolbarnen med att ge dem varsin ros och tillhörande kort. Efteråt var det picknic i det gröna.

  I Lpfö98 står det att

  • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten

   

  2017-06-02 - RWS Skokloster

  Åk 3 experimenterar med luft

  Åk 3 har tittat på ett experiment som handlar om luft. Tar luft plats? Med hjälp av en plastpåse kunde vi enkelt se att luft tar plats.
  Läroplanen Lgr11 säger:
  Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  – genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  – använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

  2017-06-02 - RWF Skokloster

  Bondgården

  Vi har pratat om bondgårdens alla djur och hur en bondgård fungerar. Barnen har själva fått skapat en egen bondgård. Det har varit spännande och roligt.

  Läroplanen Lpfö98:
  Förskolan ska arbeta för att barnen:

  Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

  Utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

  2017-06-01 - Raoul Wallenbergskolan

  En världsnyhet: De första rörliga bilderna på Raoul Wallenberg är funna!

  Alldeles nyligen upptäckte forskaren Gellert Kovacs av en slump en 25 sekunder lång filmsekvens på Raoul Wallenberg som legat i SVT:s arkiv i 77 år. Filmsekvensen visar hemvärnssoldater på övning sommaren eller hösten 1940 och Raoul är 29 år gammal.

  Se historien om hur filmen hittades och hör Raouls närmaste släktingar kommentera filmen här: https://www.svtplay.se/klipp/13811832/hela-reportaget-unik-film-med-raoul-wallenberg-upptackt

   

   

  2017-05-31 - RWS Uppsala

  RWSUppsalas tidningsredaktion

  I år startade vi på skolan en tidningsredaktion. Kursen ”skoltidning” gick att söka som fördjupning där vår fantastiska IT-administratör Robert Johansson höll i trådarna. Nu kan ni läsa resultatet via den här länken: http://viewer.ipaper.io/rws/rws/

  Läs även våra elevbloggar. Här kan ni läsa det senaste blogginlägget skrivet av Emil Perjus i årskurs 7.  http://raoulwallenbergskolan.se/rws-uppsala/elevblogg/rws-vanner-20162017/

  Det finns många fantastiska Raoul Wallenbergare på vår skola!

  2017-05-28 - RWS Uppsala

  Åk 9 åker på kanotäventyr med camping

  Åk 9 åker vecka 21-22 ut på campingäventyr med idrottsläraren Hanna Slotte. Färden påbörjas i Uppsala på morgonen och avslutas några timmar senare  vid Ensta. Här får eleverna lära sig att sätta upp tält och att laga mat över öppen eld.  På kvällen kommer  musikläraren Hannah Sundkvist ut och sjunger lägereldssånger med eleverna. Några lärare följer med eleverna tillbaka på färden som inte är slut förrän eleverna har paddlat hela vägen tillbaka till Uppsala dagen efter.

   

   

  \Idrott och hälsa, hkk och musik i naturen

  2017-05-24 - RWF Skokloster

  Myrornas motorväg upptäcks av Humlorna

  Barnen på avdelning Humlorna upptäcker myrornas ”motorväg” och har intressanta diskussioner kring myrorna.

  Läroplanen Lpfö98:
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

  2017-05-24 - RWS Skövde

  Engagerade elever i åk 5

  Sommarlovet närmar sig och eleverna arbetar med att avsluta läsårets sista arbetsområden.

  På bilderna ses några av veckans lektioner för åk 5 som bland annat arbetat med engelska och skrivit om sina PRAO-upplevelser med hjälp av skolans nya chromebooks. Eleverna är mycket engagerade och arbetar flitigt med olika uppgifter i den digitala lärplattformen.

  2017-05-24 - RWF Järvastaden

  Det går framåt med bygget av vår nya förskola i Järvastaden!

  Markarbetet inför bygget av vår nya förskola fortskrider helt enligt planerna. Marksaneringen på tomten är färdigställd, all jord har körts iväg till olika centraler för återvinning. Efter detta påbörjade vi sprängningsarbetena för både Hus 3 och 4 som nu är i full gång. Kabeln för husens el-försörjning har dragits fram i den befintliga kulverten. Dem kommande veckorna kommer sprängningsarbetena fortsätta och därefter påbörja grundläggningen för huset.

  2017-05-24 - RWS Järvastaden

  Spännande framsteg görs på skolbygget

  Arbetet med att färdigställa skolan pågår för fullt. Här ser ni hur panelen i gympasalen monteras och att fotbollsplanen utomhus håller på att ta form.

  2017-05-21 - RWS Skokloster

  Åk 1 år till naturrutan

  Idag var vi på utflykt till vår naturruteskog och hade förstoringsglas med oss för att titta lite närmare på myrorna. Vi hittade en drottning och en hemlig myra- gulmyran som kommit upp ur jorden.

  Lgr 11 säger att undervisningen för eleverna i åk 1-3 ska behandla följande:
  Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

  2017-05-21 - RWF Skokloster

  Förskolans dag

  Vi firade Förskolans dag med buller och bong! Vi började dagen med sångsamling i sandlådan därefter sprang barnen Bamse-loppet. Sedan kom Pippi Långstrump förbi på sin häst och bjöd på glass. Barnen fick också träffa två lammungar från Uddens Sjögård. Fjärilarna som vi följt från larv till utvecklad fjäril släpptes ut i det fria denna dag.
  På eftermiddagen kom alla föräldrar och hade picknick i det gröna. Tack alla ni som gjorde denna dag så bra!

  ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet” Lpfö98/16

  2017-05-17 - RWS Uppsala

  Hälsa och sexualitet på schemat

  Hur säker är en kondom? Hur lätt spricker den? I årskurs 8 avsätts en stor del av NO undervisningen för frågor kring hälsa och sexualitet. Målet med undervisningen är att eleverna ska få svar på sina frågor, lära sig ifrågasätta myter och ge dem en chans att diskutera frågor som handlar om identitetsskapande. Undervisningen utgår i stor del från elevernas frågor.

  Ylwa Hast är en av våra fantastiska NO-lärare som inspirerar eleverna med intressant och utmanande undervisning. Du kan läsa mer om hennes lektioner under våra nyheter här på hemsidan.

  2017-05-12 - RWS Skövde

  Åk 4 tränar inför kommunmästerskap i friidrott

  Här ser vi elever i årskurs 4 som tränar inför kommunmästerskap i friidrott.

  2017-05-12 - RWF Mariehäll

  Vi sår olika fröer

  Barnen är med och sår olika sorters fröer i egna små lådor samt i våra blomlådor vi har på gården. Det ska bli spännande att se vad som kommer upp för att sedan följa det som växer och vem vet om vi sedan även kan sköra dem för att äta.

  I Läroplanen för förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
  • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap,

  2017-05-11 - RWS Uppsala

  RWS Brännbollsturnering 2017

  Resultat
  1. 9A
  2. 9B
  3. 7B

  Priser
  1. Bästa utklädnad – 7C
  2. Bästa team work & Fair play – 6A

  ”Turneringens”…

  Gladaste spelare
  Inte ens 1000 citroner skulle kunna framkalla en sur min hos denna person. Han har ett obotligt glatt humör som smittar av sig och istället för att klaga över snöfallet frågade han ”Vi kommer väl att köra även fast det snöar!?!!!”. Turneringens gladaste spelare är ingen mindre än ​Julius 9A. 

  Lirare
  Som innespelare bjöd han på några riktiga fullträffar och blixtsnabba löpningar. Som utespelare hjälpte han laget till seger genom att plocka lyra efter lyra, självklart med en hand. Snyggt jobbat Nils 9A.​

  Övriga utmärkelser: Buskdykare, Full fart faramåt!, Brännare, Fokus och rivstart. Vilka det blev och tillhörande motivering hittar ni i skolan.

  2017-05-09 - RWF Skövde

  Miniröris och hinderbana

  Hos de yngsta barnen erbjuds det både miniröris och hinderbana emellanåt.

  Miniröris är ett program med rörelser som barnen följer till musik, ett sätt att träna motorik.

  Ett annat sätt att träna motoriken är att gå kluriga hinderbanor. Här ser vi exempel på hur barnen löser situationen och tar sig fram på bästa sätt.

  Läroplanen för förskolan säger att barnen ska:

  • utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
  • ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter
  • få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling
  2017-05-08 - RWS Skövde

  Grupparbete i årskurs 2 och 3

  Här arbetar eleverna  i grupp om forntiden. Eleverna lär sig kännetecken på olika tidsåldrar och delar med sig av sin  kunskap till varandra. I slutet av lektionen redovisar grupperna sina  kunskaper för varandra

   

  2017-05-06 - RWF Skokloster

  Förskolan planterar

  Den här veckan har barnen på avdelning Myrorna planterat på vår gård.

  Läroplanen Lpfö 98/10 säger:
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

  2017-05-06 - RWS Skokloster

  Vi mäter i celsius

  I åk 3 har vi pratat om temperatur och att vi mäter graderna i Celsius. Ordet Celsius kommer från den svenska vetenskapsmannen och astronomen Anders Celsius. Celsius uppfann inte termometern. Han konstruerade en termometer som var överlägsen i precision.

  Läroplanen, Lgr11 säger följande:

  Syfte
  Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
  matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

  2017-05-05 - RWS Uppsala

  Dansglädje på idrotten

  Under några veckor har vi jobbat med dans, takt, rytm och uttryck! Nästa vecka kommer vara sista veckan med dans för de flesta klasser, då kommer de få dansa upp en koreografi som vi jobbat med. Eleverna har fått testa på olika dansstilar och varje klass har minst testat 2 av följande stil: Hip hop, feminin vibe, zumba, vals, bugg, Charleston och Jazz.

  Det har varit väldigt kul att se hur eleverna, utifrån sin nivå, har utvecklats! Jag har verkligen uppskattat att se hur många som verkligen har levt sig in i dansen och lagt på massvis med attityd och uttryck!

  Här kan ni se lite klipp från veckan, stor eloge till de elever som är så modiga och vågar visa upp danserna.

  2017-05-05 - RWS Uppsala

  21 elever uppträde på GRAND i onsdags

  Fullsatt på Grand i onsdags när RWS musikfördjupning (21 elever från alla årskurser) framförde covers och egenkomponerade låtar. Pop, ballader, hårdrock och rock bjöds det på. Under öppen scen framfördes dessutom låtar från band som skapats av elever från olika klasser på RWS.

   

  Eleverna lär sig att samarbeta, förbereda och planera för framföranden, att stå inför en publik, öva flitigt och ta mycket eget ansvar samt att spela musik. Det är fantastiskt roligt att se dem utvecklas och glädjen som kommer med i takt med att de lär sig mer och mer. Att få vara stolt, längta och att känna engagemang är en viktig del av skolan och livet. Det får eleverna lära sig på RWSUppsala.

   
  2017-05-04 - RWF Mariehäll

  Skräpsamlardagen

  Nu är våren här och det finns fullt av skräp i vårt närområde på marken. Alla barn har idag fått hjälpa till med att samla upp saker som inte hör naturen till och som är skräp. Vi har även pratat med barnen om varför man inte ska skräpa ner och vad som händer med djur och vår natur då.

