Raoul Wallenbergskolan

15 november

Valsa John

Den 15 november 2011 mördas nunnan och lärarinnan Valsa John av ett fyrtiotal män i Amrapara i Indien. Valsa engagerade sig för kastlösa och försökte nu hjälpa bybor som tvångsförflyttats för att ge plats åt en gruva. Hon hade även tagit ställning i ett våldtäktsfall i trakten, vilket väckte ont blod.