Ledarskap

RWS syn på ledarskap i korthet

För att lyckas i vår mission krävs samordning och ett starkt ledarskap för att samordna våra resurser på bästa sätt

Vi har ledarskap på flera nivåer för att den ytterst ansvarige ska kunna jobba med lyftad blick

Vi arbetar aktivt med pedagogernas ledarskap i vardagen

Vi tror mer på lokal kompetensutveckling och den hjälp medarbetare kan ge varandra än enskilda och lösryckta utbildningsinsatser.

(Läs mer under Skolidé)

Att leda en grundskola är ett komplext arbete. Det ställer stora krav på sakkunskaper kring de regelverk som omger skolans verksamhet. Som person måste man ha god förmåga att bemöta såväl elever i alla åldrar som deras vårdnadshavare och man måste ha en god förmåga att leda och organisera personalens dagliga arbete. Samtidigt gäller det att arbetet inte fastnar på en vardaglig nivå, utan att man systematiskt utvärderar arbetet på skolan och att man har tydliga förbättringsmål och verksamhetens vision för ögonen i stort och smått. Många rektorer i Sveriga är idag allt för ensamma i sitt arbete med detta stora ansvar och det anser vi inom RWS är ett problem. Därför jobbar vi med ledarskap på flera olika nivåer så att rektor verkligen har möjlighet att styra skutan målmedvetet så att vi uppfyller vår mission i så hög utsträckning som möjligt.

På en fullt utbyggd RWS grundskola är rektor givetvis ytterst ansvarig för verksamheten. Men till sin hjälp har han/hon ett antal arbetslagsledare med ett något större ansvar än vad som är vanligt på många andra skolor. Arbetslagsledarna har bl.a. en stor del av personalansvaret och genomför t.ex. medarbetarsamtal. Arbetslagsledarna är också den instans vårdnadshavare och elever kan vända sig till när de har synpunkter på verksamheten. På det hela taget ska det vara lätt att komma i kontakt med en ledare inom RWS. Vår policy är att en person som tar kontakt med skolan ska ha fått någon form av återkoppling inom 24 timmar.

Vardagen i skolan går i ett och det är lätt som enskild medarbetare att glömma att lyfta blicken och reflektera om inte ledningen organiserar arbetet så att det möjliggörs. För att främja lärarnas utveckling arbetar vi bl.a. med Peer Coaching, vilket innebär att lärarna arbetar i par där de turas om med att vara coach och att coachas. De besöker varandras lektioner, ger feedback på vad de upplever, samtalar om lärarrollen och utmanar varandra med att testa nya grepp. Inom våra ämneslag (departments) arbetar vi kontinuerligt med att gemensamt höja ämneskompetensen och för att lärarna ska behålla och utveckla sin nyfikenhet och fascination inför de ämnen de undervisar i.