  I Läroplanen för förskolan står det att:

  Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö­ och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

   

   

   

   

   

   

   

   

  2017-05-03 - RWF Skokloster

  Förskolans nya vänner

  Vi har fått nya vänner på förskolan. Det är fjärilslarver som ska bli till fjärilar. Barnen tycker att det ska bli spännande se hur de förvandlas till fjärilar.

  Läroplanen, Lpfö 98/10 säger att förskolan ska tillse att barnen

  utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

  2017-04-28 - RWS Uppsala

  Internationella veckan med tema "hållbar människa"

  Vecka 17 var alla elever inbokade på antingen bio, workshop, dans- eller teaterföreställningar. Detta med anledning av den internationella veckan ”Hållbar människa”. Olika årskurser hade olika teman som behandlades på lektionena under veckan. I alla teman arbetade lärarna samtidigt med värdegrundsfrågor kopplade till våra ledord ärlighet, mod, handlingskraft och medkänsla.

  Åk6: Miljö och skräp (på idrotten deltar vi i ”Håll Uppsala rent”, vi får besök av renhållningsverket, På NO-lektionerna gör eleverna en utställning om plastens påverkan, på engelskan skriver eleverna låttexter om miljöfrågor och på musiken tonsätts texterna där vi också deltar i Sopkampen. Veckan avslutas med en dansföreställning om hållbar miljö på Gottsunda Dans och Teater,

  Åk7: Idenitet och att vara flykting (besök på stadsteatern ”Långt härifrån” samt besök av ungdomar som kommit till Sverige som flyktingar och nu studerar i Sverige).

  Åk8: Londonresa och uppdrag självkänsla (8 elever antas efter uppsatsskrivande och intervjuer till att besöka London tillsammans med lärare. Alla elever får besök av organisationen Frisk och Fri som föreläser om självkänsla, skönhetsideal och sociala medier.  På NO-lektionerna gör eleverna en egen Podcast och på idrotten deltar eleverna i ”håll Uppsala rent” genom att plocka skräp från Uppsalas gator.

  ​​Åk9: Minoritetsgrupper (besöker SFBiosalonger för att se ”Sameblod”. Temat behandlas sedan på svenskalektionerna. Årskurs 9a och afrikagruppen får dessutom besök av en praktikant frånKFUMs globala praktikantprogram som berättar om utsatta ungdomar och sprider kunskap o​m internationellt arbete samt globala problem).

  VILKEN VÄRLD VILL DU LEVA I?

  EN HÅLLBAR VÄRLD MED HÅLLBARA MÄNNISKOR SOM TAR ANSVAR?

  Image result for hållbar människa

   

  2017-04-28 - RWS Uppsala

  Hållbar människa och hållbart hav

  ​Under temaveckan ”Hållbar människa” har eleverna i 6A arbetat med hur havet påverkas av plast. 2050 beräknas havet innehålla mer plast än fisk, och redan idag har över 95% av alla sjöfåglar plast i magen. Den mesta av plasten är sådant som kastas i städer och färdas till havet via åar. Med det är ett problem med en lösning. 6A och 8A gjorde en insats för att rena Uppsala från skräp när de deltog i ”Håll Sverige Rent”. Att få upp ögonen för problemet är det första steget för att kunna visa handlingskraft. De hoppas inspirera andra till att tänka kring nedskräpning med sin fina bildutställning.

   

  2017-04-28 - RWS Skövde

  Utedag för Åk 1

   

   

  En del i den naturvetenskapliga utbildningen är att lära känna sin omgivning, dess växter och djur samt hur de samverkar. Här ser ni några av våra förstaklassare in action som artbestämmer träd/växter

   

   

  Syfte: Via ett lekpedagogiskt arbetssätt skapa medvetenhet hos eleverna om artrikedom samt utveckla ett undersökande tankesätt.

  Mål: Eleverna känner till olika knoppars utseende på vanliga trädarter i närmiljön samt förstår knoppars syfte i biologiskt perspektiv.

   

   

  2017-04-24 - RWS Järvastaden

  Säg hej till RWS Järvastadens personal!

  Förra veckan samlades personalen för första gången och vi passade på att  föreviga detta möte. Klicka på länken nedan för att titta på filmen.

  Hej-RWJärfälla-Long HD 720p

  2017-04-23 - RWS Skokloster

  Självporträtt

  I tisdags fick barnen använda sig av en spegel, och  fick sen rita av sig på ett papper. Vi avslutade med att skriva namn, efternamn och ålder. Barnen visar stort intresse för språk och skrift.

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” (Lpfö 98/10)

  2017-04-23 - RWS Skokloster

  Zz, långa och korta ord

  Under förra veckan arbetade våra fina 6-åringar med bokstaven Zz, långa och korta ord, skrivit korta meningar på svenska lektionerna.

  Läroplanen ( Lgr11) säger att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt

  2017-04-14 - RWF Mariehäll

  Påskfirande med äggjakt

  Alla tre barngrupperna har fått gå på äggjakt på några olika ställen. Några fick följa spår i form av fjädrar på gården. De yngsta hittade sitt ägg i en skogsdunge och de äldsta barnen hade ritat teckningar till påskharen som gav dem i uppdrag att leta efter ett ägg i en park.

  Glad Påsk från oss alla på Mariehäll!

  I Läroplanen för förskolan står att förskolans uppdrag är att:

  Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet samt ge dem medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur.

  2017-04-10 - RWS Järvastaden

  Hur går det med skolbygget?

