Vår grundskola

RWS värdegrund i korthet

RWS mission: Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor

 RWS ledord inspirerade av Raoul Wallenbergs gärning: Ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft

Internationellt: Vi vill skapa världsmedborgare och har en internationell prägel på vår verksamhet

(Läs mer under Skolidé)

RWS mission

För att leva upp till vår mission gäller det att snabbt få ett grepp om nya elever när de börjar hos oss. Så oavsett i vilken årskurs en ny elev börjar är vi måna om att snabbt diagnostisera kunskapsnivån i de olika ämnena. Därefter avgör vi om eleven behöver någon form av särskilda insatser för att inte riskera att lämnas efter eller hållas tillbaka.

Att elever under perioder av sin skolgång behöver stöd för att inte lämnas efter eller hållas tillbaka ser vi som något fullt naturligt och strävar efter en organisation som lätt kan tillgodose dessa elevers behov. T.ex finns i vår högstadieverksamhet idag grupper för såväl stöd som utmaning i svenska, engelska och matematik.

Vår förhoppning är att möjligheterna till individanpassning kommer att öka när vårt arbetssätt blir allt mer tematiskt och vi jobbar mer med utvecklingen av generella förmågor snarare än enskilda ämnen.

RWS ledord

Vår strävan är att personal och elever ska koppla vardagliga händelser till våra ledord; ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Vi vill att diskussioner ska uppstå spontant i klassrum och korridorer så att våra elever förstår att det är i små, vardagliga situationer man väljer att agera utifrån ledorden. Eller att låta bli. Vi organiserar regelbundet aktiviteter och diskussioner kring ledorden. Både för elever och personal.

Internationellt

Vår internationella prägel tar sig uttryck på olika sätt i vår grundskoleverksamhet. Här är några exempel.

  • ”Sverige i världen” är ett av de ledmotiv som vi värnar lite extra så att så gott som alla teman innehåller någon form av internationell utblick och jämförelse.
  • Genom undervisningen i engelska och moderna språk fördjupar eleverna sina kunskaper om de länder och regioner där språken talas
  • Vi värdesätter att lärare i engelska och moderna språk har det aktuella språket som modersmål eller på annat sätt har en mycket djup kännedom om språket. T.ex. har flera av våra engelsklärare sitt ursprung, eller har arbetat, i engelsktalande länder.
  • Vi utnyttjar vår goda tillgång till IT genom att låta eleverna ha kontakt med elever i andra länder.
  • 2011 inledde vi ett samarbete med ett skolprojekt i Kenya och under våren 2012 besökte en personalgrupp landet för att knyta kontakter.