Fritids

Fritidshemmets verksamhet är ett komplement till skolan. Fokus för fritidsverksamheten ligger främst på rekreation och utveckling av sociala förmågor och verksamheten styrs mer av barnens egna intressen än vad den ordinarie skolverksamheten, som ju har kursplaner att följa, gör. Viktiga inslag i fritidshemmets verksamhet är lek, såväl inomhus som utomhus, skapande arbete, social utveckling och identitesskapande.

Vår fritidsverksamhet bedrivs i samma eller anslutande lokaler till skolan och vi får på så vis en bra flexibilitet och ett bra samarbete i personalgruppen, så att vi arbetar med eleven i centrum. Vi har fritidsverksamhet i fyra av våra fem grundskolor.

Även för fritidshemmets verksamhet tillämpas RWS värdegrund samt de övergripande pedagogiska struktuerna med ledmotiv och förmågor i planering och utvärdering av verksamheten.