  Skolbygget flyter på utmärkt! Man börjar nu se slutresultat av fasadarbetet på hus 2 (gymnastik- och slöjdbyggnaden). Markarbetet är i full fart med att asfaltera tillfarter och att lägga kantsten. Skolgården börjar ta form! Skolbygget kommer att klassificeras som Miljöbyggnad Silver, vilket är ett svenskt system för att certifiera byggnader inom energi, inneklimat och material. Det är utvecklat för att värna om människors hälsa och vår miljö.

  2017-04-07 - RWS Uppsala

  Kreativiteten flödar på RWSUppsala

  Kreativiteten flödar när 7a fördjupar sig i grannspråk och minoritetsspråk på svenskan. Här skapas frågesporter, affischer och powerpoints i alla möjliga färger och former. Slutprodukten presenteras för varandra vecka 18 efter temaveckan ”internationella relationer” med tema ”hållbar människa”.

    

  2017-04-07 - RWS Uppsala

  Skolresa till London

  London

  Den 23-24 maj kommer en grupp elever från årskurs 8 på Raoul Wallenbergskolan att få åka med på en skolresa till London, England.

  Under denna tvådagarsresa kommer gruppen att hinna med museibesök och aktiviteter i London, ett besök på Facebooks Londonkontor samt att knyta kontakter med en engelsk skola som också är med på resan.

  2017-04-07 - RWS Skövde

  Veckans fritidsaktiviteter

  Alla tre nedanstående aktiviteter har varit populära bland barnen. De får använda sitt mod, handlingskraft och medkänsla när man hjälper varandra att pyssla och våga dansa utomhus.


  Här har vi ett disco utomhus. Det var populärt. Längst fram på bilden ser vi några tjejer in action


  Här har vi provat att göra några egna askar av papper. Sedan dekorerade vi dessa.


  Här har vi gjort egna ramar av pärlor. Detta är bara ett fåtal av alla fina ramar som gjordes.

  2017-04-07 - RWF Skokloster

  Naturvetenskap - vad flyter?

  En apelsin flyter på vattnet! Kan vi få en enkrona att ligga kvar på apelsinen?

   

  Läroplanen Lpfö 98/10: 

  utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

   

  2017-04-06 - RWS Uppsala

  Nu bygger eleverna om skolgården

  Bra jobbat idag alla praktikanter från Spanien, RWSvänner, vaktmästare Robert och frivilliga som påbörjade arbetet med att göra om skolgården. Tack vare er elever har vi kommit en bra bit på vägen med skolgårdsbygget. Efter lovet fortsätter arbetet. Elever från årskurs 9 kommer t.e.x att måla bollplanken tillsammans med sin bildlärare Bitten. Detta ser vi verklige fram emot!

   

  2017-04-06 - RWS Skokloster

  Praktisk utematematik i förskoleklassen

  Förskoleklassen har nu börjat med praktisk utematematik. Som ett kompletterande och utvecklande sätt, att arbeta praktiskt med olika matematiska begrepp. Den här veckan har vi åkt i väg med Matteraketen till mattelandet. Eleverna får olika matematiska uppdrag. Den här veckan tränar vi på begreppen stor, större, störst och liten, mindre, minst. På ett roligt och praktiskt sätt. Eleverna visade mod genom att redovisa för varandra. De var ärliga, nyfikna och visade medkänsla och handlingskraftiga. Genom att hjälpa varandra på ett bra positivt sätt.

  Läroplanen (Lgr11) säger att genom att använda ett praktiskt och utforskande arbetssätt kan eleverna utgå från tidigare erfarenheter. De kan till exempel ha erfarenheter av mönsterläggning eller att sortera blad och frukter efter form, storlek eller färg. 

  2017-04-04 - RWF Skövde

  Mod

  Tema ormar

  På Nordstjärnan har vi arbetat mycket med ledordet Mod.

  Barnen tycker att mod är när man gör något man är rädd för. Detta förde oss in på tema ormar.

  Vi har pratat om ormar; vart de lever, vad de äter, deras speciella egenskaper och utseenden.

  Barnen har skapat ormar i olika material som saltdegsormar.

  Här målar ett barn sin saltdegsorm. Hon tittade på bilder av olika sorters ormar och hon valde att göra en rutpyton.

  Orm besök!

  Idag avslutade vi arbetet med ormar och då fick vi besök av en kungspyton till barnens stora glädje!

  Alla barn tittade på ormen på väldigt nära håll. De flesta barn klappade även ormen och kände sig då väldigt modiga!

   

  I läroplanen för förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn;

  • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser.
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
  • Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

   

   

   

  2017-04-04 - RWS Bromma

  Elevens val – ”Upptäckarna”

  På elevens val ”Upptäckarna” får mellanstadieeleverna göra experiment och undersökningar där de tränas i de naturvetenskapliga arbetssätten. Momenten varierar stort efter intressen och väder, ofta är det elevernas nyfikenhet som styr. Vi försöker skapa och bibehålla intresse för de naturvetenskapliga ämnena genom att tillsammans med eleverna experimentera, undersöka och upptäcka!

  2017-04-04 - RWS Skövde

  Årskurs 6 arbetar med religioner


  Årskurs 6 har just avslutat sitt arbetsområde Världsreligioner. De har gjort en vägg med faktakort om de olika religionerna med utgångspunkt i olika rubriker t. ex. heliga skrifter, helgon, ursprung och syn på döden.
  Dessa har sedan varit underlag för analyser och gruppdiskussioner där vi jämfört likheter och olikheter i de olika religionerna.

  Några av eleverna valde att fördjupa sig i en religion. Här ovan är några av dessa redovisningar.


  Några av eleverna i årskurs 6.

   

   

  2017-04-04 - RWS Uppsala

  Fysikens krafter

  6A har arbetat med krafter och rörelser i vardagssituationer inom fysiken. Efter eleverna hade lärt sig teorin planerade de demonstrationer eller experiment som deras klasskompisar fick ta del av. Spänningen var stor när eleverna testade magnetisk kraft, olika ytors friktion samt hur stödytan och tyngdpunkten påverkar hur mycket tryck en konstruktion tål.

