Raoul Wallenbergskolan

26 november

Sarah Grimké

Den 26 november 1792 föds slaverimotståndaren och rösträttskämpen Sarah Grimké i South Carolina. Som unga kväkare reser hon och hennes syster Angelina runt och agiterar mot slaveriet. Hon strider även för kvinnors rätt att predika. 1837 skriver hon artikelserien ”Om jämlikhet mellan könen” i Spectator.