Raoul Wallenbergskolan

17 november

Jan Opletal

Den 17 november 1939 begravs den tjeckiske studenten Jan Opletal, som skjutits till döds under en demonstration mot nazisternas ockupation av Tjeckoslovakien. Begravningen utvecklar sig till en massprotest mot nazisterna, varpå universiteten i landet stängs och 1 200 studenter skickas till koncentrationsläger.