  2017-04-04 - RWF Skövde

  Bockarna Bruse

  ”Vem är det som trippar på min bro?” Barnen fyller ivrigt i att det är den lilla bocken Bruse, och vi fortsätter det spännande äventyret tillsammans. De tre bockarna som ska gå till sätern för att äta sig tjocka och feta, måste först ta sig över en vild fors.
  Det finns en bro men där under bor det ett fult och elakt troll. Det kan kännas otäckt, men vi tycker att bockarna är modiga som vågar gå över ändå. Det betryggande slutet att trollet alltid besegras av getternas list, lockar till fortsatt läsning. Om och om igen.

  Den klassiska sagan om de tre bockarna Bruse, skriven på mitten av 1800-talet är lika populär hos oss på Fenix -än idag.

  Genom att ofta sjunga tillsammans lär vi oss vilken av bockarna som trippar, trampar eller klampar. Det är viktigt att det blir rätt.
  Med hjälp av bilder, träfigurer och film har barnen lärt känna de olika karaktärerna för att själva dramatisera sagan och spela teater tillsammans.

  Förskolan skall sträva efter att varje barn

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
  2017-04-03 - RWF Skövde

  Städdagar på förskolan

  Förra veckan hade hela förskolan två städdagar tillsammans.

  Vi hjälptes åt att städa och plocka skräp. Slängde gamla leksaker och sopade och gjorde fint på gården.
  När vi känner oss riktigt klara med det arbetet kommer nya leksaker och lekaktiviteter fram på gården.

  Genom vårt arbete med gården blir barnen delaktiga i sin förskola och vardag. Vi tränar normer och värden, och framför allt blir det gemenskap.

  Och vad smakar inte bättre än korv med bröd utomhus, när man har slitit så tillsammans!

  2017-04-02 - RWS Skokloster

  NO i åk 3 - de fyra sädesslagen

  Vi har jobbat i vår No-bok och skrivit fakta om våren, sommaren. Vi har också läst fakta om ”bondgården”. Vi har lärt oss att de fyra sädesslagen är, vete, havre, råg och korn lärt oss att de fyra sädesslagen är, vete, havre, råg och korn .

  Läroplanen ( Lgr11) säger att det centrala innehållet i NO för åk 1-3 bl.a ska innehålla:

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

   

  2017-04-02 - RWF Skokloster

  Våra Humlor på upptäcksfärd i naturen

  Denna vecka har Humlorna har varit ute på jakt efter vårtecken och annat spännande ute i naturen. Vi såg blåsippor, en mask och en massa rådjursbajs! Vi kunde också höra en massa fågelläten: hackspetten som hackade med näbben i träden, skogsduvan och talgoxen som sjöng för oss. Men var är fåglarna någonstans? Barnen lyssnade, spanade och resonerade med varandra. Till slut fick vi syn på både hackspetten och duvan!

  Läroplanen säger att:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Lfpö98)
  2017-03-31 - RWS Uppsala

  Studiebesök och klassammanhållning

  Åk 8a åker till Tom-Tits

  Idag besöker åk8 Tom-Tits i Södertälje. Klassen ville göra en klassutflykt för att stärka klassammanhållningen. För att samtidigt lära sig något valde eleverna att åka till Tom-Tits för att koppla det till  det pågåendeskolarbetet. Tom Tit var en fiktiv figur som gjorde olika naturvetenskapliga experiment  i flera böcker som kom ut i slutet av 1800-talet. Idag är det ett musee som har fyra våningar och en experimentpark. Tack vare skolans nya schema med blockundervisning är det lättare för lärare att ta med klasser på olika studiebesök.

  På onsdag åker åk7b till Västerås Prison Island.

  Här ska de få stärka gemenskapen i klassen med olika samarbetsövningar.  De kommer att bilda lag om 3-4 personer och ta sig an de tekniska, taktiska och fysiska utmaningarna som finns i fängelsecellerna.  Samarbete, tålamod och uppfinningsrikedom krävs för att lösa uppgifterna. I slutändan vinner laget med flest poäng Laget vinner alltid över jaget!

  fbbilderbasket fbbilderdevilsisland

   

  2017-03-30 - RWS Bromma

  Annorlunda idrottslektion

  9:or fick idag prova på att spela basket ur ett annat perspektiv än de brukar genom att spela i rullstol. Om man är tillfälligt skadad eller kanske har ett funktionshinder så kan man träna men kanske på ett annat sätt. 9:orna pratar mycket om vardagsmotion och vikten av att träna och röra på sig. De har en stegtävling för att se hur långt de går på en dag. På två veckor har de tillsammans kommit upp i över en miljon steg. Basket i rullstol var roligt och svårt.

  2017-03-26 - RWS Skokloster

  Rocka sockorna

  I tisdags Rockade vi socka på skolan. Vi arbetade med värdegrunden allas lika värde, eleverna i F-klassen ritade olika sockor och vi dansade till Rocka socka sången.

  Läroplanen, Lgr11 säger att

  Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg
  om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska
  i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion
  eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,
  ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana
  tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas
  med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser 

  2017-03-26 - RWF Skokloster

  Rocka sockorna

  I tisdags var det ”Rocka sockardagen” och det firade vi med att ha olika strumpor på oss.

