Raoul Wallenbergskolan

29 december

Thomas Becket

Den 29 december 1170 huggs den engelske ärkebiskopen Thomas Becket ned av fyra riddare i katedralen i Canterbury. Han hade ensam motsatt sig kung Henrik II:s försök att skaffa sig enväldig makt över både kyrka och stat. Becket helgonförklaras och blir en symbol för fredligt motstånd mot överheten.