  Förskolans läroplan, Lpfö  98/10 säger att förskolan ska verka för att barnen får

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

  2017-03-25 - RWS Uppsala

  Pluggcafé en succé

  Vårterminen 2017 kom rektor Christer Fernqvist med idén att utöka stödet med konceptet Pluggcafé. Hit kommer elever som vill göra sina läxor på skoltid tillsammans med lärare och andra elever. Eleverna bjuds på mellanmål för att orka med den sena eftermiddagen och kan sedan komma hem och utföra andra aktiviteter utan att behöva tänka på läxor eller prov.

  2017-03-24 - RWS Skövde

  Elevinflytande och demokrati

  På RWS är det viktigt med elevinflytande och att eleverna får vara en del i demokratiska processer. Här ser ni klass 5 som har elevråd. Saga Frisk och Linnea Melin leder klassrådet och är också klassen elevrådsrepresentanter.

  2017-03-23 - RWF Skövde

  Tema Bondgården

  Avdelningen Fenix, de yngsta barnen, har Bondgården som tema.

  Just nu är det fåret som är i fokus.
  Hur ser det ut, hur låter det, vad heter det på TAKK och engelska.
  Vi sjunger sånger om fåret och leker lekar om fåret.

  Här har barnen fått göra sina alldeles egna får, med mycket ull, färgade ben och många ögon!

  Läroplanen för förskolan säger att barnen ska:

  • utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
  • utveckla sin skapande förmåga
  • utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

   

   

  2017-03-22 - RWF Mariehäll

  Vi Rockar Sockorna

  Vi har uppmärksammat ”Rocka Sockornadagen” på vår förskola. Vi har pratat med alla barnen om att vi alla är olika men lika mycket värda. De äldsta barnen har även fått rita teckningar utifrån detta och sjungit till sången ”Rocka Sockorna”.

   

   

   

   

   

   

   

   

  I Läroplanen för Förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell  läggning eller funktionsnedsättning,

   

   

  2017-03-20 - RWF Järvastaden

  Får vi presentera vår nya förskolechef på RWF Järvastaden, Cecilia Aronsson!

  Jag heter Cecilia Aronsson och är 44 år. Jag har två små barn och en sambo som jag bor ihop med på fantastiska Lidingö. Jag har tidigare arbetat på förskola i ca 18 år både som barnskötare och förskollärare. Jag har arbetat i kommunal och privat verksamhet samt på Svenska skolan på Mallorca. Nu senast så har jag arbetat på en vuxenutbildning som yrkeslärare och skolledare för Barn- och fritidsprogrammet där vi utbildar barnskötare. Jag gillar hela tiden utvecklas och studerar just nu på rektorsprogrammet.

  När jag inte arbetar så gillar jag att umgås med min familj, mina vänner och vara ute i naturen. Jag älskar alla typer av friluftssporter även om skidåkning och långfärdsskridskor ligger mig varmast om hjärtat. För mig är kombinationen nära relationer och rörelse höjden av hälsa!

  Det känns väldigt spännande att nu få starta upp en ny förskola där vi tillsammans ska skapa en trygg, lärorik och utvecklande miljö med fokus på mod, ärlighet, medkänsla och handlingskraft.

  Vänligen Cecilia


   

  2017-03-17 - RWS Skokloster

  Annonser

  På svensk lektionen den här veckan har åk 4 jobbat med annonser och i grupper om
  fyra-fem elever har eleverna skapat annonser om jeans med utgångspunkt
  från en och samma text. Idag blev resultaten färdiga och det var kul att se
  hur olika annonserna blev av samma text. Nästa vecka
  jobbar vi vidare med annonser och då kommer eleverna att få skapa sina
  egna.

  Kursplan för ämnet svenska åk 4-6 enligt läroplanen (Lgr11) säger att eleverna ska lära sig olika 

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  2017-03-17 - RWF Skokloster

  Vatten experiment

  Den här veckan har barnen på Humlan  arbetat med olika typer av experiment och skapande inom vårt pågående vattentema. Vi har bl.a fryst in färgat vatten till små iskuber som vi sedan målade med. Några av barnen kom på att man kunde måla på de pappersservetter som vi tagit fram för att torka oss på. Det gav spännande effekter när färgerna sögs upp och flöt ihop på servetten!

  Vi har också målat vått-i-vått med blå vattenfärg på blött växtpapper. En ny måleriupplevelse!

  Läroplanen säger att:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. (Lpö 98)

   

  2017-03-17 - RWF Mariehäll

  Samling ute och inne

   

   

   

   

   

   

   

  De yngsta barnen på förskolan har språksamling ute där de får höra en flanosaga om ”Spindeln som hade så mycket att göra”. De har även en matematiksamling där de bla. tränar att räkna, sortera och klassificera efter storlek.

  I Läroplanen för Förskolan står det:

  Förskolan skall stäva efter att varje barn:

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka  med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera  med andra,

  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

   

   

  2017-03-16 - RWS Skövde

  Klart med högstadium ht 2018!!

  Äntligen är alla papper påskrivna kring våra nya högstadielokaler. Nu går det bra att ställa sig i kö till ål 7 och åk 8 inför ht 2018.

   

  Läs mer på….http://www.skovdenyheter.se/article/nytt-hogstadium-pa-norrmalm/

   

  2017-03-15 - RWF Järvastaden

  Bygget av vår nya förskola har startat!

  Nu har byggnationen av Raoul Wallenbergförskolan Järvastaden påbörjats!
  Träden på tomten har fällts och markarbetet har påbörjats. Utsättaren kommer denna vecka att markera upp rutnätet .
  Arbeten med en tillfällig etablering har påbörjats i närheten så att byggarna har någonstans att vara innan de kan bygga upp den riktiga etableringen på tomten.
  Vi ser fram emot ett intressant, roligt och givande förskolebygge som kommer att stå klart i augusti 2018!

  2017-03-13 - RWS Bromma

  Schack 4:an

  Våra 4:or tycker om att spela schack. De har idag deltagit i tävlingen schack 4:an.

  2017-03-10 - RWS Skövde

  Klass 2-3 arbetar med forntiden

  Under denna vecka ha årskurs 2-3 arbetar med Bronsåldern. På bildlektionen designar sitt eget bronsålderssmycke. De bygger dessutom sin egen tidslinje om forntiden.

  2017-03-09 - RWF Järvastaden

  Antagningen till RWF Järvastaden startar!

  Antagningen till RWF Järvastaden startar!

  Nu har antagningen till Raoul Wallenbergförskolan Järvastaden påbörjats. Vi startar förskolan i augusti 2017 och kommer det första året ha ca 100 barn. Antagningen sker via Solna stads kö och vi följer Solna stads regler för kö och antagning till våra skolor och förskolor.

  Vi erbjuder platserna via Solna stads e-kö och det är där ni tackar ja eller nej till platsen. Svarstiden är fem vardagar efter att ni erhållit erbjudandet från Solna stads e-kö (notera att Solna stad anger den dag erbjudandet skickats ut som dag 1 av dessa fem).

  Vi uppskattar om ni svarar så snart som möjligt då vi kan maila ett avtal till er först efter att ni har tackat ja till den erbjudna platsen.

  Då ni tackat ja så skickar vi er blanketten ”Överenskommelse om plats i enskilt driven förskoleverksamhet”. Vi önskar att ni fyller i, och att båda vårdnadshavare signerar snarast. Det är inte förrän vi erhållit det påskrivna avtalet som vi kan registrera er placering fullt ut i systemet.

  Observera att båda vårdnadshavarna måste skriva under avtalet, annars är avtalet ogiltigt, och platsen kan komma att erbjudas nästa barn i kösystemet. I de fall någon har enskild vårdnad skall detta styrkas med en kopia av gällande vårdnadsbeslut.

  Tidsordning

  1. Ni erhåller ett erbjudande om plats hos RWF Järvastaden via Solna stads kö
  2. Ni tackar ja eller nej inom 5 vardagar. Om ni ej besvarar erbjudandet tolkas det som ett nej.
  3. Efter att vi fått besked om att ni tackat ja mailar vi ut ett avtal om placering på förskolan.
  4. Inskrivningsblanketten fylls i och signeras av båda vårdnadshavare. Maila den till rwfj.info@rws.se eller posta till Raoul Wallenbergskolorna, Box 5836, 102 48 Stockholm
  5. När vi erhållit det ifyllda och undertecknade avtalet är ni antagna till förskolan.
  6. Efter att vi erhållit avtalet kommer vi att maila ut ett välkomstbrev med inskolningsschema och annan viktig information.

  För frågor eller funderingar maila gärna oss på rwfj.info@rws.se

   

  2017-03-08 - RWS Uppsala

  RWS dramagrupp gjorde succé

  Torsdagen den 16/2 spelade eleverna som hade valt teaterfördjupningen upp deras pjäs Citroner från Sorrento inte en, inte två, men hela fyra gånger på en och samma dag!
  Eleverna var superbra. Speciellt kvällsföreställningen som blev en berg-och-dalbana av olika känslor som uppstår när en bevittnar syskonbråk, dödsfarliga banditer, korkade poliser, avundsjuka ordföranden, stackars make-up-konsulenter och hjältar i olika former.
  Stor eloge också till de som spelade den texttunga styrelsen och gav pjäsen den meta-nivå som gör pjäsen så intressant!
      

   

   

  r

  2017-03-06 - RWF Skövde

  Jakt på olika figurer

  Här på Orions bälte, hos våra 5-åringar, kan man gå på figurjakt.
  Antingen letar man efter olika matematiska former eller också letar man efter bokstäver, små och stora. Om man har hittat några bokstäver, kan man försöka använda dem till att skriva något ord!

  läroplanen för förskolan säger:

  barnen ska:

  utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

  utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

  utveckla sin förmåga att använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

   

  2017-03-06 - RWF Mariehäll

  Hasaloppet på Mariehäll

  Efter uppvärmning så var det dags att springa och hasa sig runt bananparken. Barngrupperna sprang i olika omgångar och turades om att heja på varandra. Det hela avslutades med nyponsoppa och skorpa efteråt.

   

  I Läroplanen för Förskolan stå det:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

  2017-03-03 - RWS Järvastaden

  Bygget rullar på enligt tidplan

  Just nu pågår installationsarbetet för ventilation och el m m. I stora huset pågår samtidigt målningsarbeten och mattläggning. Utvändigt syns det att takfortsarbete pågår. Diverse inredningsdetaljer har anlänt och inom kort sätts exempelvis dörrar på plats. I lilla huset pågår arbeten med montering av vissa innerväggar samt installationer av ventilation och el.

  Parallellt med byggandet av skolan pågår naturligtvis en lång rad övriga förberedelseaktiviteter. Nyckelpersonerna i skolledningen och förskoleledningen, samt elevhälsa är rekryterade. Vi har också kommit långt i rekryteringen av lärare och fritidspersonal. Vi återkommer inom kort med mer information om detta.

  2017-03-03 - RWS Skövde

  Åk 1 startar egen leksaksfabrik

  Just nu i åk 1 i svenska arbetar vi med att starta en egen leksaksfabrik. Vi har skrivit på ett anställningskontrakt för Direktör Kim Leksaksson. Vi får olika uppdrag som vi arbetar med. I veckan har vi arbetat med att titta i leksakskataloger för att se om det finns leksaker som passar för flickor och andra för pojkar.

  Vi kom fram till att alla leksaker passar till alla barn.

  2017-02-28 - RWS Uppsala

  Kärleksdisco på RWSUppsala

  Tisdagen innan lovet anordnade RWSvänner ett kärlesdisco. Ca 50 elever var engagerade i fixandet kring discot. Det bjöds på fika och god dryck med flera olika bakverk. Utöver detta fanns det en kärleksvägg som Hedvig höll i samt dansstopp och ”Hela havet stormar” med priser. Det är kul att få leka oavsett ålder. Självklart dansade även några av lärarna.

  Syfte: RWS Vänners syfte är att arbeta med främjande aktiviteter som för elever och klasser samman.   

   

  2017-02-27 - RWF Bromma

  Upprustning av gården

  Vi har längtat så länge på att gården ska rustas upp och nu är äntligen arbetet i gång.

  2017-02-24 - RWS Skövde

  Värdegrundsvecka

  Under värdegrundsveckan på Raoul Wallenbergskolan gjorde vi i förskoleklasserna ett stort hjärta tillsammans om ledordet ärlighet.

  2017-02-23 - RWF Skövde

  Tema Dinosaurier

  Temat Dinosaurier fortsätter på avdelningen Orion.

  Här får barnen prova att vara arkeologer och gräva fram gamla dinosaurieben/fossiler.
  Det barnen hittar, mäter dem och skriver upp i sin journal.

  De pratar även om hur såg dinosaurierna ut? Hur såg deras skelett ut? Var de stora eller små?
  Var bodde dem? Vi tittar på kartan!

  Här tränar barnen på matematik, språk, både svenska och engelska, skapande, finmotorik, teknik och vetenskap.

  Läroplanen för förskolan säger:

  Förskolan ska utmana och locka till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.

  Barnen ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

   Barnen utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

  Barnen utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

   

  2017-02-20 - RWF Järvastaden

  Informationsmöte RWF Järvastaden

  Du är hjärtligt välkommen till ett informationsmöte gällande Raoul Wallenbergförskola Järvastaden som vi slår upp portarna till i augusti 2017.

  Mötet kommer att hållas på Scandic Hotell Järva Krog.

  Tid: kl 19.00-20.30

  Datum: 16:e mars

  Du kommer att få träffa RWS Järvastadens förskolechef Cecilia Aronsson, rektor Eva Arfwedson, samt Anna Almblad, verksamhetschef RWS förskolor. Vi kommer att berätta om förskolan och dess verksamhet, antagningen, samt våra mål och våra visioner med skolan och förskolan i Järvastaden.

  Det kommer även att finnas tillfälle att ställa frågor om förskolan.

  Angående antagningen så kommer ni att få information under mars månad om antagning och placering och det kommer att ske via Solna stads e-tjänst. Information om hur man står/ställer sig i kö samt köregler finner ni här: https://www.solna.se/forskola-skola/forskoleverksamhet/soka-plats-i-forskoleverksamhet/e-tjanst-forskola/

  Varmt välkomna önskar!

  Cecilia, Eva och Anna

  2017-02-20 - RWS Bromma

  Hållbar utveckling

  Årskurs 7 har ett ämnesövergripande projekt som heter Hållbar utveckling. Projektet är på väg att avslutas och ska avslutas med en stor redovisning. I engelska har några av eleverna gjort denna poster.

  2017-02-20 - RWF Mariehäll

  Finmotorik och Teknik för de yngre barnen

  De yngre barnen tränar finmotorik, teknik, färger och form när de utforskar material och spel. De tränar även turtagning och övar sitt språk i samtalet med varandra.

   

   

   

   

   

   

  I Läroplanen för förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel  teknik fungerar,

  2017-02-20 - RWS Skokloster

  Svenska djur i åk 3

  Den här veckan har åk 3 läst om djur som lever i våra svenska skogar. Vi har tittat på djurspår och tagit reda på vilket djur det är.

  Enligt läroplanen (Lgr11) ska kursplanen i biologi för åk 1-3 bl a ta upp:

  Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

  Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

   

  2017-02-19 - RWF Skokloster

  Kan man göra egen is?

  Kan man göra is?

  Som en del av vårt vattentema har Humlorna denna vecka undersökt snö och is och dess egenskaper.

  Hur känns snön? Hur ser den ut/vilken färg? Hur luktar den? Hur smakar den?

  Vi har också provat om man kan ”göra” is av vatten. Barnen fick hälla färgat vatten i formar i olika storlekar. Eftersom det var plusgrader ute fick vi stoppa in formarna i frysen.

  Efter ett par dagar tog vi ut formarna ur frysen och tog med dem ut på gården. Vad hade hänt?

  Jo, det hade ju faktiskt blivit is. Fina ”isklossar” som man kunde bygga med!

  Läroplanen Lpfö 98/2010 säger att :

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

  2017-02-16 - RWS Uppsala

  Grattis till en silvermedalj på DM i Ultimate Frisbee!

  I tisdags åkte ett gäng elever till Stockholm för att tävla i Ultimate Frisbee DM. Våra kämpar kammade hem ett silver. Stort grattis till er alla!

  2017-02-14 - RWF Skövde

  Valentines Day!

  Alla Hjärtans Dag.

  Idag har vi firat alla hjärtans dag på förskolan. Några har haft pyjamasparty med mys och dans, har även gjort kompiskort till varandra.

  Andra har gjort stora hjärtan för att dekorera med fina silkespapper och paljetter för att kanske ge bort till någon man tycker om!

  Genom att uppmärksamma alla hjärtans dag, uppmärksammar vi även våra ledord: Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft!

                                                                                                                   

                                                                                                                       Läroplanen för förskolan säger:

  förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

  känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

  utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter

   

   

  1 2 3 4 6